Relining besiktning – Ett Krav

Relining besiktning – Ett Krav

Relining Besiktning – Ett KRAV   Relining stammar – Hur många har besiktigat? Hur vet ni som beställare att entreprenören har fullgjort sitt arbete och gett er nya täta ledningar utan anmärkningar ?Har ni som beställare låtit granska inspektionsfilmerna...