Relining Besiktning – Ett KRAV

 

Relining stammar – Hur många har besiktigat?

Hur vet ni som beställare att entreprenören har fullgjort sitt arbete och gett er nya täta ledningar utan anmärkningar ?
Har ni som beställare låtit granska inspektionsfilmerna som entreprenören har tagit under sitt arbete?

 

Många beställare låter än idag, utföra relining av sina avlopps stammar, UTAN att låta besiktiga dem efter utfört arbete.

Helt oförståeligt om man frågar oss!

I alla anläggningar där de relining av avloppsstammarna sker, så händer det ofta små, små misstag. Ibland kan anmärkningarna vara mer omfattande, det beror på vem som har utfört arbetet och hur noggranna de har varit.

Många av de seriösa entreprenörerna föredrar om beställaren har avtalat med en besiktningsman av reliningsarbetet. Det underlättar och förbättrar deras arbete väsentligt.
Det är bra för alla parter om en löpande besiktning sker efterhand som reliningen fortgår. Entreprenören kan snabbt avhjälpa och fixa till de små anmärkningarna och kommer av den anledningen att vara mer säker på att de får en bättre och tätare anläggning som förhoppningsvis inte kommer att ge dem några reklamationer framöver.

Beställaren kommer också att bli nöjd då de har säkerställt arbetet med reliningen i stammarna.

 

RELINING BESIKTNING

 

Vi granskar inspektionsfilmer på Relinade avloppsledningar.

Kontakta oss för offert!

Beställ besiktning av Relinade stammar i god tid

Så här skall ni göra!

Redan före ni upphandlar en entreprenad med relining, så skall ni avtala med en GODKÄND Relining Besiktningsman.

Det bästa är om man utför besiktningen av reliningen löpande. Besiktningsmannen av reliningen skall gärna vara med i planerings fasen så att de komma överens med entreprenören om en plan för utförandet av relinings besiktningen.

 

 

Så här lägger man upp planeringen

Besiktning av relinade avloppsledningar

Vid besiktning av de relinade avloppsledningarna så skall entreprenören överlämna den tv-inspektion som utförts enligt T25:2012 till den godkända BRIF utsedda besiktningsmannen.

Den BRIF godkända relinings besiktningsmannen kommer därefter att granska varenda meter, gren och anslutning i hela anläggningen.  Det är här som man upptäcker eventuella brister i den utförda reliningen, det är många gånger, kanske små fel eller misstag, MEN också helt avgörande för anläggningens beständighet på lång sikt. Eventuella anmärkningar / observationer i granskningen av de Relinade avloppsledningarna kommer protokollföras så att entreprenören kan gå tillbaka för att åtgärda dessa.

När bristerna är åtgärdade och anläggningen är besiktigad och godkänd, så har vi gjort vad vi kan för att kontrollera installationen / leveransen, och den relinade anläggningen kommer troligt att vara i bruk under många långa år därefter.

Beställaren skall erhålla en granskningsrapport från besiktningen med alla avvikelser och observationer

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på er tegelfasad?
Vi kan göra en bedömning av fasaden.

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Garantibesiktning vid relining – Glöm inte – Följ upp

 

Glöm inte GARANTIBESIKTNINGEN på de relinade avloppsrören
 • Två års besiktning – glöm inte den – den skall genomföras två år efter entreprenadens godkännande
 • Efter att två-års besiktningen verkställts så bör där även ske ytterligare en besiktning före utgången av den längsta garantitiden

 

Nu äntligen – Nu är allt klart med reliningsentreprenaden

Så där ja, om ni nu följt våra råd så bör ni ha en fullgod och bra relinad avloppsinstallation i er fastighet.

Det är egentligen inga konstigheter alls, så här utför man alla entreprenader, d.v.s. noggrant och med sakkunnig expertis för att säkerställa en leverans.

 

Många chansar – GÖR INTE DET

När det kommer till att anlita professionella krafter som en byggkonsult för ett specifikt ändamål som t.ex. en entreprenad för relining. En del väljer att chansa, man tar själva kontakt och anlitar en entreprenör när man skall utföra entreprenader i tron att man sparar pengar, när man i själva verket, kanske, får en dålig produkt och ett icke tätt rörsystem, kommer i konflikt med entreprenören eller gör en mycket sämre affär på lång sikt, än vad man kunde ha gjort, OM man gjort rätt från början och kontaktat en erfaren projektledare.

Problemen i entreprenad börjar ofta i tidigt, fast ofta har man då ännu inte förstått det. Vanliga problem är ofta missförstånd mellan entreprenören och beställare, man talar inte samma språk och beställaren har oftast ingen kunskap om tekniken eller hur man löser olika problem längs vägen, det finns ganska lösa eller dåligt skrivna avtal mellan parterna, om inte all dokumentation från upphandling och entreprenadavtal till de löpande byggmötena dokumenteras grundligt och specifikt, så uppstår det lätt komplikationer.

Insikten för beställaren borde istället vara att man bör se till fastighetens bästa på lång sikt, kanske 50 år, och att det av den anledningen är viktigt att installationen blir korrekt utförd och att vi har gjort allt i vår makt för att det bästa resultatet skall uppnås.

Vi konsulter har blivit experter på ett område för att vi har arbetet specifikt med samma problematik under lång tid, vi kan tekniken, vi känner till många problem och har lösningar för detta. I ryggen så har vi även med oss den dokumentation, skrivna avtal, lagar och regler som vi kan använda i förhandlingar med entreprenören.

Som beställare behöver ni se konsulten som er tillgång och resurs – Konsulten säkerställer er entreprenad 

 

Relining av avloppsrören är ett bra val och ett smart sätt att renovera avloppsledningar på NÄR det utförs på rätt sätt, med bra tekniker och material, och med bra entreprenörer som tar ansvar för sitt arbete hela vägen in i mål.

Vi på AKTIVI Konsult har i våra relinings entreprenader bara bra rekommendationer att ge till de entreprenörer som vi arbetet med genom åren, problemen har lösts, de har tagit ansvar och levererat bra relinade rörsystem, men det är klart, det är ett teamwork och det görs inte av sig själv och det krävs en styrande projektledare.

Lycka till med er reliningsentreprenad

 

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

Fördelar med byggkonsult

Så varför ska man anlita en byggkonsult och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en byggkonsult i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras. Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren byggkonsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en byggkonsult som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar byggkonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en byggkonsult att betänka:

 • En byggkonsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En byggkonsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En byggkonsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En byggkonsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En byggkonsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En byggkonsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av byggkonsulten
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En byggkonsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra byggkonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En byggkonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

VI ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Relining eller stambyte- Hur skall man tänka?

Vad bör man tänka på innan man bestämmer sig!
Följ denna länk

Viktiga råd och tips vid relining och avloppsrenovering

Vanliga frågor o viktiga tips vid relining och avloppsrenovering.

Tips inför byggprojekt i er Brf

Vad man bör tänka på inför ett byggprojekt
Följa denna länk