Stambyte i praktiken

 

Hur man går till väga vid ett stambyte kan variera, det beror till stor del på vilken teknik för stambytet man väljer och vilken organisation man har på plats.

Vilken teknik som bör användas för att åtgärda olika problem med fastigheters rörsystem beror på en rad olika faktorer.

En expert konsult från AKTIVI kan hjälpa er att svar på dessa frågorna

Vi skall i denna artikel försöka ge er svar på många av de frågor som vi ofta får i samband med olika stambytes projekt. Det finns en stor osäkerhet vilket är naturligt då det är en stor förändring och entreprenad som man är på väg att genomföra. Osäkerhet vill man inte ha – Det kräver bra svar och vi hoppas kunna hjälpa er med detta.

STAMBYTE PÅ GÅNG ?

Ni som har funderingar på ett stambyte.
Tala med oss i ett tidigt skede så hittar vi lösningar för ert projekt

 

STAMBYTE – SÅ GÅR DET TILL I PRAKTIKEN

 1. ETABLERING PÅ ARBETSPLATSEN

Det första som händer när arbetet drar igång är att entreprenören kommer på plats med utrustning av olika slag

Det kan handla om att de ställer upp manskapsbodar samt verktygs- och avfallscontainrar. Ofta så har man en hygienvagn med toalett och dusch som ett bra alternativ för dem som bor kvar i sina lägenheter under pågående stambyte.

Alla placeringar sker naturligtvis i samråd med markägare och utifrån fastställd arbetsmiljöplan.

Eventuellt så kan man behöva tillgång till provisoriskt vatten och att det kan utnyttjas under hela byggtiden.

Skydda utrymmen från damm och andra skador
Innan de påbörjar rivning och andra insatser skall utrymmen skyddas mot damm och andra skador. Inne i lägenheter kan det göras med plast, mjölkpapp och masonitskivor.

Med hjälp av slussar i plast med dragkedjedörrar ser kan man se till att det är möjligt att röra sig i lägenheter och lokaler där arbete pågår, trots skyddsåtgärder. Målsättningen är alltid att miljön ska vara god för alla som berörs av ett pågående stambyte.

 1. RIVNING

I den här fasen stängs vattnet av i de stammar som berörs i den första etappen där arbeten påbörjas, det är inte alls troligt att man stänger hela fastigheten, utan endast de lägenheter som berörs.

De demonterar gammal inredning och tar bort ytskikt och tätskikt i berörda våtutrymmen. Vid behov sker en asbestsanering. Rörschakten friläggs och överbetong bilas bort så att de kan komma åt stammarna som alltså sitter inne i golv och ibland även i väggar.

Avfall borttransporteras fortlöpande. När rivningen är genomförd bör man mäta fuktnivåer i väggar och golv för att de inte ska riskera att kapsla in fukt i ett senare skede av stambytet. Här kanske kan behöva utföras en fuktsanering innan arbetet kan fortsätta.

 1. NYA STAMMAR INSTALLERAS

De nya stammarna och så kallade avloppsgrodor (den avloppskonstruktion som monteras i golvet i ett våtutrymme) monteras i schakt och andra utrymmen.

De genomför brandtätning mellan brandcellerna i schakten. Exakt hur de kommer att arbeta under denna fas beror naturligtvis på vilka stammar som byts och vilket system som valts, naturligtvis så skall alla krav från branddokumentationen samt Säker vatten följas

 1. VÄGGAR OCH GOLV ÅTERUPPBYGGS

När de nya stammarna är på plats återställer och renoverar de badrum och toaletter.

Återuppbyggnad av väggar och golv kan innebära att väggarna behöver riktas och att de gjuter nya golv i de utrymmen där de behövt bryta upp golvmaterialet för att komma åt stammarna.

De nya golven flytspacklas sedan så det blir fall mot golvbrunnen.

Detta är en förberedelse för nya tätskikt och ytskikt.

 1. ARBETE MED NYA TÄTSKIKT

I ett våtutrymme måste det finnas ett tätskikt som lagts enligt regler fastställda av en branschorganisation. Skiktet hindrar att fukt tränger ner i de bakomliggande golv- och väggkonstruktionerna och orsakar vattenskador.

Det finns olika godkända membransystem.

Vi rekommenderar att det sker fotodokumentation över varje enskilt badrum, så att man tydligt kan se hur allt tätskiktsarbete har utförts enligt gällande regler. Det kan vara viktigt vid eventuella försäkringsärenden i framtiden.

 

 1. NYA YTSKIKT ENLIGT ÖNSKEMÅL

Efter att ett tätskikt är på plats och har kvalitetssäkrats läggs de nya ytskikten. Det vanliga är att de kaklar alla badrumsväggar och lägger in golvklinkers.

Mindre våt- och WC-utrymmen kan även målas.

I den här fasen av arbetet utgår de naturligtvis från vad varje lägenhetsinnehavare gjort för beställning. Att få helrenovera sitt badrum innebär stora möjligheter att skapa en personlig miljö som svarar mot individuella önskemål gällande både det estetiska och vilka funktioner våtutrymmet ska ha.

 1. FÄRDIGSTÄLLANDE AV INREDNINGEN

När ytskikten är klara kompletterar vi med detaljer som förkromade rör till tappställen. Badrumsinredningen och eventuella vitvaror ska på plats och vi utför även nödvändiga elarbeten.

 1. SLUTSTÄDNING

Efter slutfört arbete skall de utföra slutstädning av utrymmet.
Entreprenören skall fortlöpande under ett stambyte utföra städning av utrymmet men när de är färdiga genomförs en ordentlig slutstädning av alla lägenheter och allmänna utrymmen där de genomfört arbete.

 

 

Att tänka på vid ett stambyte

 • Påbörja planera i god tid
 • Kontakta en byggkonsult
 • Utför en korrekt upphandling med förfrågningsunderlag
 • Skriv entreprenadavtal
 • Tänk noga igenom om där finns andra arbeten som bör utföras samtidigt
 • Se till att arbetet följs noggrant av projektledaren

 

AKTIVI – Har ni frågor? Vi kan hjälpa er – Klicka här för att komma till vårt kontakt formulär

Balkongrenovering

Vill ni veta mer om problemen i balkongplattan och varför betongen spricker. Följ denna länk

Fasad & Balkong Renovering

Läs mer om projektet med fasadrenovering och balkongrenoveringen. Följ denna länk

Genomföra en fasadrenovering?

Följ länken så kan ni läsa mer om hur man går till väga vid en entreprenad vid en fasadrenovering