STAMBYTE KONSULT
Experter vid STAMBYTE i Lund
Välkommen till AKTIVI 

Dags för stambyte ?

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en rad tjänster vid stambyten

AKTIVI är byggkonsulter som genomfört många stambyten i Lund.
Tala med oss när det gäller stambyte.

STAMBYTE är AKTIVI’s Expertområde

Vi hjälper Er med Stambyte i Lund

Rådgivning vid stambyte

Ni har frågorna!
Vi har svaren vad gäller stambyte i Lund.

Förfrågningsunderlag

Vi tar fram fram förfrågningsunderlag och andra handlingar för entreprenaden

Upphandling

Vi sköter förhandlingar och alla kontakter med entreprenörer och tar fram entreprenadkontrakt för stambytet i Lund

Byggledning & Projektledning

Vid byggstart så tar vi hand om den löpande driften, byggmöten och kontrollerar arbeten under hela byggtiden, då STAMBYTET pågår i Lund

AKTIVI – Specialisten vid Stambyte

Vi hjälper er med stambytet i Lund

Ett stambyte är den mest omfattande och kostsamma åtgärd en fastighetsägare ägare har att genomföra. Ett stambyte är ett komplicerad och omfattande entreprenad att genomföra på egen hand utan erfarenhet.

Det underlättar därför avsevärt att ta hjälp av en erfaren konsult. AKTIVI  har lång erfarenhet av att projektleda stambyten och av att hjälpa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare ta in och jämföra offerter.

Väljer ni att ta hjälp av våra projektledare får du en oberoende expert, som kan hjälpa dig att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt stambyte. Vi vet att det krävs bra planering och bra samarbete mellan alla parter för att det skall bli en lyckad entreprenad vid stambytet.

För att vi ska kunna ge er så bra hjälp som möjligt med ert stambyte är det viktigt att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt. Då kan vi hjälpa er genom såväl planeringen som intagandet av offerter, och bistå er i valet av lämplig entreprenör, samt med det administrativa arbetet som är förknippat med ett stambyte i Lund.

Kontakta oss i tidigt skede

Vi är väl medvetna att det är en stor investering för en fastighetsägare att genomföra ett stambyte i Lund. Men där finns få alternativ när det kommer till utslitna stamledningar, det måste utföras på ett eller annat vis.

Alternativet att INTE utföra ett stambyte i god tid är ännu värre, det innebär ofta akuta åtgärder och dyra kostnader för att hantera vatten läckage eller läckage ifrån avloppsledningar. Vattenskadade källare och källarförråd med allt innehåll som går förlorat för den boende är inget bra alternativ.

Vi vill tipsa er om att ta kontakt med oss i god tid innan så vi kan planera stambytet och därmed starta utifrån de allra bästa möjliga förutsättningarna. Ett stambyte handlar inte enbart om teknik utan även om ekonomi och boendefrågor.

Med god planering redan från början så kan vi arbeta tidseffektivt redan från början.

Vad är stambyte för Er

Ett stambyte på VVS sidan kan innefattas flera olika delar.
Stambyte av avloppsledningar och stambyte av tappvattenledningar i byggnaden. Vad behöver ni utföra?

Ibland gör man endast en del av stambytet och andra väljer att göra allt samtidigt. Ibland väljer man att utföra relining av avloppsledningarna men att man utför stambyte på tappvattenledningarna. Här finns ofta olika lösningar för varje fastighet beroende på status och ålder på de olika stammarna.

Väljer man att utföra ett traditionellt stambyte av avloppsledningarna så glömmer många att det innefattar ombyggnation av badrum där tätskikt och ytskikt byts ut. Detta innebär självklart ett stort ingrepp och därför gäller det att arbeta effektivt redan på planeringsstadiet.

Vi hjälper er igenom diskussionerna, vi kan genomföra enkla förstudier av stammarna för att kontrollera status och skick.

Fördelar med stambyte

Ett stambyte är kostsamt, men är en investering som betalar sig på sikt. Man bör tänka långsiktigt typ 40-50 år framåt.

  • Driftkostnaderna för fastigheten minskar, och detsamma gäller kostnaderna för varm- och kallvatten.
  • Man kan passa på att installera individuella vattenmätare
  • Man får nya tätskikt i våtutrymmen när man renoverar badrummen
  • Nya badrum och toaletter
  • Risken för vattenskador minskar, vilket också ger en lägre försäkringspremie.
  • Om det tidigare har luktat från avloppet försvinner denna lukt efter stambytet.
  • Ökar värdet på bostaden

Kostnaden för ett stambyte ska dock ställas mot vad det kostar att få vattenskador, till följd av att ett gammalt rör har börjat läcka eftersom det inte har bytts ut i tid. Stambyte måste till förr eller senare och det är oftast en bättre ide att utföra det innan det händer en allvarlig och kostsam olycka med vattenläckage och andra ofta kostsamma akuta åtgärder.

Om stambytet kombineras med renovering av kök eller badrum ökar bostadens värde ytterligare.

Tala med vår expert i Lund vid STAMBYTET

9

Erfarenhet

Vi har erfarenhet inom stambyten och projektledning av stambyten i Lund. Vi arbetar efter säkerhetsställda rutiner som skapar snabba och smidiga stambyten för både beställare och boende. Stambyten är vårt expertområde.

9

Trygghet

Tydlig kommunikation skapar trygghet. Vi har väl inarbetade rutiner för hela processen genom projektering, upphandling och byggfas – Inte minst kommunikationen med de boende är av största vikt vid ett stambyte. 

9

Ansvar

Ansvaret är tryggad för Er – Genom att utse AKTIVI som ert ombud – Så finns vi på plats under hela stambytet.
Vi säkrar upp flödet med aktiviteter, dokument, entreprenörer,byggmöten och säkerställer utförandet med hela projektet för ett bra slutresultat. 

Erfarenhet

Arbetat med Projekt & Byggledning sedan