Att tänka på vid fasadrenovering och fasadarbeten

 

Är det dags för en fasadrenovering ?
– Ni behöver kanske börja planera för en lättare eller större renovering av er fasad

Det här behöver ni tänka på och detta går vi igenom i artikeln

 • Så går en fasadrenovering till väga
 • Undersöka status på er fasad
 • Bestäm omfattning av fasadrenoveringen
 • Kontakta en byggkonsult som kan vara behjälplig vid upphandling och projektledning.
  En bra konsult hjälper er även att förbereda och planera projektet
 • Upphandling av fasadrenoveringen
 • Bygglov, behövs det ?
 • Informera de boende i fastigheten eller bostadsrättsföreningen
 • Förberedelser inför byggstart av fasadrenoveringen
 • Byggstart och själva utförande fasaden
 • Slutbesiktning av fasadarbetet
 • Vanliga fasadskador
 • Renovering av bruksfogar
 • Putsad fasad och sprickor som uppkommer
 • En säker fasad

 

 Fasader, fasadrenoveringar och renovering av bruksfogar

 

En nyrenoverad och välskött husfasad är en fröjd för ögat och mycket mer än så!
När du renoverar fasaden kan du samtidigt göra energibesparingar, öka säkerheten och höja fastighetens värde.

Vill du ha hjälp med fasadrenovering, fönsterbyten, energibesparing eller att renovera bruksfogar?

AKTIVI är byggkonsulter och är specialister på allt som har med fasadarbete, renovering av fasader och bruksfogar att göra. Det är oss ni skall vända er till när planerar att utföra en entreprenad. Vi hjälper beställaren / fastighetsägaren med rådgivning, upphandling och projektledning vid entreprenader. Vi ser till att entreprenaden upphandlas på rätt sätt, tar fram entreprenad kontrakt, förfrågningsunderlag och sköter projektledningen , ALLT för att entreprenaden skall flyta på och att arbetet skall utföras korrekt.

Det är viktigt att utgå från fastighetens förutsättningar vid alla typer av fasadarbeten. Därför anpassar vi alltid våra metoder efter typ av fastighet och dess renoveringsbehov.
Vi arbetar med allt från moderna byggnader till äldre K-märkta fastigheter med en fasad som har en historia att berätta.

Vill du veta vad det kostar att renovera fasaden eller hur vi kan hjälpa er?

Kontakta AKTIVI – Vi är konsulter och hjälper er med planering, upphandling och projektledning av er fasadrenovering

 

Så går en fasadrenovering till

Det är mycket att tänka på i samband med en fasadrenovering.
Vad exakt som ska göras varierar från fall till fall. Varje renovering är unik. Här är sju steg som brukar vara gemensamma i de flesta fasadrenoveringar och fasadarbeten.

 

1. Undersök behovet

Behoven varierar stort mellan olika fasader.
Ibland behövs bara en enklare fasadrenovering. Det kan innebära tvätt och att små skador lagas. Slutligen målas fasaden om.
Ifall den gamla fasaden är mycket sliten kan den behöva bytas ut och då kanske man passar på att tilläggsisolera hela fasaden.

Det är ett omfattande arbete som innebär att den gamla fasaden först måste knackas bort eller monteras ner för att sedan ersättas av en ny.

Har ni en tegelfasad eller en putsad fasad eller har ni kanske en äldre fasad i eternit eller en plåtfasad ?
Varje fasad kräver sitt underhåll och tillsyn, om man inte följer upp och granskar förändringarna som löpande sker i fasaden, så kanske man får ett större och mer kostsamt underhåll längre fram i tiden.

Tegelfasad

Teoretisk underhållsintervall är ca. 40 – 60 år – behovet varierar dock stort av olika orsaker.

