Fuktig källare – Problem

Fukt källaren är ett vanligt problem

Varifrån kommer all fukt?

När du ska angripa problemet med fukt i källaren är det viktigt att förstå varifrån fukten kommer.
Vi behöver också förstå de fysikaliska processer som ligger bakom att fukten tar sig in i källaren.
Det finns bara ett fåtal sätt som källor kan uppstå. Dessa källor är

 • Dagvatten som uppstår från nederbörd
 • Grundvatten som alltid finns i vår mark
 • Fuktig luft som tränger sig in i källaren

Till detta kan man också lägga in fukt som uppstår inne i huset från badrum, tvättstugor mm. Men detta löser man via ventilation som vi inte kommer fokusera på här.

 
Olika sätt som fukten tar sig in i källaren

För att vi ska kunna förstå hur vi ska stoppa fukten behöver vi också förstå hur fukten transporteras in i källaren.
Fukten transporteras in i källaren på olika sätt.

 • vatten som flödar
 • kapillär sugning
 • vätskediffusion
 • luft som rör sig

 

FUKT I KÄLLARE

Vill ni ha hjälp med att kontrollera er källare ?

Vi kan utföra en förstudie och lämna utlåtande om er källare

Kontakta oss för offert!

Hur uppstår kapillär sugning

Kapillärsugning kan uppstå in i källaren när blöt eller fuktig mark kommer i kontakt med källarens väggar och grund.
Betong är ett poröst material där stora vattenmängder kan överföras genom kapillärsugning.

 

Symptom på fukt i källare

Här är några av de vanligaste symptomen på att man har problem med fukt i källaren.

 • kondens
 • fuktgenomslag
 • fuktskada
 • vatten som rinner in och blir stående på källargolvet
 • mögel

 

Kondens i källare – vad är det och hur uppstår det?

Kondens är den klart vanligaste orsaken till fukt i källare. Kondens återfinns både i nya och gamla källare.
Kondens är en direkt orsak till mögeltillväxt. Ofta är det mögeltillväxten som blir den faktor som får husägaren att agera.
Mögel i källare är ett konstaterat hälsoproblem. Mögel sporerna får en gynnsam miljö att växa till sig i när det är fuktigt i källaren.

Kondens i källare uppstår genom det faktumet att varm luft kan innehålla en högre luftfuktighet än kallare luft.
När varm luft med stort hög luftfuktighet möter en kall yta i källaren så uppstår kondens i källaren. Detta då luften kyls ner och därvid inte längre kan hålla lika mycket vatten.
Med andra ord når man den så kallade daggpunkten. Då bildas vattendroppar av den vattenånga som finns i luften.
Beroende på den kalla ytans egenskaper så får detta olika konsekvenser. Antingen fälls vattnet ut på ogenomträngliga ytor ( ex. fönsterglas, blank färg) eller så sugs vattnet upp ifall ytan är genomtränglig (ex. tapet, gipsväggar, obehandlat trä). Speciellt organiska material suger pt sig fukt och kan skapa stora problem som inte syns direkt.

 

Vatten som rinner in och blir stående på källargolvet

Vatten kan fullständigt rinna in i källaren när missgynnsamma förhållanden finns.

 

BEHÖVER DU GODA RÅD OM DRÄNERING

 

Funderar ni på statusen i källaren?
Vill ni ställa lite lite frågor till oss eller vill ni ha hjälp med en bedömning.

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

 

Hälsofarlig mögel på grund av fukt i källaren

Det finns olika slags mögel som kan uppstå pga fukt i källaren. Som vi nämnt ovan är detta i stor grad förknippat med det fuktiga klimat som uppstår inte minst pga kondens.
Mögelsorter som är värt är nämna.

 • vitmögel i källaren
 • svartmögel i källaren

Mögel i källare är farligt, speciellt om man ska använda det till att bo i källaren. Men mögelsporer kan även leta sig in i huset om det vill sig illa.
För att ta bort möglet ur källaren krävs ofta en mögelsanering, men det löser bara problemet temporärt.
Du måste få bort förutsättningarna som gör det möjligt för möglet att uppstå.

 

Vanligaste orsakerna till fukt i källaren

De vanligaste problemen med källare idag är

 • ogynnsam lutning av marken mot huset
 • felaktigt omhändertagande av dagvatten
 • dålig eller avsaknad av dränering
 • dåligt isolerad källare vilket leder till en kallare källare

 

Hur du åtgärdar fukt i källaren

Fukt i källaren åtgärdar du oftast genom en kombination av en eller flera av nedanstående delarna.

 • dränera källaren ordentligt
 • mekaniskt ventilation
 • isolera källarens väggar och grund ibland genom att gräva ur källaren
 • översyn av dagvattenhanteringen så att nederbörd förs bort från huset

 

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

Fördelar med Mark & Dränerings konsult

Så varför ska man anlita en expert vid markarbeten, en markkonsult, och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en markkonsult som AKTIVI i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras.
Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren markkonsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en markkonsult, som är expert vid mark & dränerings arbete, som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar Mark & Dräneringskonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en expert konsult vid markarbete att betänka:

 • En Mark & Dränerings expert konsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En Mark & Dränerings expert konsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En Mark & Dränerings expert konsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En Mark & Dränerings expert konsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En Mark & Dränerings expert konsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En Mark & Dränerings expert konsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av Mark & Dränerings experten på AKTIVI
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En Mark & Dränerings expert konsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra Mark & Dräneringskonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En Mark & Dräneringskonsulten vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

AKTIVI - ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Stambyte - Så går det till

Att tänka på vid stambyte

Viktiga råd och tips vid relining

BRA TIPS

Relining eller stambyte

Att tänka på