Balkongrenovering

Balkonger har ofta eftersatt underhåll

Otroligt många byggnader har grava problem med betongen och då ofta på balkongerna.

Anledningen till detta är många,t.ex. som att underhållet inte har skötts, sedan så har vi ju naturlig nötning och utmattning eller att gjutningen av betongelementen var dåligt utförda redan från start.

Men det är svårt att blunda för att betongen är en viktig del i våra bostäder och därför viktigt att den har kvar den bärighet som det är tänkt från början vid konstruktionen av byggnaden.

Det gäller att lyfta blicken och verkligen ta tag i problemen med, i det här fallet balkongen, och dess behov för renovering eller underhåll.
Det är svårt att förstå de som blundar för denna typ av allvarliga missförhållanden. Visst det är kostsamt, men problemen försvinner inte av sig själva, de förvärras bara ytterligare ju längre tiden går, och det gör ju inte att det kommer att bli mindre kostsamt när man väl väljer att åtgärda.

Ett råd till vill vi ge och det är att ta professionell hjälp vid åtgärd, läs vår artikel och ta med er lite insikter, ni kommer i långa loppet att tjäna på det.

 

I denna artikel om Balkongrenovering kommer ni att kunna läsa om

 • Vanliga balkongproblem
 • Karbonatiseringsskador i betong
 • Livslängd på balkongen och betongen
 • Vanliga skador i balkongplattan
 • Statuskontroll av balkongplattan
 • Balkongrenovering kräver stor kompetens
 • Vanliga åtgärder vid balkongrenovering
 • Hur vet jag när är det dags renovera balkongen
 • Hur gör vi för att handla upp en renovering av balkongen

Balkonger har en kortare livslängd än huset som helhet

Många balkonger är idag allvarligt skadade, ofta utan att det syns för blotta ögat. Balkongers åldrande har en naturlig process oavsett bärande konstruktion. Stålbalkar rostar, träbalkar murknar eller rötskadas och betongkonstruktioner bryts sakta ner. Inte sällan påskyndas processen av dåliga reparationer.

Största utmaningen utgörs av betongbalkonger med karbonatiseringsskador.
Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början. När armeringsstålet korroderar ökar dess volym och leder till inre sprickbildning i betongen. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar betongens bärförmåga.

Sprickor i betongen börjar oftast i mindre omfattning och har sedan en tendens att efterhand växa, det är inte alltid som det syns på ytan, utan sker inuti betongen, men likväl är det inte bra, karbonatiseringen pågår och armeringen korroderar och försvagar konstruktionen.

Det är vanligt att delar av betongen lossnar, detta brukar ofta ske på kanterna på balkongplattan, framförallt framkanten brukar drabbas även undersidan på balkongen brukar det synas tydliga tecken på att betongen eller putsen släpper på mindre eller större ytor. När karbonatiseringen i betongen påbörjats minskar betongens bärförmåga, när det pågått för länge utan åtgärder, riskerar man i värsta fall att balkongen rasar när den belastas. Lös betong som faller ner riskerar att skada människor eller annan egendom och detta är allvarligt.

Livslängden på balkongen brukar man teoretiskt bestämma till 30-50 år, men där finns många orsaker som påverkar betongens livslängd.

Sköter ni ert underhåll av balkongen?

Det finns åtgärder att utföra för att förlänga livslängden på balkongplattan.
Men som alltid gäller det att påbörja underhållet i god tid.

För att komma vidare behöver man fastställa er befintliga status på balkongplattan.

Förstudie av balkongplattan

 

Kontakta oss så får vi tala om era balkonger

Allt börjar med ett telefonsamtal
Förslagsvis så tar vi sedan ett möte på plats hos er
Då vi kan få en första blick på era balkonger.

 

Status kontroll av balkongplattan

För att bestämma status på på balkongplattan behöver man utföra en förstudie av balkongerna.

I en förstudie börjar man med att ta karbonatiserings prover och utför andra tester och kontroller samt okulärt besiktigar betongen för göra en första bedömning.
Efterhand som vi får mer kunskap om konditionen så kanske man behöver utföra fler prover på betongen för att konstatera status

Balkongrenovering kräver kompetens

Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad. Valet av material och metoder är avgörande för ett bra resultat, man behöver anpassa dessa  till den befintliga konstruktionen.

Felaktiga reparationer kan vara förödande och gör ingen nytta alls.

 

Balkongrenovering kräver noggranna förberedelser

Balkongrenovering kräver som allt underhåll noggranna förberedelser. Processen utgår från en noggrann inventering av balkongernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. Samtidigt som projektering och framtagning av förfrågningsunderlag pågår startar arbetet med att informera de boende.

 

Balkongrenovering – Åtgärder

Olika åtgärder ger olika konsekvenser. Om statusen på balkongplattan är relativt god så kan det kanske räcka med att bara renovera ytskikten och behandla betongytorna med karbonatiseringsbromsande färg.
Eller så kan det visa sig att det är bättre att riva ner hela eller delar av konstruktionen och gjuta nytt.

Om man tvingas till riva hela balkongplattan så finns ofta möjligheten att utveckla fastigheten genom att t ex förstora betongplattan och glasa in balkongen. Det ger både ett skydd för betongen och ett extra värde genom att lägenheterna får ett nytt ”rum”.

Upphandla balkongrenovering – Hur gör vi?

