Besiktning Relining

Besiktning Relining / Rörinfodring 

När man låter utföra en entreprenad är det viktigt att man har ställt rätt krav från början på entreprenören i förfrågningsunderlaget. Ett av kraven är att entreprenaden skall dokumenteras på ett korrekt sätt med bl.a. egenkontroller samt att färdiga Relinade rör skall filmas genom att en inre filminspektion ska utföras enligt kraven i T25:2012 för rörinspektion med tv-kamera inom fastighet.
Efter att dessa filmer har producerats så skall filmerna kontrolleras/besiktigas av en oberoende godkänd besiktningsman för Relining.

AKTIVI utför Besiktning / Granskning av T-25 filmer under entreprenadens utförande eller vid garantibesiktningar

 

Tjänster vid Relining / Rörinfodring

  • Förundersökning –  Inför Relining
  • Upphandling – Relining projekt
  • Projektledning – Under entreprenadtiden vid relining
  • Besiktning / Granskning av filmer på Relinade rör – Relining besiktning – T25-filmer

 

 

 

Vad är rörinspektion

Vid en tv-inspektion eller rörinspektion som är de vanligaste benämningarna på denna tjänst, så för man in avancerad kamera utrustning i rörsystemet för att kontrollera status eller för att besiktiga utförda arbeten. För att inspektion skall kunna ske på rätt villkor krävs ofta att ledningarna har spolats före det filmning påbörjats.

Inspektion i fastighetsförlagda ledningar görs med små kameror som förs in med hjälp av en lång glasfiberstav där kameran normalt förs in genom en rensöppning.

Det finns råd och riktlinjer att följa för utföra filmning på ett korrekt sätt, likaså finns det riktlinjer för göra bedömningar om skicket på ledningen.

Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte. I handböckerna 

“P93 – Inspektion av avloppsledningar i mark” utgiven av Svenskt Vatten och 
“T25 Se Rören inifrån” framgår hur rörinspektionen skall genomföras.

 

Kontakta oss

Vi har kontor

Malmö
Göteborg

 

Uppdrag på andra orter
Tala med oss
Läs mer här >>

 

AKTIVI
Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

Kontakta oss

 

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss.

Ni kommer att få kontakt med en erfaren projektledare.

Vi svarar gärna på era frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

 

.

.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>