Betong som underhålls – Förlängd livslängd upp till 100 år

 

”Förläng betongkonstruktions livslängd med upp till 100 år”

Många betongkonstruktioner i Sverige byggdes på 50,60- och 70-talet och har nu nått en ålder där skador börjar synas ordentligt. Det finns ett mycket stort renoveringsbehov av betongkonstruktioner över hela landet. Under miljonprogrammet mellan åren 1965 till 1974 byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år, totalt byggdes det runt 1 miljon bostäder runt om i Sverige under tiden som brukar betecknas som miljonprogrammet. Drygt 600 000 av dessa lägenheter är idag i akut behov av en upprustning för att kunna återställas till en rimlig boendestandard.

 

Vad betyder det att många äldre betongkonstruktioner i Sverige börjar få skador?

Betong är ett mycket beständigt och hållbart konstruktionsmaterial, men för att kunna skapa slimmade och ändå starka konstruktioner, används armering i betongen och det är den som börjar rosta efter en tid. Allt beror på vilken miljö betongen är utsatt för och hur noga man varit vid uppförandet. För att stoppa nedbrytningen och därmed förlänga konstruktionens livslängd går det att avlägsna den skadade betongen, byta eller komplettera armeringen och därefter gjuta på ny betong. Om man även skyddar den nya ytan kan konstruktionens livslängd förlängas ytterligare.

 

Kan man renovera betongkonstruktionen ?

– Ja absolut, det fungerar oftast bra. Men man ska ta sig an underhållet i god tid innan det har gått för långt. Så med det sagt så är det helt avgörande hur den befintliga statusen på betongen är beskaffad. Om det har gått långt med betongkonstruktionens nedbrytning och betongen visar stora sprickor och blottade korroderade armeringsjärn, så kommer det att blir en mer komplex åtgärd som krävs för att återställa ytan, vilket i sin tur för med sig större kostnader för att åtgärda och återställa betongen. Vissa byggnadsdelar kan vara enklare, billigare och bättre att riva för att anlägga en ny konstruktion, till exempel en balkongplatta, men det beror naturligtvis på den befintliga statusen, är det enbart vad som anses mindre skador på balkongplattan så renoverar man naturligtvis i fösta hand för bästa ekonomi. Men ser vi till betongkonstruktioner som fasader så väljer man oftast att renovera. Genom att reparera eller renovera en betongkonstruktion kan man göra enorma besparingar. En väl utförd renovering kan förlänga en betongkonstruktions livslängd med 50 till 100 år samtidigt som stora summor sparas.

 

Vilken typ av betongkonstruktioner är det som byggdes på 50, 60 och 70-talet, och som nu behöver renoveras?

– Det gäller väldigt många olika typer av konstruktioner av betong som idag har stora underhållsbehov som parkeringsgarage, balkonger, loftgångar, fasader. Underhållsbehovet av betong finns egentligen i många byggnader och bostäder som uppfördes under det så kallade miljonprogrammet, det vill säga under 60 och 70-talet. Ofta så har fastighetsägaren inte koll på själva betongkonstruktionen i byggnaden, man tror att betong är något som håller för evigt, men så är det inte. Betong kräver underhåll och sköter man underhållet så kan man även förlänga livslängden med upp till kanske 50-100 år.

 

När bör man kontrollera och syna betongkonstruktionen i en byggnad?

Om inte förr, är det definitivt dags att en sakkunnig betongkonsult genomför en undersökning när betongkonstruktioner som balkonger, garage och platsgjutna innergårdar börjar bli uppåt 30-40 år gamla. Om vi ska tala om ett område där man skall vara extra observant för betong skador så gäller det parkeringsgarage. Problemen med betongen i parkeringsgarage kan börja tidigt då det löpande utsätts för stort slitage, t.ex. så samlas det mycket salter i vattnet i garaget vintertid. Salterna gör att nedbrytningsprocessen i betongen ökar betänkligt och armeringen korroderar fortare. Det finns många exempel där parkeringsgarage redan efter 20 till 30 år behöver omfattande underhåll och renovering av betongkonstruktionen. Så ett konkret råd är att vara vaksamma med parkeringsgarage, böra med översynen av garage i god tid utför underhållet av betongen löpande.

I bostadsrättsföreningens styrelses fastighetsansvar ingår att balkonger, hus och garage ska vara i brukbart och säkert skick. Sköter man inte underhållet av betongkonstruktioner innebär det stora risker såväl när det gäller säkerheten som föreningens ekonomi. Ändå är detta ofta en förbisedd del i underhållsplanerna. Parkeringsavgifter tar också sällan höjd för att täcka nödvändigt underhåll och de garagerenoveringar som kan behövas efter 20 till 30 år. 

 

Vad gör man för att få koll på sin betongkonstruktion?

– Det viktigaste är att kontakta en betongkonsult / betongspecialist som kan göra en statusutredning på betongkonstruktionen för att se hur den mår, vad som har gjorts med den och vad som behöver göras för att funktionen ska säkerställas och livslängden förlängas. Det finns olika behandlingar av betongen som kan utföras för att göra betongen mer tålig mot yttre faktorer.

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på era betong,- murverks konstruktioner?
som t.ex. balkongplattor, fasader, loftgångar, etc.
Vill ni ställa frågor till oss eller vill ni ha hjälp med en bedömning.

En av våra fasadkonsulter ringer upp dig för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Stambyte - Så går det till

Att tänka på vid stambyte

Viktiga råd och tips vid relining

BRA TIPS

Relining eller stambyte

Att tänka på