Hur mår taket

Hur mår taket

Hur mår ert tak ?   Kontrollera ert tak och skorsten Yttertaket och fasader är vårt skalskydd mot väder och vind. När kollade ni senast på ert tak? Taket glöms ofta bort, man tar det för självklart att det finns där. Och vi skall inte tala om skorstenar, likadant...
Takbyten och takrenovering

Takbyten och takrenovering

Takrenovering / Takbyte / Takomläggning    Takets funktion är avgörande i fråga om hållfasthet. Skadas taket finns stora risker för bestående skador och kostsamma takrenoveringar. Fastighetsägare bör därför agera snabbt och resolut vid tecken på undermåligt tak....