Hur mår ert tak ?

 

Kontrollera ert tak och skorsten

Yttertaket och fasader är vårt skalskydd mot väder och vind.

När kollade ni senast på ert tak?

Taket glöms ofta bort, man tar det för självklart att det finns där. Och vi skall inte tala om skorstenar, likadant där. Många har skorstenar som nästan är fallfärdiga, man har inte märkt att bruksfogarna i skorstenarna är dåliga, eller att det finns stora sprickor.

Det är till och med så att dessa brister är en FARA för liv. OM en liten betongbit lossnar från skorstenen och faller ner på någon person så är fastighetsägaren skyldig för skadorna.

Så med detta sagt så vill vi påvisa att det är tämligen vanligt med dåliga tak, och takpannor, och som sagt skorstenar är i ännu sämre skick.

 

KONTROLLERA TAKET

Vill ni ha hjälp med att kontrollera taket ?

Vi kan kontrollera och lämna utlåtande om ert tak.

Kontakta oss för offert!

 

​Kontrollera taket

Viktigt att kontrollera sitt tak ordentligt och göra det regelbundet.

Taket är husets viktigaste och mest utsatta yta.
Ett bra tak håller ofta i 25-40 år beroende på ytbeläggning. Men om oturen är framme kan en ganska liten skada snabbt ge stora problem även på ett nytt tak.

Tänk också på att takpannor håller längre än den underlagspapp och läkt som ligger under takpannorna.

 

Är ditt tak tätt.

Många tak kan faktiskt delvis besiktas från marken. Titta efter pannor som spruckit, hamnat snett i någon vinterstorm och annat som ser fel ut.
De allra flesta hus har ofta en uppgång till taket från vinden. Man kan klättra upp och öppna takluckan och där få en lite bättre syn på statusen på taket.

Men akta er för att klättra ut, det är farligt och man behöver säkerhetssele på sig för att garantera att ingen olycka sker.

 

Tips för att kontrollera tak och skorsten

Kontrollera takets känsliga punkter – Detta är ställen att titta extra på.

 • Kontrollera ytskiktet om det är tegelpannor eller takpapp etc.
 • Spräckta eller lösa pannor
 • Nockpannor
 • Ränndalar
 • Plåtdetaljer
 • Hängrännor
 • Underlagspapp – Hur är skicket
 • Läkten – Bärläkt och ströläkt – Hur ser de ut
 • Yttertakets insida – Hur ser sponten ut, finns fuktfläckar eller mögelpåväxt?
 • Skorstenen – Status på krona och bruksfogar

 

 

Behöver ni renovera eller byta tak?

Beroende på konstruktion och material kan ett tak hålla länge om det underhålls på rätt sätt, men förr eller senare kommer delar eller hela taket att behövas bytas.

Ibland kan det vara mer ekonomiskt på lång sikt att byta ut hela taket på en gång än att lappa och laga.

Ett nytt och tätt tak sparar energi genom att ni inte längre eldar för kråkorna. Det innebär också färre akuta underhåll om hela taket är bytt eftersom ni slipper laga och lappa när det läcker in.

 

 

OM ni skall genomföra ett takbyte – TÄNK PÅ

Det finns en del andra åtgärder som är bra att göra samtidigt om man planerar ett takbyte

Passa på att göra andra saker när byggställningarna ändå är uppe.

När ni planerar för takrenovering kan det ur praktisk och ekonomisk synvinkel vara bra att även tänka på:

 • Taksäkerheten, så att den är uppdaterad enligt rådande föreskrifter. Ert tak är någon annans arbetsplats och taksäkerheten är fastighetsägarens ansvar.
 • Målning eller byte av angränsande delar som råspont, takläkt, takfot, vindskivor, skorstenar, hängrännor och stuprör.
 • Angränsande byggdelar som till exempel fasad, fönster, fönsterbleck, balkonger och tilläggsisolering.

 

Många gånger lönar det sig att genomföra samtliga dessa åtgärder samtidigt om ett behov finnes.

 

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på ert tak eller fasad?
Vi kan göra en bedömning.

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

Fördelar med byggkonsult

Så varför ska man anlita en byggkonsult och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en byggkonsult i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras. Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren byggkonsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en byggkonsult som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar byggkonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en byggkonsult att betänka:

 • En byggkonsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En byggkonsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En byggkonsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En byggkonsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En byggkonsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En byggkonsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av byggkonsulten
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En byggkonsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra byggkonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En byggkonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

VI ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Fasadrenovering och fasadarbeten – Så här går det till!

Att tänka på vid fasadrenovering och fasadarbeten
Följ denna länk

Takrenovering och Takbyte

Läs mer om takmaterial

Tips inför byggprojekt i er Brf

Vad man bör tänka på inför ett byggprojekt
Följa denna länk