Byggledning är ett stort ansvar

 

 

Fördelar med reliningkonsult i ditt reliningsprojekt

Istället för att utföra det regelrätta stambytet som i många fall kan bli en stor och kostsam operation finns relining som ett smidigt alternativ. Är du inne på relinings-spåret som fastighetsägare eller exempelvis i din bostadsrättsförening, finns värdefull hjälp att hämta från en erfaren reliningkonsult.

Här finns en kunnig expert som ser till att hela reliningprojektet flyter på utan problem från start till mål. De hjälper kunderna att planera projekten innan de får fart i byggskedet och är sedan betryggande projektledare under hela entreprenaden.


AKTIVI är den erfarna byggkonsulten med mer än 25 års erfarenhet av byggprojektledning och där fokus är att se till att alla delar inom reliningprojektet genomförs på bästa sätt. AKTIVI är med och kontrollerar och besiktigar löpande, vilket försäkrar ett tryggt och säkert reliningsprojekt, utan stora misstag och där konsulterna håller iordning byggprojektet och hjälper till att få en trygg entreprenad.

Med kontor i bland annat Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg finns AKTIVI’s projekt över hela Sverige. Deras främsta kunder är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, där de också agerar byggkonsulter och arbetar med projektledning och byggledning med flera specialistkunskaper.

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

 

Fyra projektsteg inom relining

För att säkerhetsställa hela relining-processen genomför AKTIVI fyra steg mot en säker relinad anläggning.

Först genomför man en förstudie. Där tillgodoser man det behov projektet har och gör en kartläggning av avloppssystemet. Det följs av en grundlig undersökning på plats och vid behov kan även rörinspektion vara aktuell, då alla rör som är åtkomliga filmas och man får ett brett underlag för upphandlingen.

Sedan följer entreprenadens viktigaste steg, upphandlingen vid relining.
-Här kommer förfrågningsunderlaget in. Ett dokument, som noga beskriver på vilka villkor och vad som skall utföras i entreprenaden. Underlaget skickas sedan till lämpliga entreprenörer som i sin tur lämnar anbud som vi tillsammans med kunden går igenom och kommer fram till vem som är mest lämplig för entreprenaden, menar Ulf Brahed, VD på AKTIVI.

Vidare följer projektledning. Ulf.Brahed berättar att när entreprenadarbetena påbörjas i fastigheten så är deras reliningskonsult med och ser till att entreprenaden utförs som utlovat. De följer arbetet noggrant på plats och håller i byggmöten och kontrollerar dokumentation.

Med rätt projektledning vid Relining så sparar man både tid och pengar.

Det sista steget följs av en besiktning. Granskning av inspektionsfilm är ett MÅSTE vid alla relining projekt.
Att granska och besiktiga reliningprojektet är centralt och mycket viktigt.

-Att låta vår Relining konsult besiktiga de utförda relinade rören är en nödvändig självklarhet. Vid en granskning av de utförda T25 filmerna som entreprenören producerat så säkerställer man ett bra resultat av entreprenaden. AKTIVI är ganska unika i denna tjänst,

AKTIVI är godkända besiktningsmän vid relining.

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

En av våra konsulter ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

VI ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Många fördelar med en bra byggledare

 

 

Vanliga fel en beställare gör inom relining

Ifall du tar beslutet att utföra din relining på egen hand, helt utan kunskap och låter entreprenören själva göra egna utlåtanden om statusen efter utfört arbete, ligger allt i dennes händer, och det kan man fundera på om det är så klokt.

Det är av största vikt att en reliningkonsult besiktigar anläggningen efter utfört arbete och den som besiktigar bör vara en godkänd besiktningsman för relining, en tredje part.
Således bör inte entreprenören själv besiktiga sitt eget arbete.

Felaktigheter i en relinings entreprenad bör man gärna upptäcka i ett tidigt skede, det blir bäst för alla i arbetet med att säkerställa en bra produkt och en tät relining.

Det finns mycket som kan gå fel i entreprenad av den anledningen så är det viktigt att man har förberett projektet på bästa sätt med ett bra förfrågningsunderlag.
Ett välskrivet förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt är grunden i ett lyckat projekt. Utan dessa dokument så har man svårt som beställare att hävda sig om det uppstår frågeställningar under arbetets gång.

När man begär in offerter och dessa skall vara jämförbara så behöver dessa grunda sig på ett välskrivet förfrågningsunderlag. Om man inte har det så kommer varje enskild entreprenör lägga upp arbetet på sitt eget vis och priserna kan då komma att skilja sig väsentligt emellan varandra.

 

Många fördelar med en bra byggledare

 

Vikten av att utföra relining genom en sakkunnig reliningkonsult

Ulf.Brahed menar att de hjälper sina kunder att planera projekten innan det tar fart i byggskedet och är sedan projektledare under hela entreprenaden. Om fel och brister uppmärksammas i ett tidigt skede under kontroll och besiktning av arbetet, kan dessa åtgärdas och arbetet bli gjort felfritt.

Med grundlig uppföljning menar Ulf, kan man enkelt kontrollera oförutsägbara utgifter, vilket ger ett mer kostnadseffektivt arbete. En reliningkonsult som AKTIVI finns som ett trygghetsstöd genom hela relining processen, AKTIVI har skrivit många upphandlingar och känner till de detaljer som är viktiga för ett framgångsrikt projekt.

AKTIVI är också BRIF Godkända projektledare och besiktningsmän vid reliningsprojekt.

-Vi knyter ju ett avtal med kunden och det blir inga dolda kostnader.
Man får det mer kontrollerat som kund och i slutänden ett bättre projekt. Det blir även i regel ett billigare pris i slutändan för beställaren, om man har använt sig av professionell och sakkunnig reliningskonsult.
AKTIVI Byggkonsult har all den kunskap som man som kund behöver för en lyckad entreprenad.

 

Detta är en artikel hämtad ifrån tidningen branschaktuellt.
Skriven av Linda Johansson

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

  • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
  • Få hjälp ända från planeringsstadiet
  • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
  • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
  • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
  • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
  • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
  • Minska styrelsens arbetsbörda.
  • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Reliningkonsult

Så här arbetar vi som reliningkonsult.

Följ denna länk

Reliningbesiktning

Viktigt med besiktning av era relinade ledningar
Följ denna länk

Råd och Tips vid relining

Vill ni veta vad man bör tänka på vid relining

Följ denna länk