AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Hur kan AKTIVI hjälpa Er

En sak bör ni känna till – Vi är öppna för alla samtal och diskussioner och vi försöker vara behjälpliga även i små frågor som berör de projektområden som vi behärskar och inledningsvis så är våra råd helt kostnadsfria.

Så om ni har funderingar kring ert projekt så ring oss gärna – Vi försöker ge er de råd som kan behövas för att ni skall komma vidare

 

Hur kan vi hjälpa Er

AKTIVI är bygg och fastighetskonsulter och vi inriktar oss främst mot bostadsrättsföreningar, flerfamiljshus, kontor, lokaler och industrier där vi hjälper till med att bygga, vårda och utveckla fastigheter.

De  vanligaste uppdragen är att vi bistår våra kunder att genomföra olika renoveringsprojekt, det kan vara stambyte, fasadrenoveringar, ROT projekt, betongskador, tak och fönsterrenoveringar, dränering, fuktskador och relinings projekt som är några typexempel, ni kan se närmare i menyn under våra projektområde vilka expert områden som vi arbetar inom.

AKTIVI är beställarens ombud – Vi arbetar för att beställaren skall få en entreprenad upphandlad med rätt villkor, utförd med rätt material och metod och med ett kvalitativt utfört arbete till konkurrenskraftigt pris.

 

Koppla gärna in oss i ett tidigt skede

AKTIVI  vill gärna bli inkopplade i ett tidigt stadium, då kan kan vi vara med och påverka hela processen från början. Om vi blir inkopplade i ett senare skede så kanske saker måste göras om eller så får man fortsätta projektet och leva med de mindre bra detaljerna framöver. Många gånger så innebär förändringar merkostnader som kanske hade kunnat undvikas om vi varit med från starten.

 

Varför söka rådgivning

Det görs tyvärr ofta misstag när upphandlingar sker utav lekmän och man sätter ofta alltför stark tilltro till den valda entreprenören som skall utföra arbetet både korrekt och med rätt metod och material samt utan att kostnaderna överstiger det offererade beloppet eller förmodade slutsumman. Utöver detta så finns det ofta en flertal frågor kring utförande, garantier, försäkringar etc. här finns alltså många faktorer att ta hänsyn till ett byggprojekt.

Det är ganska vanligt att lekmän och entreprenören inte helt har förstått varandra och har olika bilder om vad som skall utföras och hur det skall utföras etc. det sker helt enkelt en del missförstånd då man inte talar samma tekniska fackspråk. Detta leder ibland till tvistemål, vilket många gånger hade kunnat undvikas om beställaren hade investerat i en korrekt upphandling och projektledning redan från start.

 

Vad gör AKTIVI

Vi brukar dela in vårt arbete i tre olika faser

  • Uppstart
  • Upphandling
  • Byggskede

Kortfattat så går till så här:
I de olika faserna så tar vi oss fram genom projektet allt från att vi diskuterar igenom hela projektet med beställaren, och att vi ansöker om eventuella bygglov (om det krävs) och lägger upp en plan på hur arbetet skall planeras och vad som krävs.

Vid upphandlingen så tar vi fram ett förfrågningsunderlag som är ett detaljerat underlag för att möjliggöra att vi kan ta in anbud från olika entreprenörer på projektet.

Vid byggskedet så är vi projektledare och följer arbetet hela vägen fram till överlämningen då arbetet är avslutat till beställaren. Vi tillser att ni får rätt dokumentation och att objektet besiktigas.

Vi är alltså med hela vägen från start till mål och vi arbetar som beställarens ombud och högra hand, vi tillser att upphandlingen och kontrakten efterföljs hela vägen in i mål.

 

Så varför är AKTIVI ert val

Vi har arbetet med fastigheter i över 25 år och är en partner med kompetens. Vi vet vad som krävs för att ert projekt skall genomföras på bästa sätt. Vi vet vilka material och metoder som föredras, tillsammans med god erfarenhet och  marknadskännedom så är AKTIVI ett bra val.

 

AKTIVI erbjuder er trygghet genom hela byggprojektet

 

Kontakta oss

Här finns vi :

Malmö
Lund
Trelleborg
Ystad
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Hässleholm
Kristianstad
Jönköping
Göteborg
Stockholm

 

Uppdrag på andra orter
Vi genomför uppdrag i hela Sverige
Vi har konsulter placerade på flera orter runt om i landet.
Tala med oss
Läs mer här >>

 

Kontakta oss gärna 

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>