Även tegelfasader åldras.
En tegelfasad behöver renoveras ungefär var 40-60 år. Vanligaste orsaken är att fogarna som håller ihop tegelstenarna urlakas och tappar hållfasthet och motstånd mot fukt och väta. Ni behöver då renovera bruksfogarna. De gamla bruksfogarna skall fräsas bort och ersättas med ny fog, viktigt att den nya cement fogen är av rätt typ och kvalitet.

Det är även vanligt att tegelstenar till viss del skadas, detta ofta beroende på att fogarna är dåliga och stenarna suger i sig fukt, vid vintertid så kan det ske frostsprängningar i stenen, då kanske det lossnar en bit av stenen och faller ner  på marken inunder.

Putsad fasad

Teoretisk underhållsintervall: 25-40 år – behovet varierar dock

En fasad av puts är snyggt och gediget men kräver sitt underhåll och tillsyn.
Man skall vara noggrann med eventuella sprickor som kan uppkomma i den putsade fasaden.  Om fukten lyckas tränga sig in genom första lagret av puts kan det uppstå vattenskador och putsen kan börja ramla av. Om det uppstår sprickor i putsen vilket det gör ibland, så ska du se till att få det lagat så snabbt som möjligt innan det uppstår några skador.

 

Tänk på och planera ert fasadunderhåll i god tid

 

2. Upphandling

När ni fastställt det ungefärliga behovet i er fasad är det dags att begära in en offerter från entreprenörer och göra en upphandling.

Det kan vara klokt att här ta kontakt med en erfaren byggkonsult som kan hjälpa er att besiktiga er fasad och ge er en god statusbild. Där finns mycket att tänka på när man skall gå vidare med en renovering, kanske man skall passa på att utföra andra arbeten vid samma tillfälle då ni redan har ställningar på plats. En fasad inbegriper många detaljer som förmodligen bör ses över samtidigt.

En stark rekommendation är att begära offert från flera fasadentreprenörer och att underlaget som de baserar sin offert på är noggrant underbyggt på ett professionellt sätt annars så kommer det inte att vara möjligt att jämföra offerterna från fasadentreprenörerna.

En byggkonsult som gör en upphandling för en fasad entreprenad med ett korrekt författat förfrågningsunderlag säkerställer att ni får en bra och trygg entreprenad. Byggkonsulten kan även hjälpa er att utvärdera de offerter som man får in vid upphandlingen. Det krävs ett vant öga för att kunna urskilja vad som egentligen beskrivs i offerten.

 

3. Bygglov?

Ifall det är aktuellt att byta färg, fasadmaterial eller göra andra förändringar på fasaden behövs dessutom bygglov. Det gäller även ifall ni vill sätta i nya fönster, dörrar eller balkonger.

Planera i god tid!
I en del kommuner så kan det ta tid innan ni får ert bygglov beviljat.
Kanske man behöver ändra i sina bygghandlingar på vägen till att alla är nöjda, det KANSKE tar tid.

 

Börja planera i god tid

 

4. Informera de boende

Det är viktigt att de boende får bra information om fasadrenoveringen.
Vi som byggkonsulter kan gärna vara med under informationsmötet för att berätta om hur fasadarbetet går till. Bland annat bör de boende få reda på tidsramar och vad som kommer att hända. På så vis minskar risken för missnöje.

 

5. Förberedelser inför byggstart

Viktigt att i tid börja planera byggstarten.
Här finns mycket att tänka på, speciellt OM man skall genomföra entreprenaden utan en byggprojektledare som kan säkerställa kontrakt, dokument och utförande, byggmöten jämte alla löpande kontroller på plats!

