AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Förstudie

En förstudie är en preliminär studie i det absolut första stadiet av ett projekt. Förstudien genomförs för att se om projektet är aktuell att genomföra avseende ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter. Förstudien anpassas till varje enskilt projekt men en syn på plats av projektledare tillsammans med utvalda, berörda sakkunniga.

Innan man begär in offerter på ett projekt är det väsentligt att inleda varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt med en statusbesiktning av fastigheten eller det område som byggnationen gäller. Ofta är det fördelaktigt att se över en fastighets hela status för att kunna prioritera renoveringsprojekten på ett praktiskt och ekonomiskt bra sätt.

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister hos byggnadsdelar och installationer. Att få en fullständig problembild gör att man lättare hittar rätt metod för renoveringen samt vilka mål och ramar som är lämpliga för projektet.

Som rådgivande konsult vill vi belysa olika alternativ till lösningar och konsekvenserna av dem. Vi tror på en långsiktighet i våra projekt med tanke på framtida förvaltning. Olika lösningar kan medföra olika ekonomiska konsekvenser både på kort och lång sikt.

 

En förstudie kan till exempel belysa:

  • Teknisk status
  • Provnings- och mätresultat (fukt, buller, karbonatisering, kärnprover  etc)
  • Olika alternativ till åtgärdande av de tekniska bristerna
  • Projektkostnad och kalkyler
  • Hänsynstaganden till hyresgäster och medlemmar
  • Utvecklingsmöjligheter med fastigheten
  • Estetiska aspekter
  • Underhållsintervaller
  • Energibesparingar
  • Tidplan

Kontakta oss

Här finns vi :

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

 

Uppdrag på andra orter
Vi genomför uppdrag i hela Sverige
Vi har konsulter placerade på flera orter runt om i landet.
Tala med oss
Läs mer här >>

 

Kontakta oss gärna 

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>