Ja den frågan är inte alltid lätt att svara på, men vi ska försöka att ge er några guidelines.

 

Många står inför valet om stambyte eller relining och vet inte hur man skall tänka.

 

Avloppsrenovering – snart är det kanske dags att tänka på detta och inte skjuta detta beslut framför sig

Vi kommer här att belysa några viktiga frågor som

 • Stambyte – Hur ofta behöver man tänka på detta i underhållsplanen
 • Vad är bäst ? – Relining eller stambyte
 • Kostnader för relining
 • Kostnad stambyte i förhållande till relining

Avloppsrenovering kommer att behöva utföras förr eller senare. En åtgärd som stambyte eller relining kan bli aktuellt av flera skäl, exempelvis om det märkts ett ökande antal vattenskador från rör eller från badrummen beroende på brister i tätskikt, nya duschvanor och felrenoverade badrum.

Frågan om att renovera avloppsrören och hur ofta stambyte bör utföras är mycket individuellt, men man brukar säga att stambyte eller relining brukar bli aktuell när husen är 40-60 år.

 

Här är några snabba frågor som ni bör begrunda

 

 • Vad är statusen på stammarna?
 • Vilken ålder har stammarna?
 • Finns det andra åtgärder i fastigheten som skall utföras samtidigt som t.ex. att byta tappvattenledningar
 • Det är sällan bra att vänta för länge med någon åtgärd, om statusen på avloppsrören är alltför dåliga och angripna av korrosion så kan det vara en större anledning att utföra ett stambyte.

Man bör lämpligtvis börja med att utföra en statusbesiktning av sina stammar inför en avloppsrenovering.
Vi rekommenderar er att ta hjälp av professionell konsult vid bedömning av stammarna.

 

Ska man välja relining eller stambyte

 

Lämpligast med relining eller stambyte – bedömning måste ske från fall till fall.

 

Det medför en del olägenheter om man väljer att utföra ett traditionellt stambyte i en bostadsrätt då hela badrummet och delar av köket ska rivas upp.
Relining är ett alternativ till stambyte som medför ett mindre ingrepp i fastigheten. För att kunna ta ställning till om det räcker med relining, eller om det krävs ett fullständigt stambyte, behöver man veta lite mer om de två alternativen.

Relining i bostadsrätt har många fördelar med ett enklare byggnadsarbete, installationens smidighet och inte minst att det är i förhållande till ett stambyte är ett betydligt billigare alternativ än ett traditionellt stambyte.

Men relining motsvarar inte fullt ut ett byte av gamla stammar mot nya. Den fungerar snarare som ett mycket bra, enkelt och funktionellt och ekonomiskt komplement. Ett bra sätt att skjuta stambytet långt in i framtiden.

Det ena behöver inte heller utesluta det andra, kanske är det lämpligast att byta stammarna helt i vissa delar av fastigheten, medan en relining kanske räcker på andra ställen som är svåra att komma åt.

Trots det traditionella stambytets kostnader så bör man tänka på att man faktiskt får lite mer för pengarna än nya avlopps stammar, som t.ex. nya badrum med nya tätskikt med allt vad det innebär. Om man sedan passar på att samtidigt låta byta tappvattenstammarna i bostadsrättsföreningen och drar dessa i samma schakt och gör en snygg och praktisk lösning för alla parter så kan detta vara den mest ekonomiskt rätta lösningen, långsiktigt, säg 50 år

 

Fördelar och nackdelar med relining respektive stambyte

 

 

Fördelar med stambyte

 

 • När stambytet väl är genomfört så har samtliga nya och fina badrum med NYA  tätskikt
 • Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen / boende har våtrumsintyg på att renoveringen och tätskikten har utförts på rätt sätt av en auktoriserad fackman
 • Som boende kan man ofta i viss grad påverka utformning och produktval i planeringsstadiet tillsammans med entreprenören
 • Det är en fördel på många vis om man vid avloppsrenovering samtidigt utför stambyte av tappvattenledningarna i fastigheten
 • Ett stambyte är ett mer långsiktigt och med ett mer garanterat slutresultat och livslängd och kommer att behöva utföras förr eller senare i fastigheten

 

Tänk på vid stambyte

 

Om skadebilden är mer komplex, där brister finns inom flera funktioner såsom avlopp, vattenledningar, brunnar och tätskikt är det vanligt att man väljer utbyte av rör och badrumsinredning, ett stambyte.

Om felrenoverade badrum och gamla tätskikt i bostadsrätten är ett stort problem och att renoveringarna kanske inte har utförts utav fackmän och det av den anledningen inte finns några våtrumsintyg, så är det en risk i bostadsrättsföreningen som man bör beakta.

Om det inte finns våtrumsintyg från fackman, så skapar det ofta problem vid en eventuell skada då försäkringsbolagen kan neka ersättning om renoveringen inte är utförd korrekt.
Av den anledningen så kan det vara en ide att utföra ett stambyte då allt då blir korrekt utfört och fastighetsägaren har då koll på läget.

Ett traditionellt stambyte är betydligt mer kostsamt än relining och är ett omfattande ingrepp i fastigheten. De boende kommer att tycka att det är stökigt och att byggdammet är besvärligt under renoveringen men belöningen kommer när allt är klart och byggarbetarna har lämnat platsen. Ni kommer att ha bestående nytt avloppssystem under lång tid framöver.

Fördelar med relining av rör

 

 • Att låta utföra en avloppsrenovering genom relining av rören är i jämförelse med stambyte en ganska enkel metod för att renovera avloppsrören och förlänga brukstiden.
 • Relining kostnad ? – Relining är väsentligt mer kostnads vänligt jämfört med stambyte
 • Relining är snabbare, enklare och miljövänligare alternativ
 • De boende påverkas inte i någon nämnvärd grad under arbetet med reliningen. Arbetet tar endast några timmar i varje lägenhet
 • Det blir inte någon byggarbetsplats av varken lägenheter eller fastighet eftersom man inte behöver bila upp och riva badrum etc
 • Alla kan bo kvar under den korta installationstiden då reliningen pågår

 

Livslängd och kvalité vid relining av rör kan variera beroende på vald metod, teknik och entreprenör. Det går inte med säkerhet att fastställa livslängd då metoden inte brukats mer än ca. 20 år. Prov som utförts visar på en livslängd på 50 år, men man bör kanske idag räkna med ca. 30-40, kanske 50 år.

Mycket talar för att en relining av rör är framtidens lösning – metoden, verktygen och produkterna utvecklas hela tiden, men just nu så ska man nog se det som ett ypperligt komplement snarare än som en fullgod ersättare till ett stambyte.

 

Tänk på vid relining

Är det enbart avloppsrör som utgör bristerna ?
Har avloppsrören bedömts vara av en god kvalitet och lämpliga? I sådana fall är relining en enkel och bra åtgärd att förlänga brukstiden.

Var noga när ni väljer entreprenör – fråga efter referenser

Kräv att arbetet skall kontrolleras av en oberoende besiktningsman både under arbetet och inför slutbesiktningen.

Tala om för entreprenören att systemet kommer att granskas efter avslutat arbete med hjälp av så kallade “förstörandeprover”.

Anlita med fördel en byggledare som hjälper till hela vägen från upphandling till färdigt arbete och slutbesiktningen

Lycka till med er entreprenad

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Relining och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här