 • Byggnadsställningar kommer att komma upp fasaden – Vad innebär det för de boende ?
 • Det kommer vara en period av byggdamm buller och smuts – Vad kan man göra ?
 • Har ni kontaktat en en byggledare eller projektledare för entreprenaden ?
 • Är alla ritningar på plats och godkända?
 • Är bygglovshandlingarna på plats?
 • Har ni de tillstånd som krävs?
 • Är de boende förberedda på vad som skall ske?
 • Finns det en tidsplan?
 • Finns det en betalningsplan?
 • Har ni koll på vad entreprenören exakt har tagit på sig att utföra och vad han kommer att debitera extra för att utföra?
 • Har ni skrivit ett ”korrekt” entreprenadavtal med byggaren?
 • Har entreprenören de försäkringar som krävs?
 • Lämnar entreprenören rätt garantier?
 • Hur kan ni säkerställa att entreprenören verkligen utför sitt arbete enligt kontrakt, lagar, regler och anvisningar?
 • Är ni skyddade OM entreprenören inte fullgör sitt kontrakt?
 • Hur ser ansvarsfördelningen ut i styrelsen för bostadsrättsföreningen?
 • Har gjort en syn av arbetsområdet och dokumenterat allt?

Om ni har en byggkonsult som hjälper er så har denna en stenkoll på planeringen och kommer att hjälpa er med allt detta arbete.

 

6. Utförande

Fasadrenoveringen sätter igång.
Ett fasadarbete innebär nästan alltid en period av damm, buller och smuts för de boende. Det går inte att komma ifrån helt. I möjligaste mån så kan man begränsa dessa besvär genom att tillse att man tejpar igen ventilation och plastar in fönster med mera.

Under fasadrenoveringen brukar det hållas ett antal byggmöten för att informera om det löpande arbetet men även eventuella hinder och problem som uppstår i det dagliga arbetet. Här är det viktigt att närvara och dokumentera och kommunicera sitt ställningstagande i alla frågor. Under byggmöten tas alla viktiga frågor upp som rör arbetet. Här är det bra om man är väl insatt i i gällande byggregler och lagar och hur allt SKALL levereras och utföras enligt de kontrakt och avtal som gäller för denna fasadentreprenad.

 

7. Slutbesiktning

Besiktningsmannen besiktigar fastigheten tillsammans med entreprenören.
Vid slutbesiktningen av fasaden gäller att man har en vaksam besiktningsman som skall ha följt arbetet under tiden som det har rullat på och löpande utfört syn av arbetet.

 


 

Vanliga fasadskador

Skulle det uppstå skador på fasaden är det viktigt att åtgärda dessa så fort som möjligt.
Hinner det gå lång tid innan skadan på fasaden repareras kan den förvärras. Då krävs en mer omfattande fasadrenovering.

En tegelfasad tar ganska lätt upp vatten. Det kan leda till att vatten läcker in till konstruktionen. Blir det frost kan det göra att fasaden spricker. Därmed ökar risken för mögel och mögelskador. Om det inte åtgärdas i tid kan den bärande konstruktionen få rötskador. Mardrömsscenariot är hussvamp. En skadad tegelfasad är också en fara för människor på trottoaren eftersom det kan leda till fallande tegelstenar. Många fasadarbeten på tegelfasad innebär en grundlig renovering av bruksfogar.

En putsad fasad spricker ibland till följd av rörelser i marken och sättningar. Om sådana sprickor inte repareras leder det till att fukt och vatten tränger sig in i fasaden. Frost gör att det spricker ytterligare och att fukten tränger längre in mot den bärande konstruktionen. Här finns fara för rötskador, mögel och hussvamp. En putsad fasad i dåligt skick innebär också en fara för förbipasserande eftersom putsbitar kan falla ner på gatan.

 

En säker fasad

Du som fastighetsägare ansvarar för att skador på fastigheten inte leder till att personer på gatan skadas. Därför är det viktigt att renovera fasaden i tid och att anlita en firma som utför ett arbete av hög kvalitet.

 

Begär offert för byggledning, upphandling av fasadarbeten

Kontakta AKTIVI Byggledning – Vi säkerställer en fasadrenovering

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Fasadrenoveringar och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här

Läs mer om Fasader och Fasadrenovering

Fokusområde Fasader

Fasad konsult

Konsult kompetens

Projektledning

Tjänster