AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Besiktning Relining / Rörinfodring

AKTIVI – Besiktigar och granskar inspektionsfilm vid Relining

AKTIVI utför besiktning och granskning av inspektionsfilm vid relining.
Vi är ett av få företag som är BRIF godkända besiktningsmän vid relining projekt

  • OM ni skall utföra Relining – Låt AKTIVI utföra en förstudie på era ledningar
  • Om ni har låtit utföra relining i fastigheten – Då behöver ni AKTIVI som en tredjepart som granskar och besiktigar arbetet
  • Om ni är på väg att att genomföra en relining i fastigheten – AKTIVI kan både handla upp, projektleda och besiktiga arbetet.

 

Viktiga krav vid relining av avloppsledningar

När man låter utföra en entreprenad är det viktigt att man har ställt rätt krav från början på entreprenören i förfrågningsunderlaget. Ett av kraven är att entreprenaden skall dokumenteras på ett korrekt sätt med bl.a. egenkontroller samt att färdiga Relinade rör skall filmas genom att en inre filminspektion ska utföras enligt kraven i T25:2012 för rörinspektion med tv-kamera inom fastighet.

Efter att dessa filmer har producerats så skall filmerna kontrolleras/besiktigas av en oberoende godkänd besiktningsman för Relining.

 

 

Hur kan vi hjälpa? - Kom med era frågor!

GDPR

12 + 7 =

AKTIVI utför Besiktning / Granskning av inspektionsfilm

 

Besiktning kan ske under entreprenadens utförande eller vid garantibesiktningar

Granskning av filmer bör ske före entreprenaden avslutas, och beroende på hur entreprenaden är upplagd, och hur omfattande den är, kan man lägga upp besiktningen på olika sätt.

Vi föredrar att utföra besiktningen löpande under entreprenaden, då arbetena fortfarande pågår i fastigheten. Då är det enklare för entreprenör att rätta till eventuella avvikelser som upptäcks under besiktningen av filmerna dessutom så tar entreprenören lärdom av eventuella misstag eller förbiseenden som uppkommit på vägen. Det är den bästa vägen och mest kostnadseffektiva lösningen för alla inblandade parter.

 

AKTIVI kan det här med Relining Besiktning

Vi är noggranna, vi tittar på alla filmer, varenda centimeter kontrolleras i ledningarna, speciellt  i övergångar och grenar etc. Det är viktigt att alla ytskador, deformationer , påväxter, materialöverskott eller eventuella sprickor eller punkter där det kan ha missats att  relina upptäcks. Material ojämnheter eller område som har undgått att infodras är förödande för slutprodukten som skall vara ett tätt rörsystem. Målet är man skall ha en så slät, tät och fin insida på röret som möjligt.

Sedan så finns där naturligtvis saker att ta hänsyn till på vägen, då det är gamla ledningar som man har att göra med, och det betyder att man eventuellt behöver ta beslut på vägen på hur man skall åtgärda eventuella skador eller andra problem som upptäckts. Där finns ibland en del skador, deformationer etc. eller tidigare utförda installationer som entreprenören inte kan lastas för och det är bland annat detta som är viktigt att utreda i ett tidigt skede.

 

Granskningsrapport efter inre rör besiktning

Vid granskning av filmerna så antecknas allt i en Granskningsrapport för inre rörbesiktning. I rapporten så kan man utläsa vilka observationer och avvikelser som gjorts under arbetet med ledningarna. Rapporten är sedan det dokument med alla noteringar som entreprenören skall använda för att åtgärda eventuella skador eller andra detaljer som skall rättas till före det att entreprenaden blir godkänd.

Besiktnings dokumentationen vid Relining är ett mycket viktigt dokument för fastigheten långt efter att entreprenaden är avslutad, utan denna så  är det svårt att påvisa eventuella brister vid en framtida skada eller en garantibesiktning framöver.

Tänk på

Relining i fastighet bör aldrig utföras utan besiktning
och granskning av inspektions filmningen på ledningarna.

Vad är rörinspektion

Vid en tv-inspektion eller rörinspektion som är de vanligaste benämningarna på denna tjänst, så för man in avancerad kamera utrustning i rörsystemet för att kontrollera status eller för att besiktiga utförda arbeten. För att inspektion skall kunna ske på rätt villkor krävs ofta att ledningarna har spolats före det filmning påbörjats.

Inspektion i fastighetsförlagda ledningar görs med små kameror som förs in med hjälp av en lång glasfiberstav där kameran normalt förs in genom en rensöppning.

Det finns råd och riktlinjer att följa för utföra filmning på ett korrekt sätt, likaså finns det riktlinjer för göra bedömningar om skicket på ledningen.

Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte. I handböckerna 

”P93 – Inspektion av avloppsledningar i mark” utgiven av Svenskt Vatten och 
”T25 Se Rören inifrån” framgår hur rörinspektionen skall genomföras.

 

Relining Tjänster

Tjänster vid Relining / Rörinfodring

följ länken här för övriga tjänster kopplade till relining

 

  • Förundersökning –  Inför Relining
  • Upphandling – Relining projekt
  • Projektledning – Under entreprenadtiden vid relining
  • Besiktning / Granskning av filmer på Relinade rör – Relining besiktning – T25-filmer

Kontakta oss

Här finns vi :

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

 

Uppdrag på andra orter
Vi genomför uppdrag i hela Sverige
Vi har konsulter placerade på flera orter runt om i landet.
Tala med oss
Läs mer här >>

 

Kontakta oss gärna 

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>