AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Förstudier och Utredningar inför byggprojekt

AKTIVI  – Besiktigar och utreder byggproblem

Vi har stor erfarenhet av olika problem i byggnader. Vi svarar på frågor som t.ex.

 • Varför blir det sprickor putsen eller tegel fasaden
 • Varför har vi sprickor i grundmuren och en fuktig källare
 • Kan vi utföra en relining i huset eller ska vi göra ett stambyte
 • Betong skador i t.ex. balkonger, loftgångar eller parkeringsgarage

Utredningar brukar visa hur ni bäst kan åtgärda problemen på bästa sätt?

Hos AKTIVI hittar du byggkonsulter och besiktningsmän som är redo att studera och analysera era stammar, fasader, betongkonstruktioner eller någon annan del av fastigheten för att hjälpa er fatta beslut om åtgärder.

TÄNK PÅ ATT

En väl utförd utredning sparar stora kostnader när man kommer till åtgärdsplanen.

EXEMPEL PÅ UTREDNINGAR SOM VI UTFÖR

Fasad skador & Betong skador

AKTIVI utför olika tillståndsbedömningar i fasad, murverk och betongkonstruktioner

 • Tillståndsbedömning – Murfogar / Bruksfogar
 • Tillståndsbedömning – Skadade balkar / fönsterbalkar
 • Tillståndsbedömning – Tegelfasad – Bristande förankring – Korroderade kramlor
 • Tillståndsbedömning – Murverksskador
 • Tillståndsbedömning – Putsad fasad
 • Tillståndsbedömning – Balkonger & Loftgångar
 • Tillståndsbedömning – Betong konstruktioner
 • Tillståndsbedömning – Parkeringsgarage i betong

Betongskador i parkeringshus, garage, parkeringsdäck, balkonger, loftgångar, tegelfasader är idag relativt vanliga.
Ofta så syns korrosionsutfällningar, sprickbildning, armeringskorrosion eller spjälkningsskador där betong brutits loss från den övriga betongen.
Armeringskorrosion orsakas oftast av att betongen karbonatiserats eller av kloridförekomst i betongen. Den främsta orsaken till skador i parkeringsgarage och vägmiljö är kloridiniterad armeringskorrosion.

Skador i betongkonstruktioner har idag blivit ett vanligt problem som man behöver åtgärda

TÄNK PÅ ATT

Rätt underhåll kan förlänga betongkonstruktionens

livslängd med upp till 100 år

Relining eller stambyte 

AKTIVI utför en utredning som visar status befintliga stammar 

Ska man välja relining eller stambyte

Lämpligast med relining eller stambyte – bedömning måste ske från fall till fall. Det medför en del olägenheter om man väljer att utföra ett traditionellt stambyte i en bostadsrätt då hela badrummet och delar av köket ska rivas upp. Relining är ett alternativ till stambyte som medför ett mindre ingrepp i fastigheten. För att kunna ta ställning till om det räcker med relining, eller om det krävs ett fullständigt stambyte, behöver man veta lite mer om de två alternativen.

Kan man välja att utföra relining av avloppsrören eller måste genomföra ett stambyte – Det är frågan ?
Vilka möjligheter har ni i er fastighet och vilken kravställning har ni som fastighetsägare.
Hur stora är skillnaderna i kostnad för relining kontra ett stambyte?
AKTIVI hjälper er reda ut de tekniska förutsättningarna inför ett beslut.
En utredning innebär ofta en kombination av okulär besiktning samt spolning och filmning av stammarna.

Utredningar i inomhusmiljö

 • Fuktutredning
 • Mögelundersökning
 • Skadeutredning

Förstudie inför fasadprojekt

Funderar ni på vad det skulle innebära att tilläggsisolera fasaden?
Funderar ni på att byta ut befintlig plåtfasad och putsa om huset?
Funderar ni på att bygga ut era balkonger eller hänga på nya balkonger ?
eller vill ni kanske glasa in era balkonger ?

En teknisk utredning visar behov och förutsättningar för ert kommande projekt.
Vi kan också ta fram en kalkyl som talar om vad projektet kan väntas kosta – så att ni kan ta beslut utifrån era förutsättningar.

Fukt i källaren

Har vi fukt i källaren och hur får vi i så fall bort fukten
Ramlar putsen ner från väggarna
Det luktar konstigt i källaren, är det mögel ?
Sprickor i grundmuren
Kanske finns det till och med mörka fläckar och kanske sprickor i fasaden?
Kanske är en omdränering aktuell – men vilken metod ska användas och vad innebär det?
Vi går till botten med problemet och tar fram en rapport som visar vad fastigheten behöver.

Enstegstätade fasader

Vilka är riskerna med enstegstätade fasader
Vad är en enstegstätad fasad?
Enstegstätade putsade fasader är en konstruktion där puts läggs direkt på isoleringen. Väggen saknar luftspalt vilket gör att fukt som tränger in har svårt att torka ut. Om stommen består av träreglar riskerar den därför att börja mögla

Har ni en enstegstätad fasad – Vi hjälper att utreda om det utfört korrekt

Bygga lägenheter av utrymmet på råvinden

Har ni en råvind som står outnyttjad? Funderar ni på om det går att omvandla utrymmet och bygga lägenheter? Vi undersöker och tar reda på förutsättningarna för en ombyggnation av vinden – oavsett om det är förråd, lägenheter eller en takterrass ni vill bygga. En förstudie tar reda på vilka åtgärder som behövs, om fastigheten klarar det och vad projektet i så fall kommer kosta.

 

Tänk på

Det lönar sig att underhålla alla betong konstruktioner
– Men börja i god tid!

Hur kan vi hjälpa? - Kom med era frågor!

GDPR

1 + 10 =

Upphandling & Projektledning

Vi kan bistå er med upphandling och projektledning efter utredningen
 • Förundersökning
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Besiktning

Kontakta oss

Här finns vi :

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

 

Uppdrag på andra orter
Vi genomför uppdrag i hela Sverige
Vi har konsulter placerade på flera orter runt om i landet.
Tala med oss
Läs mer här >>

 

Kontakta oss gärna 

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>