Det STÖRSTA rådet är att INTE göra det på egen hand om man inte besitter rätt kunskap om renovering av betong, kunskaper om upphandling av entreprenader och speciellt arbeten med betong och vilka krav man skall ställa på entreprenören om garantier, försäkringar, utföranden, etc. vid entreprenader.

Förlita er inte på en enskild hantverkares sagda ord om att denna kan fixa det, det är många som tycker att det inte kan vara så svårt men faktum är att det inte är så många som besitter kunskapen och är tillräckligt noggranna vid sina arbeten.

Skulle ni t.ex gå till en tandläkare och gjort en rotfyllning om ni inte var säker på att denne hade rätt kunskap och handlag ? TROR INTE DET!

Tag professionell hjälp av en konsult som hjälper er med en upphandling av entreprenaden, den kan ju komma se olika ut beroende på hur omfattande arbetet av underhåll eller renovering av balkongen skall vara.

 • Se till att ta fram en upphandling genom en byggkonsult
 • Låt byggkonsult hjälpa er att upphandla entreprenör
 • Låt byggkonsulten följa och kontrollera arbetet som projektledare

Det är stora värden som skall åtgärdas och skall stå ytterligare kanske i 40-50 år så det är en långsiktig investering att arbetet blir korrekt utfört

Vanliga frågor om Balkongrenovering

Hur upptäcker jag att det är dags att renovera balkongerna?
En inte ovanlig syn är att betongen börjar spricka på sina ställen, mer eller mindre, många sprickor syns inte då de finns inuti betongen, ibland lossnar en bit betong på kanten på balkongerna, och ibland blottas delar av armeringsjärnen.
Det är emellertid inte alltid det syns utifrån om balkongerna är skadade. Då får man istället utgå från att balkonger åldras naturligt och att det vanligen är dags efter 30-40, kanske 50 år för att ha lite säkerhetsmarginal.

Vad innebär en balkongrenovering?
Det beror på skadornas omfattning. Vanligen tar man bort hela balkongen, lägger in ny armering och gjuter en ny betongplatta. Om renoveringen görs innan skadorna har gått för långt kan det ibland räcka med att ta bort skadad betong, behandla armeringen och ytorna och gjuta på ny betong.

Vilka andra åtgärder är lämpliga att utföra samtidigt som balkongerna renoveras?
Eftersom man redan har en ställning rest på byggnaden så kan det vara lämpligt att titta på behovet av fasadrenovering, takrenovering och/eller fönsterbyte. Dagens krav på höjden på räcket gör också att man ofta behöver nya balkongskärmar.

Behövs det bygglov vid renovering av balkong?
I princip behövs det inget bygglov för att renovera balkonger
Om man måste höja balkongräckena eller vill ändra färgen på balkongskärmarna så är det en bygglovspliktig åtgärd. Annars räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden, detta då man gör ingrepp i en bärande konstruktion.

Vad kostar det att renovera balkongen?
Det beror på flera faktorer.
Vilken typ av balkongkonstruktion, antalet balkonger, hur ser räckena ut ? gammalt eller nytt, är det rätt höjd  mm.

 

 

Betong underhåll – Förlänger livslängden

Betong som underhålls - Förlängd livslängd upp till 100 år  ”Förläng betongkonstruktions...

Betongskador kräver åtgärd

Betongskador kräver åtgärd  Betong ett vanligt byggnadsmaterial - Men betong kräver underhåll...

Fuktig källare i vår brf

Fuktig källare - Problem​ Fukt källaren är ett vanligt problem Varifrån kommer all fukt? När du...

Förstudie Stammar – Relining eller Stambyte

Förstudie, Stambyte eller Relining  ​ Förstudie - Relining eller Stambyte – Det är frågan Vi...

Hur mår taket

Hur mår ert tak ?  Kontrollera ert tak och skorsten Yttertaket och fasader är vårt skalskydd...

Underhållsplan – Ett viktigt verktyg

Underhållsplan - Ett viktigt verktyg   Fakta om underhållsplanering   Underhållsplanen...

Tips inför byggprojekt i er Brf

Snabba tips inför projektstart   Tips inför årets byggprojekt Nu är det hög tid att sätta igång...

Stambyte – Så går det till i praktiken

  Stambyte i praktiken   Hur man går till väga vid ett stambyte kan variera, det beror...

Relining besiktning – Ett Krav

Relining Besiktning - Ett KRAV  Relining stammar - Hur många har besiktigat? Hur vet ni som...

Renovering tegelfasad

Tegelfasadens underhåll - Kontrollera  statusRenovering av tegelfasad Många tror att en tegelfasad...

Betongskador kräver åtgärd

Betongskador kräver åtgärd  Betong ett vanligt byggnadsmaterial - Men betong kräver underhåll...

Renovering tegelfasad

Tegelfasadens underhåll - Kontrollera  statusRenovering av tegelfasad Många tror att en tegelfasad...

UNDVIK slarv vid renovering av tegelfasad

Slarv och fusk är vanligt vid renovering   Fusk vid renovering av tegelfasad Vid en...

Fasadrenovering och fasadarbeten – Så här går det till!

Att tänka på vid fasadrenovering och fasadarbeten   Är det dags för en fasadrenovering ?- Ni...

Fasadrenovering – Förvandlingen av byggnaden är total

Fasadrenovering & Balkongrenovering Fasader, fasadrenoveringar, putsa fasad och renovering av...

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.