Byggledning är ett stort ansvar

 

Att välja byggkonsult och byggledning

Att välja en bra byggledning för ert projekt är ju viktigt och hur gör man det ?

Det första ni bör tänka på är vad det är för typ av byggledare behöver ni?
Vad är det för byggentreprenad ni skall genomföra?

Ska ni genomföra en fasadrenovering eller ska ni dränera marken kring grundmuren eller kanske ska ni utföra ett stambyte eller relina era avloppsledningar.

Varje typ av entreprenad kräver olika erfarenheter och kunskaper av byggledningen.

Varje typ av entreprenad kräver olika utformningar på det förfrågningsunderlag som skall skapas och naturligtvis så krävs det kunskaper om den enskilda typen av uppdrag som skall genomföras, eller hur.
Det förstår väl alla, MEN tänker alla på detta vid det tillfälle man skaffar sig en byggledare, det är frågan.

Det första man bör tänka på är kvalitet.
Kvalitét betyder kunskap i ämnet och erfarenhet av liknande arbete.
– Den byggkonsult ni väljer bör vara erfaren av liknande projekt som ni skall genomföra

Så att välja rätt byggkonsult är inte alltid helt lätt.
Precis som i vilken bransch som helst, har olika byggkonsulter olika nischkunskaper.
Vissa kanske är särskilt duktiga på fasader, medan andra är experter på dränering.

Klart är i alla fall att valet av byggledaren är en mycket viktig detalj att tänka på, och rätt byggkonsult är en nyckelspelare i vilket byggprojekt som helst.

 

Intervjua byggledaren

Precis som när du anlitar någon för städning i det egna huset, är det alltid fördelaktigt att jämföra olika aktörer, att samtala med dem, och jämföra.

Det gäller inte bara priset, det har egentligen en underordnad betydelse.
Högst upp på prioriteringslistan bör vara kunskap och kvalitét på byggledaren.
En prisskillnad i ersättningen till byggledaren är ofta, räknat som en del i projektet, så kan det vara av mindre betydelse.

En duktig byggledning kan spara många kostnader och pengar i byggprojektet.

 

Värderingar och kunskaper

Det gäller värderingar, kunskaper och hur byggledaren väljer att arbeta med kommunikation inom ledarskapet.

Det är bra om ni träffar och bildar er en uppfattning om den tilltänkta byggledaren. Det tilltänkta byggledaren skall nu ju arbeta med under den tid som byggprojektet pågår.
Så det vill till att ni fungerar tillsammans.
Det är viktigt att ni tycker att byggledaren är rätt person med rätt egenskaper. Förutom att byggledaren skall ha rätt kvalitet  vad gäller kunskap och erfarenhet.

Så är det oerhört viktigt att ni kan kommunicera och arbeta tillsammans i en byggentreprenad.
Att kommunicera är svårt, mycket svårt.
Det är få som egentligen är duktiga på att kommunicera, det är en länk som ofta brister i samarbeten.

En byggledare skall vara duktig på att kommunicera i alla led, de skall, på rätt sätt, kommunicera med beställaren och naturligtvis även åt andra hållet, det vill säga med byggentreprenören och alla andra inblandade i byggprojektet.

 

Referenser

Annat man kan jämföra är byggkonsultens referenser.
Enklast är nog att ställa frågan till byggkonsulten.

Vilka typer av byggprojekt har de arbetat med tidigare.
Fråga om direkta projekt, ofta så har många referens information på deras egen hemsida, där de tar upp olika referensprojekt.

Bäst är om du kan få tala direkt med den beställare som anlitat konsulten vid ett tidigare tillfälle.

Bäst är att få ett par stycken referenser att tala med.
Det kan tyckas som ganska mycket arbete för att hitta rätt aktör att samarbeta med, men sannolikt är det värt besväret. Inte minst om det rör sig om ett större byggprojekt, där man bör minimera sina risker så gott det bara går.

 

 

Byggkonsultens uppgift

Byggkonsulten eller byggledaren är beställarens högra hand och ett aktivt stöd i ett byggprojekt.
Byggkonsulten blir ett slags gränssnitt mellan dina önskemål som beställare och entreprenören och alla dess hantverkare som behöver arbeta med bygget.

En byggkonsult är beställarens högra hand, rådgivare, ombud mot entreprenören och övriga inblandade i projektet. 

För att det slutliga resultatet av bygget ska bli så bra som möjligt är det viktigt att byggkonsulten eller byggledaren är med så tidigt som möjligt i projektet. På så vis kan han vara med och göra eventuella förändringar av bygget och dess planer i ett tidigt skede. Man skall vara medveten om att det blir mer och mer kostsamt att göra förändringar, eller upptäcka problem som borde åtgärdats tidigare, ju längre tid en entreprenad har pågått. Av den anledningen är det viktigt att man har en engagerad byggledare som tidigt ser kommande problem och åtgärdar det innan det har gått för lång tid.

Så tveka inte att kontakta en bra byggledare och byggkonsult i ett tidigt skede av ert byggprojekt.

 

 

Byggkonsulten bidrar med erfarenhet och kunskap

De flesta fastighetsägare är oftast sällanköpare och lekmän när det kommer till att driva byggprojekt. Många fastighetsägare som till exempel bostadsrättsföreningar besitter sällan den erfarenheten inom styrelsen som behövs vid ett byggprojekt.

En byggkonsult eller byggledare arbetar varje dag, året runt, med olika problemställningar och frågor kring entreprenader. Att anlita den värdefulla erfarenheten, i form av en byggledare eller byggkonsult, som besitter en stor kunskap inom området, lönar sig ofta många gånger om för en byggherre.

Klart är det i alla fall att en bra byggledning är en nyckelspelare i vilket byggprojekt som helst.

Vi  rekommenderar INTE en beställare att gå in i en entreprenad utan en bra byggledning då denne då blir helt utlämnad till att lita på entreprenören.

Det är mycket som kan gå fel i en entreprenad och då är viktigt att man har en byggledare som för ens talan, som har varit involverad i projektet från start, som har kraft och kunskap att rätta till eventuella problem i ett tidigt skede.

En byggentreprenad vill man gärna ha i en kontrollerad miljö, man vill säkerställa att allt blir utfört korrekt för bästa livslängd och funktion.

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Många fördelar med en bra byggledare

 

Fördelar med byggkonsult

Så varför ska man anlita en byggkonsult och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en byggkonsult i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras. Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren byggkonsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en byggkonsult som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar byggkonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en byggkonsult att betänka:

 • En byggkonsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En byggkonsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En byggkonsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En byggkonsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En byggkonsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En byggkonsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av byggkonsulten
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En byggkonsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra byggkonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En byggkonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

VI ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Underhållsplan på gång - Vi fixar

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med underhållsplanen.
Följ denna länk

Fasad & Balkong Renovering

Läs mer om projektet med fasadrenovering och balkongrenoveringen. Följ denna länk

Genomföra en fasadrenovering?

Följ länken så kan ni läsa mer om hur man går till väga vid en entreprenad vid en fasadrenovering