RELININGKONSULT VID RELINING I MALMÖ

Experter vid RELINING
Välkommen till AKTIVI 

 

Tid för RELINING av avloppsrören?

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en rad tjänster vid relining

AKTIVI är RELININGKONSULTER  – Vi är experter som genomfört många reliningsprojekt i Malmö.
Tala med oss när det gäller relining och avloppsrenovering.

AKTIVI är GODKÄNDA BESIKTNINGSMÄN vid relining

RELINING är AKTIVI’s Expertområde

Vi hjälper Er med Relining i Malmö

Rådgivning vid relining

Ni har frågorna!
Vi har svaren vad gäller relining i Malmö.

Förfrågningsunderlag

Vi tar fram fram förfrågningsunderlag och andra handlingar för entreprenaden

Upphandling

Vi sköter förhandlingar och alla kontakter med entreprenörer och tar fram entreprenadkontrakt för reliningsprojektet i Malmö

Byggledning & Projektledning

Vid byggstart så tar vi hand om den löpande driften, byggmöten och kontrollerar arbeten under hela byggtiden

Reliningkonsult vid Relining i Malmö

AKTIVI – Specialisten vid Relining

Vi hjälper er med Relining projektet i Malmö

Ett relining projekt är ett omfattande och en kostsam åtgärd för en fastighetsägare att genomföra. Ett relining projekt är en väldigt komplicerad och omfattande entreprenad att genomföra på egen hand utan erfarenhet. Där finns mycket som kan gå fel om man inte har en erfaren projektledare som följer arbetet löpande.

För att säkerställa ett godkänt resultat så KRÄVS BESIKTNING av relinade ledningar.

Det underlättar därför avsevärt att ta hjälp av en erfaren konsult. Som reliningkonsult i Malmö har AKTIVI  har lång erfarenhet av att projektleda relining projekt och av att hjälpa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare ta in och jämföra offerter.

Väljer ni att ta hjälp av våra projektledare får du en oberoende expert, som kan hjälpa dig att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt relining projekt. Vi vet att det krävs bra planering och bra samarbete mellan alla parter för att det skall bli en lyckad entreprenad vid relining projektet.

För att vi ska kunna ge er så bra hjälp som möjligt med ert relining projekt är det viktigt att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt. Då kan vi hjälpa er genom såväl planeringen som intagandet av offerter, och bistå er i valet av lämplig entreprenör, samt med det administrativa arbetet som är förknippat med ett relining projekt i Malmö.

Kontakta oss i tidigt skede

Vi är väl medvetna att det är en stor investering för en fastighetsägare att genomföra ett relining projekt i Malmö.

Alternativet för ett relining projekt är ett regelrätt stambyte. Några andra alternativ finns inte när det kommer till att renovera eller byta utslitna stamledningar, åtgärd måste utföras på ett eller annat vis.

Vi kan hjälpa er att besluta om rätt åtgärd. Vi genomför förstudier för att fastställa status av era befintliga avloppsledningar och kan sedan rekommendera en eller annan åtgärd för er.

Alternativet att INTE utföra ett relining projekt eller stambyte i god tid är sällan bra, det innebär ofta akuta åtgärder och dyra kostnader för att hantera läckage ifrån avloppsledningar. Vattenskadade källare och källarförråd med allt innehåll som går förlorat för den boende är inget bra alternativ.

Vi vill tipsa er om att ta kontakt med oss i god tid innan så vi kan planera relining projektet och därmed starta utifrån de allra bästa möjliga förutsättningarna. Ett relining projekt handlar inte enbart om teknik utan även om ekonomi och boendefrågor.

Med god planering redan från början så kan vi arbeta tidseffektivt redan från början.

AKTIVI – Reliningkonsult vid Relining i Malmö

Vad är ett relining projekt för Er

Ett stambyte eller reliningsprojekt kan innefattas flera olika delar.
Stambyte eller relining av avloppsrören och stambyte av tappvattenledningar i byggnaden.

Vad behöver ni utföra i fastigheten?

Ibland gör man endast en del av stambytet eller renoveringen och andra väljer att göra allt samtidigt. Här finns ofta olika lösningar för varje fastighet beroende på status och ålder på de olika stammarna.

Väljer man att utföra ett relining projekt så sparar på stora kostnader samt så behöver man inte gå igenom de olägenheter ett traditionellt stambyte innebär med att riva och renovera alla badrum, tätskikt etc.

Men ett relining projekt är ändå ett stort ingrepp och därför gäller det att arbeta effektivt redan på planeringsstadiet.

Som reliningkonsult vid relining i Malmö hjälper vi er igenom diskussionerna, vi kan genomföra enkla förstudier av stammarna för att kontrollera status och skick.

Fördelar med relining

En relining av avloppsrör är kostsamt, men är en investering som betalar sig på sikt. Man bör tänka långsiktigt typ 30-40-50 år framåt.

  • Att låta utföra en avloppsrenovering genom relining av rören är i jämförelse med stambyte en ganska enkel metod
  • Relining kostnad – Relining är väsentligt mer kostnads vänligt jämfört med stambyte
  • Relining är snabbare, enklare och miljövänligare alternativ
  • De boende påverkas inte i någon nämnvärd grad under arbetet med reliningen. Arbetet tar endast några timmar i varje lägenhet
  • Det blir inte någon byggarbetsplats av varken lägenheter eller fastighet eftersom man inte behöver bila upp och riva badrum etc
  • Alla kan bo kvar under den korta installationstiden då reliningen pågår
  • Relining hållbarhet – Utförs arbetet korrekt, används rätt metod och material och om arbetet säkerställs genom besiktning av relinade ledningar så har man fått så gott som nya ledningar.
  • Ökar värdet på bostaden

Kostnaden för ett relining projekt kan ställas mot vad det kostar att få vattenskador, till följd av att ett gammalt rör har börjat läcka eftersom det inte har bytts ut i tid.

Renovering genom relining eller ett regelrätt stambyte måste till förr eller senare och det är oftast en bättre ide att utföra det innan det händer en allvarlig och kostsam olycka med vattenläckage och andra ofta kostsamma akuta åtgärder.

 

Tala med vår expert i Malmö vid RELINING projektet

9

Erfarenhet

Vi har erfarenhet av relining och projektledning – Vi är GODKÄNDA BESIKTNINGSMÄN vid RELINING
AKTIVI arbetar efter säkerhetsställda rutiner som skapar snabba och smidiga reliningsprojekt för både beställare och boende. AKTIVI är RELININGKONSULTER och relining är ett av våra expertområde.

9

Trygghet

Tydlig kommunikation skapar trygghet. Vi har väl inarbetade rutiner för hela processen genom projektering, upphandling och byggfas – Inte minst kommunikationen med de boende är av största vikt vid relining.

9

Ansvar

Ansvaret är tryggad för Er – Genom att utse AKTIVI som ert ombud och projektledare – Så finns vi på plats under hela reliningen.
Vi säkrar upp flödet med aktiviteter, dokument, entreprenörer, byggmöten och säkerställer utförandet med hela projektet för ett bra slutresultat.

Erfarenhet

Arbetat med Projekt & Byggledning sedan

Kan er ReliningKonsult
kontakta oss!
– Vi vill veta mer om RELINING i Malmö