Stambyte avlopp

 
Ett stambyte i en fastighet innebär att alla de rör och ledningar som transporterar tappvatten och/eller avloppsvatten till och från huset byts ut. Det är ett omfattande ingrepp som kräver framförhållning och planering för att skapa en bra arbetsprocess.
 
Stambyte – frågorna är ofta många och svaren är inte alltid lätta att förstå. Ett stambyte är en omfattande åtgärd som utan ordentlig styrning och ledning orsakar stora problem och mycket lidande för såväl styrelse som de boende.

Med AKTIVI som projektledare i samband med ert stambyte sparar ni tid, besvär och framför allt pengar.

 

Olika stammar

Med stammar avser man alla huvudledningarna för installationerna i fastigheten. Gemensamt är att de alla måste underhållas med en viss regelbundenhet. Alla och envar är naturligtvis viktiga för att fastigheten skall vara funktionell och säker att leva i.

Man bör vara vaksam när det gäller stammarna, det kan ställa till med en hel del problem och kan bli kostsamt om man inte upptäcker brister i god tid. 

De olika stammarna som finns i en fastighet är

 • Avloppsledningar
 • Vattenledningar
 • Värmesystem
 • Ventilation
 • El & Tele -system

 

Olika metoder 

Det finns idag en del olika metoder och tillvägagångssätt för hur ett stambyte kan gå till.

En fråga som man brukar ställa är vilka faktorer som avgör om det är dags att stambyte och hur tar man reda på det?

Ordet stambyte ger inte riktigt rättvisa till vad hela ingreppet innebär eftersom någon form av renovering oftast genomförs, det är ett omfattande ingrepp.

Frågor som man bör tänka på:

 • Hur komplicerat är det att genomföra stambytet och hur lång tid tar det
 • Hur ska man göra för att ett stambyte med till exempel våtrumsrenovering ska bli ett så bra projekt som möjligt
 • Vad har man som lägenhetsinnehavare för möjligheter att påverka slutresultatet
 • Vilka försäkringsregler gäller
 • Vilket ansvar tar entreprenören
 • Vad kan man räkna med för hinder under tiden som arbetet fortgår

 

En välmående fastighet tryggar inte bara boendemiljön det innebär även bättre förutsättningar att beräkna kommande underhållsåtgärder utifrån periodiskt underhåll.

Akuta skador är det sista en bostadsrättsförening vill vara med om. Välj rätt metoder och material så minskar risken för akuta skador och kostsamma åtgärder.

Vi reder ut begreppen, sätter ord och bild på sådant som förekommer i ett stambyte.

Stambyte – Avloppsledningar

Avloppsledningarna är antingen av gjutjärn eller plast beroende på när fastigheten byggdes. Generellt kan man säga att på fasigheter byggda innan 1960 så förekommer det nästan enbart gjutjärn. I modernare fastigheter används både gjutjärn och plast.

 

De vanligaste metoderna för åtgärd på vatten- och avloppsledningar är traditionellt utbyte eller relining (rörinfodring) d.v.s renovering av befintliga rör.

Det viktigast man bör tänka på inför ett stambyte är att man jämför de olika metoderna och ifrågasätta vad som är problemet. Är det brister på spillvattenrören, vattenrören eller läckande badrum?

Är man osäker råder vi er till att börja med att utföra en förstudie som vi kan hjälp er med!

 

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.