AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Relining Konsult

Projektledning vid Relining i fastigheter

Står ni i begrepp att utföra Relining av era avloppsstammar i er fastighet eller bostadsrättsförening så kan vi hjälpa er. AKTIVI handlar upp och ansvarar för projektledning under entreprenaden för beställarens räkning. Med vår process så säkerställer vi ert Reliningsprojekt hela vägen från start till mål.

 

AKTIVI är BRIF Godkända projektledare och besiktningsmän vid reliningprojekt

AKTIVI är god erfarenhet av reliningprojekt, vi har varit med i många år och drivit reliningprojekt för olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi har skrivit lika många upphandlingar och känner till de detaljer som är viktiga för ett framgångsrikt projekt. 

Vi hjälper våra kunder att planera projekten innan det fart i byggskedet och är sedan projekteldare under hela entreprenaden.

 

Upphandling av Relining entreprenör inför projektstart

Några enkla råd på vägen till en lyckad reliningsentreprenad

  • Påbörja arbetet inom fastigheten i god tid
  • Låt inte rören bli allt för åtgångna – Vänta inte för länge innan åtgärder sker
  • Ställ krav på din reliningsentreprenör
  • Tag hjälp av en oberoende reliningskonsult vid alla arbeten
  • Låt alltid besiktiga det utförda reliningsarbetet av en BRIF godkänd besiktningsman för relining
  • Låt utföra ett korrekt förfrågningsunderlag för reliningsentreprenaden

Om ni kan svara ja på dessa punkter så har ni kommit långt i er planering och kan se fram emot en lyckad reliningsentreprenad.

AKTIVI Byggkonsult  kan naturligtvis stötta er, vi har all den kunskap som ni behöver för en lyckad entreprenad. Ni kan läsa mer om våra fyra projektsteg vid relining i nästa stycke.

 

 

Våra fyra projektsteg vid Relining

Våra tjänster vid reliningsprojekt kan beställas var för sig eller tillsammans i sin helhet. Det är dock att rekommendera att samtliga steg genomförs, för att i slutändan få det bästa resultatet. Börja med en förundersökning och välj sedan om ni vill gå vidare med nästa steg. Genom att anlita oss så säkerställer ni att er stamrenovering blir en lyckad entreprenad.

Kontakta en reliningkonsult

Här finns
AKTIVI Relining Konsulter:

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

Uppdrag på andra orter
AKTIVI har Relining konsulter placerade på flera orter runt om i landet.

Tala med AKTIVI om ert reliningprojekt

Kontakta oss gärna 
Klicka här för att ringa
eller använd vårt kontakt formulär här

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Steg 1 : FÖRSTUDIE RELINING PROJEKT

Vi rekommenderar att vår relinings konsult startar arbetet med en kartläggning av ert avloppssystem för att fastställa ert behov.
Att börja med en förundersökning är viktigt för att se det faktiska behovet i fastigheten. För att skapa en helhetsbild av hur ert avloppssystem ser ut så gör vi en grundlig undersökning på plats och vid behov kan även rörinspektion vara aktuell, då filmar vi alla rör som är åtkomliga och får då ett brett underlag för upphandlingen.

Steg 2 : UPPHANDLING RELINING

Vid relining är upphandlingen är entreprenadens viktigaste steg, där skapas ett förfrågningsunderlag, ett dokument, som noga beskriver på vilka villkor och vad som skall utföras i entreprenaden. Detta underlag skickas sedan till lämpliga entreprenörer som i sin tur lämnar anbud som vi tillsammans med er går igenom och kommer fram till vem som är mest lämplig för entreprenaden.

Steg 3 : PROJEKTLEDNING VID RELINING

När entreprenadarbetena påbörjas i fastigheten så är vår Relining konsult med och ser till att entreprenaden utförs som utlovat.
Vi följer relinings arbetet noggrant på plats och håller i byggmöten och kontrollerar dokumentation m.m. Med rätt projektledning vid Relining så sparar man både tid och pengar.

Steg 4 : RELINING BESIKTNING

Granskning av inspektionsfilm är ett MÅSTE vid alla relining projekt.
Att låta vår Relining konsult besiktiga de utförda relinade rören är en nödvändig självklarhet. Vid en granskning av de utförda T25 filmerna som entreprenören producerat så säkerställer man ett bra resultat av entreprenaden. AKTIVI är ett av få företag som är godkända som besiktningsmän vid relinings projekt

Läs mer om Relining

Nyhetsrum

Besiktning och granskning av inspektionsfilm efter Relining

När man låter utföra en entreprenad är det viktigt att man har ställt rätt krav från början på entreprenören i förfrågningsunderlaget. Ett av kraven är att entreprenaden skall dokumenteras på ett korrekt sätt med bl.a. egenkontroller samt att färdiga Relinade rör skall filmas genom att en inre filminspektion ska utföras enligt kraven i T25:2012 för rörinspektion med tv-kamera inom fastighet.
Efter att dessa filmer har producerats så skall filmerna kontrolleras/besiktigas av en oberoende godkänd besiktningsman för Relining.

AKTIVI utför Besiktning / Granskning av T-25 filmer under entreprenadens utförande eller vid garantibesiktningar

 

Relining / Rörinfodring  är ett av AKTIVI’s expertområde

AKTIVI är ett av få företag i landet som kan ge er en säkrare entreprenad inom Relining / Rörinfodring. Vi utför upphandlingar och genomför entreprenader som projektledare för beställaren samt utför besiktning av entreprenaden.

Vi hjälper våra kunder med alla frågor kring renovering av avloppstammar.
Vi har varit med i många år och kan med tyngden av vår erfarenhet påstå att våra projekt är genomtänkta från början till slut.

För att undvika oseriösa entreprenörer är det viktigt att välja rätt och att göra kontroller under arbetets utförande. Där kommer AKTIVI in som oberoende relining konsult, vi representerar fastighetsägaren och kontrollerar arbetet med reliningen löpande och ser till att tidsplanen hålls och att onödiga kostnader undviks. 

AKTIVI har som relinings konsult övervakat Reliningsprojekt i 1000-tals lägenheter och i kontors- och industrifastigheter. Så om ni har funderingar på stamrenovering eller stambyte i din fastighet, kontakta oss. 

Vår erfarenhet gör att vi kan ge dig rätt tips och hjälp utefter dina specifika önskemål.

AKTIVI är av branschföreningen BRIF Godkända Besiktningsmän för att genomföra entreprenader och besiktning

Projektledning för AKTIVI
Efter många år i branschen kan vi projektledning på våra fem fingrar. Vi lägger lika stor vikt vid projektet som vid ledarskapet, precis som ordet projektledning antyder. Våra projektledare har förmågan att sätta samman projektgrupper med rätt kompetens, bra arbetsklimat och effektiv logistik. Det har visat sig vara ytterst framgångsrikt.
Proaktivt förhållningssätt, gedigen byggkunskap och tät kontakt med alla inblandade parter har gett oss ett rykte och ett trackrecord som vi är stolta över.

 

AKTIVI – har hjälpt fastighetsägare i över 25 år

Relining Tjänster - Besiktning

Tjänster vid Relining / Rörinfodring

följ länken här för övriga tjänster kopplade till relining

  • Besiktning / Granskning av filmer på Relinade rör – Relining besiktning – T25-filmer

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>