Fasadrenovering & Balkongrenovering

Fasader, fasadrenoveringar, putsa fasad och renovering av balkonger

 

En totalrenovering av fasad och balkonger

 

 

Ett fantastiskt fasadrenoveringsprojekt

Först måste jag berätta hur oerhört kul och givande det är att få genomföra projekt av det här slaget där man verkligen tar ett grepp om helheten i byggnaden och att man strävar efter att återskapa detaljer, färger men ändå moderniserar en fastighet så totalt som vi har gjort i denna fasadrenovering.

Men där finns många detaljer att tänka igenom i förberedelserna, i det här fallet så skulle vi både renovera balkongerna och fasaden, men även marken med bl.a. dränering och dess installationer blev berörda. Vissa saker måste ske i en viss ordning för att inte få konsekvenser framöver eller som kan bli ett hinder eller skapa andra problem.

Så tack styrelsen för att vi förtroendet att genomföra hela projektet med fasadrenoveringen och balkongrenoveringen.
Resultatet har ju blivit fantastiskt! Byggnaden har ju helt förändrat attityd, charmen har återkommit.

En nyrenoverad vacker husfasad är en fröjd för ögat!

 

 

Brf Sofieborg i Malmö valde att genomföra en stor förändring genom att riva den gamla plåtfasaden från 70-talet, riva de gamla balkongerna och förändra entréerna på gatusidan.

En ganska stor förändring men som idag betyder mycket för de boende i huset.

Man har fått en modern fastighet med en härlig färgsättning som kommer att hålla måttet under många år framöver.
Som projektledare för arbetet med projektering och upphandling valde vi att använda väl förtrogna material, vi tänker på ett fasadsystem från Weber som ger en lyxig gnistrande putsad fasad.

 

När du renoverar fasaden kan du samtidigt göra energibesparingar,

öka säkerheten och höja fastighetens värde.

 

 Vill du ha hjälp med fasadrenovering, fönsterbyten, energibesparing eller att renovera bruksfogar?

AKTIVI är specialister på allt som har med fasadarbete, renovering av fasader och bruksfogar att göra. Det är viktigt att utgå från fastighetens förutsättningar vid alla typer av fasadarbeten. Därför anpassar vi alltid våra metoder efter typ av fastighet och dess renoveringsbehov. Vi arbetar med allt från moderna byggnader till äldre K-märkta fastigheter med en fasad som har en historia att berätta.

Vill du veta vad det kostar att renovera fasaden?

Fasadrenovering på gång ?

Ni som har funderingar på en fasadrenovering. Tala med oss i ett tidigt skede så hittar vi lösningar för ert projekt

Fasadrenovering – En total förvandling

 

Bakgrund

Brf Sofieborg i Malmö gjorde under 70-talet en fasadrenovering som de inte har varit fullt nöjda med den senaste tiden. Fasaden har sedan dess varit en korrugerad gulaktig plåt.

Det var många fasader under 70-80 talet som råkade utför  denna plåt som än idag hänger kvar på sina ställen. Man träffar ofta på dessa ganska intet sägande plåtfasader. Mycket som som utfördes under 70-80 och även 90 talet vill man idag inte ha kvar. Vi talar ofta om plåtfasader och aluminiumpartier som fick ersatta fina ekdörrar eller ekportar för att de var undermåliga och dåligt underhållna.

Idag så är vindarna annorlunda , IDAG vill man ha tillbaka den genuina känslan i äkta material som trä och sten.

Så tänkte även styrelsen för Brf Sofieborg i Malmö när de kontakta AKTIVI och bad om hjälp vid en entreprenad med balkongerna.

Balkongerna var i dåligt skick, delar av betongen lossna,på undersidan på några balkongplattor var betongen så dålig att man inte ville beträda balkongen. Karbonatiserings prover visade att betongen var uttjänt och behövde ersättas.

Så när det var ett faktum att de befintliga balkongerna måste rivas för att gjuta nya så kom även önskemål för att öka ytan på balkongen, att göra balkongen djupare och på det viset mer användbar för de boende i huset.

Fasaden var även den ett kapitel som hade talats om i styrelsen under många år.

Styrelsen beslutade således att ta ett grepp om hela byggnaden där många av de stora byggdelarna innefattades.

 

Bilder före och efter renoveringen av fasaden

Här ser ni några valda bilder på byggnaden före och efter fasadrenoveringen och balkongrenoveringen.

Det färdiga resultatet med en putsad fasad har gjort att fastigheten har fått en helt annan karaktär och utstrålning. De utbyggda balkongerna har blivit större och ljusare. Färgsättningen på den putsade fasaden är en ljusgul nyans, det fina med en rivputsad fasad som denna, att färgen varierar en del beroende på ljuset som faller på byggnaden. Som ni ser på bilderna så verkar det som att det är olika färger på fram och baksida på huset. Så är det inte. Bilderna är tagna samtidigt, men ljuset påverkar  olika på skuggsidan jämte bilderna tagna på solsidan.

 

 

Vad behövde utföras vid fasadrenoveringen

 • Den gamla plåtfasaden med den gamla isoleringen skulle demonteras
 • Marken intill byggnaden skulle dräneras då där var fuktproblem i källaren
 • Vid dräneringen passade vi på att även separera dagvatten från spillvatten i ledningarna
 • Befintliga balkonger skulle rivas ner helt för att byggas om från start
 • Balkongerna skulle byggas ut med 70 cm – balkongerna behövde av den anledningen stolpar i framkant för att bära nya belastningar
 • Gamla luckor och andra installationer som inte nyttjades i fasaden togs bort
 • Entréerna på gatusidan skulle bytas – de gamla aluminium dörrarna skulle bort och ersättas med anpassade ekdörrar
 • Trapporna till entréerna skulle rustas upp och breddas
 • Taken till entréerna skulle ritas om – De önskade bl.a. något större takutsprång
 • Tidigare genomföringar för ventilation, vatten och el etc. skulle förbättras
 • Anslutningar för vatten och avlopp förnyas
 • En del växter skulle räddas och därför flyttas inom gården
 • Befintligt staket skulle demonteras för att ersättas med nytt med bättre säkerhet och taggsystem

 

Resultatet man önskade med fasadrenoveringen och balkongrenoveringen 

 • Fasaden skulle putsas – Färgen på den nya putsen hitta vi i från ursprungliga dokument
 • Putsen bestämdes till en traditionell rivputs – Den har använts under många år och är slitstark och bra.
 • Fasaden skulle tilläggsisoleras för att spara energi och minska ljudnivån från gatan
 • Balkongerna skulle vara djupare
 • På översta våningen skulle vi ha tak över balkongerna
 • Bättre belysning mot vissa delar på gården
 • Anlägga ny gårdsmiljö
 • Förbereda genom att dra ut el till vissa platser på gården
 • Nya vattenutkastare mot gården
 • Bättre säkerhet för de boendes cyklar och entré mot gård
 • Många detaljer skulle förberedas inför framtiden i mark o byggnad

 

AKTIVI – Har ni frågor? Vi kan hjälpa er – Klicka här för att komma till vårt kontakt formulär

Balkongrenovering

Vill ni veta mer om problemen i balkongplattan och varför betongen spricker. Följ denna länk

Fasad & Balkong Renovering

Läs mer om projektet med fasadrenovering och balkongrenoveringen. Följ denna länk

Genomföra en fasadrenovering?

Följ länken så kan ni läsa mer om hur man går till väga vid en entreprenad vid en fasadrenovering