AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Projektering

Projekteringen är den viktigaste insatsen under ett projekt som har absolut störst inverkan på slutresultatet. Därför bör stort fokus läggas på denna del genom att utse rätt projektörer, samordna myndighets- och energi krav samt tillsammans med ekonomiska krav och utförande önskemål från beställaren tillse att byggarbetena genomförs på ett korrekt och smidigt sätt.

Här spelar AKTIVI’s erfarenhet en stor roll för att lyckas med ett bra resultat i projektet. Grunden för hela projektet vilar på ett väl genomtänkt och formulerat förfrågningsunderlag. Processen att få fram ett bra underlag är projekteringen. Ett bra förfrågningsunderlag bygger på fastighetens förutsättningar och innehåller ritningar, tekniska beskrivningar på åtgärderna och administrativa föreskrifter som ger viktig information åt entreprenörerna.

Tydligheten och detaljnivån i handlingarna ger entreprenörerna, eller anbudslämnarna, bra möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud på tekniskt riktiga lösningar. Att också få med en välformulerad AF-del (administrativa föreskrifter), gör att ramarna för hur, när, var och vem ska stå för olika delar är klart beskrivna och ingår i de inlämnade offerterna. På så sätt sparar man pengar och slipper onödiga ÄTA-kostnader som annars gärna tillkommer och gör projektet dyrare än planerat. (ÄTA, kostnader för ändrings och tilläggsarbeten.)

En projekteringsfas avslutas ofta med en upphandling av entreprenörer. Vi upprättar förfrågningsunderlag, genomför upphandlingen/upphandlingarna och gör en anbudsutvärdering. Det är viktigt att de anlitade företagen har en stabil ekonomi och bra referenser.

Projekteringsledaren samordnar och initierar insatser av flera olika projektörer såsom arkitekt, statiker, el-, rör-, vent.-, hisskonsult.

Kontakta oss

Här finns vi :

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

 

Uppdrag på andra orter
Vi genomför uppdrag i hela Sverige
Vi har konsulter placerade på flera orter runt om i landet.
Tala med oss
Läs mer här >>

 

Kontakta oss gärna 

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>