Balkongrenovering / Betongrenovering

 

Ta hand om er betong – Vänta inte med underhåll

 

Balkongrenovering eller betongrenovering glöms många gånger bort i alt underhåll, vilket kan vara en mindre god insikt när det väl måste utföras. Underhållsplanen tar ofta inte upp det underhåll som krävs för en balkongrenovering och för att betongen ska vara beständig under lång tid. För det finns åtgärder att utföra för den som vill att erhålla lång livslängd på balkongen och betongen.

Betong är ett av de material som har högst hållfasthet och längst livslängd. Ändå måste det underhållas och renoveras ibland. Mekaniskt slitage, frost, kemikalier och spill nöter på betongen. Det kan även uppstå sprickbildning i balkongen när ämnen tränger in i betongen och orsakar korrosion i armeringen. Karbonatiseringsskador i betong och balkong är vanligt.

 

I artikeln hittar ni svaren och bra tips om betongrenovering / balkongrenovering
 • Balkongrenovering – Varför renovera betong i balkongen
 • Vanliga problem med betong
 • Hur man renoverar balkongen
 • Hur ser man begynnande skador i betongen på balkongen
 • Förläng livslängden på balkongen
 • Karbonatisering skador i betong och balkong
 • Varför spricker betongen
 • Balkongbesiktning
 • Hur man utför karbonatiseringsprov i betongen på balkongen
 • Balkongrenovering – Renovera balkongplattan – Bra tips
 • Betongreparationer – Hur gör man

 

Misstänker ni problem med betongen i balkongplattan ?
Behöver ni hjälp med betongrenovering eller balkongrenovering?

Förslag från oss : Starta med en statusbesiktning och en förstudie där vi utför prover på betongen i balkongen

 

AKTIVI – Kan hjälpa er – Klicka här för att komma till vårt kontakt formulär

 

Betongskador i balkongen

 

Varför renovera betong och balkong?

Balkonggolv, betonggolv, industrilokaler, balkonger, kajer, garage, parkeringshus och andra platser med betongytor utsätts för slitage och måste underhållas. Det finns flera skäl att låta ett proffs göra en betongrenovering eller balkongrenovering:

 • Förläng livslängden av balkongen
 • Fördröj karbonatisering (när ämnen tränger in och förstör armeringen)
 • Skydda betongen
 • Reparera sprickor i balkongen
 • Oftast billigare att riva och återgjuta betong

 

Karbonatiseringsskador i betong och balkong

Den vanligaste orsaken till att betong skadas och måste renoveras är på grund av den så kallade karbonatiseringen. Det är ett fenomen som uppstår när betongen inte längre ger armeringen fullgott korrossionsskydd. Så det råder absolut ingen tvekan att karbonatiseringsskador i betong och balkong är den vanligaste orsaken till sprickbildning och andra problem i balkongplattan, så med det sagt så är det av yttersta vikt att sköta sitt underhåll noggrant.

När armeringsjärnet utsätts för luft och vätska rostar det och det uppstår järnoxid som följd. Konsekvensen blir att armeringsstålets volym ökar. Det i sin tur leder till att det bildas sprickor från insidan.

Betongbitar kan lossna. Är det en balkong det handlar om kan bitar falla ner på gata, tomt eller underliggande balkong och skada människor som vistas där. I värsta fall kan balkongen rasa när bärförmågan avtar.

Rädda betongen innan det är för sent!

Påbörja underhållet i god tid!

 

Det finns åtgärder för att förlänga livslängden på betongen avsevärt, men man bör påbörja underhållet i god tid innan någon synlig påverkan finns.

 

Där finns en flera vägar att gå för en balkongrenovering och man bör naturligtvis ta hänsyn till betong problemens omfattning och var de är belägna.

De vanligaste problemen som vi stöter på är betongskador genom karbonatisering i t.ex. balkonger, trappor och loftgångar av olika slag.

Så här brukar det fungera när vi blir utkallade på plats för att kontrollera och syna olika skador.

 

Fyra steg till svaren på er balkongrenovering

 

 1. Steg ett är att vi utför en okulär statusbesiktning för att se omfattning och för få ett grepp om skadorna
 2. Steg två blir att man påbörjar kartläggning av skador och provtagning i betongen, vi börjar med karbonatiseringsprover i betongen
 3. Steg tre kan bli att man anser att man behöver ta mer omfattande prover i betongen för att kontrollera hållfastheten i betongen.
 4. Med svaren i handen från besiktning och provtagning så får man se vilka möjligheter som finns för åtgärder

 

Det finns ofta tre vägar det kan gå.

 1. Man anser att man kan reparera skadorna på plats genom enklare åtgärder
 2. Man får bila bort hela eller delar av t.ex. balkongen för att gjuta ny platta på plats
 3. Vissa detaljer får man helt enkelt beställa och gjuta på fabrik och montera på plats.

 

Balkongrenovering – Så går det till

 

Så går en Balkongrenovering / Betongrenovering till

Lite förenklat förklarat så går en typisk betongrenovering till så här:

1. Avlägsna skadad betong

Vi börjar med att ta bort skadad karbonatiserad betong.
Det kan göras antingen med mekanisk bilning, vattenbilning eller att man med handverktyg knackar loss lösa delar och betong av dålig kvalitet.
Vattenbilning innebär att betongen avlägsnas med vatten som håller ett mycket högt tryck och ett stort flöde. Vid vattenbilning skadas inte den del av betongen som inte behöver repareras. Dessutom gör den att underlaget förbereds så att ny betong lätt kan fästa. Vattenbilning används dock nästan aldrig i husbyggnader.

