Takrenovering / Takbyte / Takomläggning 

 

Takets funktion är avgörande i fråga om hållfasthet. Skadas taket finns stora risker för bestående skador och kostsamma takrenoveringar. Fastighetsägare bör därför agera snabbt och resolut vid tecken på undermåligt tak. Att lägga nytt tak är ett stort projekt som man gör sällan. Taket håller mellan 15-40 år beroende på material och yttre påverkan.

 

Vill du ha information och rådgivning inför en takrenovering är du välkommen att kontakta oss!

Fönsterbyte eller fönsterrenovering

Ni som har funderingar på att byte fönster eller renovera era befintliga fönster.

Vi kan hjälpa Er.
Tala med oss i ett tidigt skede så hittar vi lösningar för ert projekt

 

Vad kostar takrenovering?

 

 

Kostnadsbild vid takarbete

 

Det finns stora svårigheter att jämföra takentreprenader. Varje fastighet har olika förutsättningar och behov. Vad som är viktigt är att man bygger sina kalkyler på rätt grunder.
Sakkunniga yrkespersoner kan vara behjälpliga med att utifrån en grundlig inspektion ge information om vad som behöver åtgärdas vid takrenoveringen. I bästa fall räcker det med takomläggning eller takbyte.

Finns det i dagsläget brister kan man dock behöva göra större underarbeten för att säkra upp takets konstruktion. Utifrån den fakta som framkommer kan man bättre ta in offerter och hitta rätt utförare. Finns upphandlingskrav skall informationen till utförare tydligt specificeras utifrån gällande direktiv.

 

Bäst material vid takbyte

En takrenovering eller att byta tak innebär såväl utgifter som möjligheter. Det finns en rad olika sorters tak som alla har sina för- och nackdelar. För de som önskar kan det finnas en möjlighet att byta tak helt och hållet. Bortsett kostnadsaspekten kan det finnas argument för att välja en viss sorts material. Kanske för att modernisera eller öka värdet på fastigheten.

 

 • Taktegel
  Ett rent naturmaterial. Taktegel tillverkas av lera och bränns i ugn. Den röda färgen kommer sig av att järnoxid oxiderar i samband med bränningen. Känns levande och håller i uppåt 70 till 80 å Ett miljövänligt tak som andas. Det går att byta pannor vid behov. Till nackdelarna hör att mossa kan bildas och att de läcker oftare än betongplattor.
 • Takpannor i metall
  Detta tak ser ut som tegelpannor men tillverkas i stål eller aluminium. Takpannorna monteras inte en och en utan sitter ihop i större partier. Till fördelarna hör att det är fritt från underhåll i 25 år, är lätt och går snabbt att lägga. Aluminiumtak passar vid kusten. Nackdelen är att det kan låta en del när det regnar.
 • Betongplattor
  Betong är ett naturligt material som består av cement, vatten och sand. Betongplattor brukar hålla i 40 till 100 å Det är en billigare variant än tegel och tål stormar bra. Det finns många färger att välja bland. Till nackdelarna hör att det inte är lika vackert som tegel när det åldras. Av den anledningen kan det bli aktuellt med ny takomläggning tidigare. Betongplattor är också tyngre än tegeltak.
 • Papptak
  Polyesterarmering i bitumen med en yta av sand, skiffer eller liknande. Papptak har fördelen att det är lätt att lägga, är billigt och att det nästan inte väger något alls. Det är en bra lösning för platta tak. Till nackdelarna hör att det skadas lätt, speciellt av väder och vind. Det är också viktigt att skarvarna görs rätt så att taket inte läcker.
 • Plåttak
  Ett plåttak är vackert och håller i minst 50 å Det passar för nästan alla typer av tak (men inte helt platta). Det tål väder och vind bra. Ingen mossbildning. Dessutom glider snö av lätt. Nackdelen med plåttak är att det låter när det regnar. Dessutom kan färgen skadas.

 

Tips: Vid byte av takmaterial kan det finnas krav om ansökningar, framförallt i detaljplanerat område.

 

Informera boende och hyresgäster

 

Alla former av renoverings- eller underhållsarbete skall föregås av beslut. För en bostadsrättsförening skall önskade renoveringsarbeten förankras i styrelse och hos medlemmar. Vilka förutsättningar som finns för att genomföra takarbeten kan naturligtvis variera stort. I hyresfastigheter kan beslut tas av fastighetsägare, men boende och hyresgäster skall informeras i god tid innan någonting påbörjas.

 

Kontakta oss för att få en uppskattning om hur lång tid det kommer att ta att byta tak!


Begär offert för byggledning, upphandling av er takrenovering
Kontakta AKTIVI Byggledning – Vi säkerställer er takentreprenad

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med takentreprenader och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här

Läs mer om Fönsterbyte

Fokusområde fönsterbyte

Renovera fasaden

Fasadrenovering

Projektledning

Tjänster