Slarv och fusk är vanligt vid renovering 

 

Fusk vid renovering av tegelfasad

Vid en renovering av fogar är det viktigt att fogen fräses ur tillräckligt djupt och man kontrollerar kramlor och armeringar i tegelfasaden.

Dessvärre är inte alla entreprenörer såpass noggranna, och det är tyvärr vanligt förekommande att fogen endast fräses ut alltför lite, och man tittar inte om man behöver kompletterings kramla byggnaden eller för den delen så har de inte heller kontrollerat eller bytt eventuella armeringsjärn. Detta innebär att den gamla fogen som karbonatiserats i stort sett är kvar, men döljs av ett nytt lager fog. Eventuell rostande armering i tegelfogarna upptäcks inte heller om fogen inte fräses ur tillräckligt djupt.

Entreprenören har ofta för lite kunskap eller så är det meningen att de skall utföra ett dåligt (men kanske billigt) arbete som endast innebär att fasaden, tillfälligt, får ett kosmetiskt förhöjt intryck.

Det finns många anledningar till att kunskap och kvalitet ofta kostar lite mer för att kunna utföras. Man kan ju fortfarande förvånas att fastighetsägare beställer tjänster utan kontrollera kvalitet och utförande. Så de fastighetsägare som endast bedömer priset i en entreprenad och sedan inte har någon som kontrollerar och projektleder arbetet faller ofta i en fälla. Att arbetet har utförts felaktigt eller undermåligt upptäcks ofta inte förrän många år senare.

Som lekman är en undermålig renovering vara svårt att upptäcka, eftersom ett slarvigt utfört arbete ofta på ytan ser lika bra ut som ett välgjort. Åtminstone i några år. Man utför helt enkelt endast ett kosmetiskt arbete, men åtgärdar inte de egentliga problemen.

 

Viktigt välja bra entreprenör med kunskap

Att välja en kunnig och erfaren entreprenör samt upphandla rätt åtgärder är därför avgörande för att renoveringen ska bli bra. Eftersom det är svårt för en lekman att avgöra om arbetet utförts korrekt är det lämpligt att anlita en kunnig byggkonsult innan projektet startar.

 

Anlita en kompetent byggledare innan arbetet påbörjas

En fasadrenovering kan vara mycket omfattande.
Därför är det lämpligt att anlita en byggprojektledare / byggledare, för att undvika onödiga kostnader och felaktigheter i utförandet, samt säkerställa att lagar och regler efterföljs.

Ju tidigare byggledaren kopplas in i projektet desto bättre, helst redan innan upphandling av arbetet.

Vi ser ju helst att ni kontaktar oss redan i planerings stadiet. Då kan vi tidigt påverka många val till det bättre.

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på er tegelfasad?
Vi kan göra en bedömning av fasaden.

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

Fördelar med byggkonsult

Så varför ska man anlita en byggkonsult och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en byggkonsult i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras. Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren byggkonsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en byggkonsult som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar byggkonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en byggkonsult att betänka:

 • En byggkonsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En byggkonsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En byggkonsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En byggkonsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En byggkonsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En byggkonsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av byggkonsulten
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En byggkonsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra byggkonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En byggkonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

VI ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Underhållsplan på gång - Vi fixar

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med underhållsplanen.
Följ denna länk

Fasad & Balkong Renovering

Läs mer om projektet med fasadrenovering och balkongrenoveringen. Följ denna länk

Genomföra en fasadrenovering?

Följ länken så kan ni läsa mer om hur man går till väga vid en entreprenad vid en fasadrenovering