AKTIVI HJÄLPER FASTIGHETSÄGARE

 

Brf-Styrelsen och förvaltare att driva och låta utföra renoveringar
STORT som LITET

 

Underhållsplanering

AKTIVI’s unika modell för underhållsplaner är nog marknadens bästa!

Vi har en har en lång erfarenhet och har under åren utvecklat vår egen modell för underhållsplaner. 

Vi lägger en stor omsorg på att beskriva fastigheten för dig så att du förstår fastigheten på ett tydligt pedagogiskt sätt utan att behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom.

Underhållsplanen är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet i de fastigheter som tillhör er fastighet. En underhållsplan underlättar fastighetsägarens budgetering och planering av underhållsåtgärder.

AKTIVI besiktigar fastigheten okulärt, både utvändigt och invändigt, samt även tekniska installationer.

Varenda beståndsdel i en fastighet har en livslängd och därmed ett regelbundet underhåll. Tiden mellan varje tillfälle som reparation eller utbyte krävs varierar för varje enskild beståndsdel.

I en underhållsplan tar man hänsyn till allt detta och tar upp sådana åtgärder som händer mer sällan och som kan innebära stora kostnader som i sin tur kan äventyra fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ekonomi.

Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god finansiering av framtida kostnader. Underhållsplanen är det absolut  viktigaste dokumentet för fastighetsägaren / styrelsen, då den talar om vad som skall ske de kommande åren.

En underhållsplan har många syften och bör finnas för alla fastigheter.

 

Besiktningen

Vi besiktar gärna tillsammans med någon från styrelsen för att kunna diskutera underhållsfrågorna på plats. Vi går igenom hela fastigheten och för in åtgärderna under valda rubriker:

  • Mark
  • Fasader
  • Balkonger
  • Fönster och dörrar
  • Yttertak
  • Trapphus och entréer
  • Hissar
  • Lägenheter
  • Gemensamheter
  • Installationer


Underhållsplanen

Underhållsåtgärderna kalkyleras och planeras och kompletteras därefter med kommentarer och bilder.

Uppdateringar och revideringar 

Underhållsplanen bör sedan regelbundet uppdateras av fastighetsägaren eller styrelsen. Om ni önskar så hjälper vi er med alla uppdateringar på vägen.

 

Kontakta oss

Vi har kontor

Malmö
Göteborg

 

Uppdrag på andra orter
Tala med oss
Läs mer här >>

 

AKTIVI
Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

Kontakta oss

 

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss.

Ni kommer att få kontakt med en erfaren projektledare.

Vi svarar gärna på era frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

 

.

.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>