Rengör från rost

För att förhindra framtida skador skall all rost som fastnat på järn tas bort.
Alla armeringsjärn skall friläggas helt, runt om, inget får vara kvar. Även betong som ligger gömda bakom järnstänger ska tas bort.

Rengör balkongen

För att jobbet ska utföras på bästa sätt är det viktigt att inget smuts eller damm hamnar emellan den gamla och nya betongen. Städa och rengör därför ytterst noggrant genom att spola med högtryckstvätt och borsta flitigt överallt.

Fukta ner balkongen

Innan balkongen börjar repareras är det viktigt att vattna den gamla balkongen så den hinner dra sig åt vatten, för att förhindra att den istället drar åt sig vatten när reparationen har påbörjats. På ytan ska det däremot inte finnas någon vatten kvar.

Behandla armeringsjärn och betong

Rostskydda och vidhäftningsförbättring av järn och betong.
Använd ett medel för att göra armeringsjärnen mer hållbara. Ifall denna åtgärd ej utförs är hela lagningen utan funktion.

Efter vattna den reparerade ytan

Beroende på vilket medel du använder kan det vara nödvändigt att eftervattna området.

 

2. Gjutning eller betongsprutning

När den skadade betongen avlägsnats är det dags att återställa ytan med ny betongarmering.
Det kan man göra antingen genom gjutning eller betongsprutning.

När man påför ny gjutning kan man göra det på olika sätt som handapplicering eller pumpning med reparationsbruk.

 

3. Applicera ytbeläggning

Beroende på vad det är för typ av betongyta kan den behöva skyddas med ytbeläggning. Det gör att betongen skyddas från bland annat koldioxid och föroreningar. Två vanliga typer av ytskydd är impregnering och färg. Impregnering är vanligt till exempel i parkeringshus och för broar. Färg används för bland annat väggar och byggnader.

 

Vi måste betona att den här typen av reparationer kräver noggrannhet och professionalism från hantverkaren

 

Ytbehandling av betong och balkong

 

Olika skydd för betong

Det finns ett stort antal skydd att välja bland för att skydda betong. Här är ett urval:

 • Korrosionsskydd
 • Polymermodifierade lagningsbruk
 • Tunnputs
 • Impregnering
 • Målning
 • Ytbeläggningar

 

Bra utförande ger längre livslängd

 

Balkongrenovering

Det är ingen nyhet att balkonger ofta slits mycket snabbare än övriga delar av huset. En balkong av betong utsätts ofta för väder, vind, slitage och belastning. Många balkonger har allvarliga brister även om de inte alltid är direkt uppenbara för ett otränat öga. Betongen bryts ner, armeringen korroderar och stålbalkar rostar. En dåligt utförd balkongrenovering kan medföra ytterligare korrosion och sönderfall.

Om du behöver balkongrenovering bör du anlita en firma med kompetens.
Visste du att det krävs mer kompetens för att genomföra en balkongrenovering än att gjuta ny betong?

Se till att balkongrenoveringen blir rätt från början!

 

När är det dags för balkongrenovering?

 

Frågor och svar

Hur vet jag att det är dags för balkongrenovering?

Där finns många olika tecken på när en större renovering av balkongen närmar sig.

Men en sak ska man ha med sig i tankarna, när synliga tecken finns så har processen påbörjats och det har gått rätt långt redan.

Första tecknen brukar vara sprickbildning i betongen
– Det brukar börja med detta – Det betyder att armeringsjärnens volym ökar på grund av att karbonatiseringen i betongen

– Påföljderna efter att lätta sprickor börjar uppkomma är sprickorna växer och blir fler, det är inte säkert att sprickorna är genomgående, dvs syns på ytan, utan de ligger under ytan inuti betongen, där de sprider sig, osynliga för ögat.

– Nästa steg är att bitar av betongen börjar lossna och falla ner, då har avskalningen av betongen över armeringen kommit långt, när nedbrytningen har kommit till detta stadiet så är vi inne i ett ganska allvarligt läge och betongens bärförmåga minskar.

– Följderna av att man inte åtgärdar problemen i tid gör att det är inte är ovanligt att vi ser ganska stora bitar eller kakor av betong som lossnar från t.ex. balkongens sidokanter, framför allt framkanten brukar vara utsatt eller undersidan på balkongen.

 

Sprickor balkongen – Upptäck skador i tid

 

Så om ni har sprickbildning i betongen eller om delar av betongen på balkongens framkant har lossnat kan det vara dags att renovera. Speciellt om armeringsjärnen blir synliga är det hög tid att fundera på balkongrenovering.

Hur ofta ska man renovera betong?

Betong brukar hålla sig i 30 till 50 år och ibland mer, innan det är dags för renovering, men det beror mycket på vilken typ av slitage som betongen utsätts för.
Där finns stora skillnader på betong beroende på flera orsaker som t.ex. utförande, kvalitet på betong, väderstreck, olika slitage etc.

Behövs bygglov för betongrenovering eller balkongrenovering?

Nej, vanligtvis inte. Bygglov behövs endast om utseende eller utformning påverkas. Så kan vara fallet ifall du väljer att byta räcken i samband med balkongrenoveringen.

Balkongrenovering

Vill ni veta mer