Betongskador kräver åtgärd

 

Betong ett vanligt byggnadsmaterial

– Men betong kräver underhåll

– Rätt underhåll kan förlänga betongkonstruktionen med upp till 100 år  

– Tala med AKTIVI’s Betongkonsult / Betongspecialist

 

Betong betraktas generellt som ett beständigt material med lång livslängd.

Bland allmänheten förknippas betong till och med många gånger som ett material med oändligt lång livslängd, utan behov av kontroller och reparationer över tid. Men så är inte fallet, betong kräver underhåll och betong håller inte för evigt, det vet alla som arbetar med betongskador. Betongkonstruktioner som finns i vissa utsatta miljöer kan ha en relativt snabb nedbrytning. Betongskador kräver underhåll och tillsyn.

Det finns idag oerhört mycket betongskador som behöver upptäckas och snarast åtgärdas. Så ni behöver förstå att betongskador kräver underhåll, det är väsentligt för att betongen skall vara beständig under många år.
Problemet är att många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar inte är medvetna om de betongskador som växer sig större hela tiden.

Betongens förrädiska skador – Rostangripna armeringsjärn, infästningar och förankringar

Den i särklass vanligaste skadeproblematiken för betong är armeringskorrosion. Ingjuten armering är korrosionsskyddad i ung och frisk betong.
Med tiden kan detta korrosionsskydd gå förlorat exempelvis genom att koldioxiden som frigjordes vid cementtillverkningen återgår till betongen eller på grund av kloridkontaminering från tösalter eller havsvatten.

Det som vanligen förknippas med korrosion på armerade betongkonstruktioner är så kallad rödrost. De expansiva korrosionsprodukterna som bildas när armeringen rostar medför att betongen spricker och spjälkar loss betongbitar från konstruktionen.
Skadorna är ofta väl synliga och problematiken kan fångas upp och åtgärdas i god tid innan konsekvenserna blir för stora.

Det finns i själva verket ett stort behov av att hålla koll på slitage på betongkonstruktioner och planera underhåll av betongskador  god tid. Med relativt enkla åtgärder kan man då undvika komplexa och mycket kostsamma renoveringar.

Vanliga betongskador

När fastighetsägare får betongskador och betongrelaterade problem handlar det ofta om balkonger, loftgångar, betongpelare, betongfasader och parkeringsgarage.
Betongen i balkongplattorna exponeras för luft vilket kan sätta igång en naturlig nedbrytningsprocess som kallas karbonatisering.
I det långa loppet gör det att armeringen rostar, bärigheten försämras och bitar av betong spjälkas loss. I garagen är vägsalt boven. När saltblandad snö från bilarna smälter får man in saltvatten, vilket påskyndar processen med rostande armering.

Betongkonsulten / Betongspecialisten upptäcker betongskador och betongproblem

För en betongkonsult / betongspecialist som okulärt synar byggnader, finns det många tydliga varningstecken som kan upptäckas i ett tidigt skede.
För att djupare studera och analysera betongen så utför betongkonsulten / betongspecialisten även en del olika provtagningar och mätningar i betongen.  Provtagningen visar statusen på betongen.

För gemena man som tittar på betong, och upptäcker betongskador, då är det ofta större sprickor i betongen eller att bitar av betongen som spjälkats loss och kanske även blottat ett korroderat armeringsjärn. Då ska man veta att när det kommit till denna punkten att större sprickor syns och betongen har spjälkat loss betongbitar, då har nedbrytningsprocessen kommit rätt långt. Om inte har reagerat förr, så är det definitivt dags att anlita en sakkunnig betongkonsult / betongspecialist som genomför en utredning på era betongkonstruktioner som balkonger, loftgångar, parkeringsgarage och platsgjutna innergårdar. En tumregel som man kan ha med sig är att om betongkonstruktionen börjar bli uppåt 30-40 år gamla är det dags att börja följa upp hur betongkonstruktionen egentligen mår och har byggnaderna blivit 50-60 år gamla så är det definitivt hög tid att agera.
Man ska veta att där finns metoder för att förlänga livslängden på betong med upp till 100 år, och nyckeln är att man ska börja tidigt med sitt underhåll med olika skyddsåtgärder av betongen

Betongrenovering och betongkonstruktioner är komplicerade.

Därför är det svårt att uttala sig generellt om metoder för att förebygga och lösa problem. Mycket skiljer sig från fall till fall.
Det som går att säga är att man ska anlita en betongkonsult / betongspecialist med kompetens och att det lönar sig att vidta åtgärder i god tid.
Att vänta för länge med underhållsåtgärder av betongen kan kosta fastighetsägaren många miljoner,

Tala med vår Betongkonsult / Betongspecialist – AKTIVI har svaren på era betongproblem

Fler artiklar om betong och betongrenovering hittar ni här 

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på era betong,- murverks konstruktioner?
som t.ex. balkongplattor, fasader, loftgångar, etc.
Vill ni ställa frågor till oss eller vill ni ha hjälp med en bedömning.

En av våra fasadkonsulter ringer upp dig för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Stambyte - Så går det till

Att tänka på vid stambyte

Viktiga råd och tips vid relining

BRA TIPS

Relining eller stambyte

Att tänka på