FASADRENOVERING
På Gång ?

Välkommen till AKTIVI 

Dags för fasadrenovering ?

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en rad tjänster vid ROT renoverings projekt

AKTIVI är byggkonsulter som genomfört många renoveringsprojekt för bostadsrättsföreningar / Brf
Tala med oss när det gäller ert nästa renoveringsprojekt.

ROT Renoverings Projekt av alla slag är AKTIVI’s Expertområde

Vi hjälper Er med Renoverings Projektet i er Brf

Rådgivning vid renovering

Ni har frågorna!
Vi har svaren vad gäller renoveringsprojektet i er bostadsrättsförening.

Förfrågningsunderlag

Vi tar fram fram förfrågningsunderlag och andra handlingar för entreprenaden.

 

Upphandling

Vi sköter förhandlingar och alla kontakter med entreprenörer och tar fram entreprenadkontrakt för Renoverings Projektet 

Byggledning & Projektledning

Vid byggstart så tar vi hand om den löpande driften, byggmöten och kontrollerar arbeten under hela byggtiden

AKTIVI – Specialisten vid Renoverings Projekt 

Byggprojektledare till ROT projektet

Ett ROT renoverings projekt som stambyte, relining, fasadrenovering, fönsterbyte, dränering, balkongrenovering, renovering tegelfasad eller takrenovering är ofta en av de mer omfattande och kostsamma åtgärder en fastighetsägare ägare eller bostadsrättsförening har att genomföra. Det är komplicerade och omfattande entreprenader att genomföra på egen hand utan erfarenhet.

Det underlättar därför avsevärt att ta hjälp av en erfaren konsult. AKTIVI  har lång erfarenhet av att projektleda renoveringsprojekt och av att hjälpa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att genomföra entreprenader från början och enda in i mål.

Väljer ni att ta hjälp av våra projektledare får du en oberoende expert, som kan hjälpa dig att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt arbete. Våra byggledare har den erfarenhet som krävs. Vi vet att det krävs bra planering och bra samarbete mellan alla parter för att det skall bli en lyckad entreprenad.

Välj AKTIVI som er partner och byggledare , då väljer ni rätt, ni väljer då en en av de bättre byggprojektledarna i landet

För att vi ska kunna ge er så bra hjälp som möjligt med ert Renoverings Projekt är det viktigt att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt.

Då kan vi hjälpa er genom såväl planeringen som intagandet av offerter, och bistå er i valet av lämplig entreprenör, samt med det administrativa arbetet som är förknippat med ett renoveringsprojekt.

Kontakta oss i tidigt skede

Kontakta oss idag – Vi behöver tid att planera och diskutera ert byggprojekt tillsammans

Egentligen så skall ni anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

Att genomföra och planera ett byggprojekt tar ofta betydligt längre tid än man kan ana, där finns ofta många punkter som behöver diskuteras och behandlas och naturligtvis så dyker det upp nya frågeställningar återigen behöver analyseras.

Våra byggprojektledare finns till för att hjälpa er i bostadsrättsföreningen!
Vi har många svar på era frågeställningar och det förenklar hela processen, vi behöver inte tveka, för vi har gjort detta förut.

Bostadsrättsföreningen behöver en erfaren byggprojektledare, eller byggledare, som är er egen högra och konsult, som anlitas av er som expert i detta byggprojekt.

AKTIVI’s uppgift är att företräda beställaren genom hela processen från planeringsstadiet till färdigt projektet. På så sätt kan hen kan se till att allting blir rätt hela vägen från start och riskerna för problem under entreprenaden minimeras.

Vi vill tipsa er om att ta kontakt med oss i god tid innan så vi kan planera ert byggprojekt och därmed starta utifrån de allra bästa möjliga förutsättningarna. Ett byggprojekt handlar inte enbart om teknik utan även om ekonomi och boendefrågor.

Med god planering redan från början så kan vi arbeta tidseffektivt redan från början.

Överlåt på AKTIVI’s BYGGLEDARE att sköta projektet från start – Det blir enklare för Er

Vanliga ByggProjekt i en bostadsrättsförening

Vi har med åren blivit experter inom en rad olika renoveringsprojekt som bostadsrättsföreningar ofta behöver genomföra någonstans längs tidlinjen.

Tala med våra dedikerade expertkonsulter gällande

 

 • Stambyte

 • Relining

 • Fasadrenovering

 • Fönsterbyte

 • Takrenovering

 • Balkongrenovering

 • Omfogning / Renovering tegelfasad

 • Dränering

 • Betongrenovering

 

Tips inför årets byggprojekt

Nu är det hög tid att sätta igång planeringen av nästa byggprojekt!

Genom att vara ute i god tid så kan man spara pengar men även skapa bättre förutsättningar för en bra genomförd entreprenad. Även entreprenörerna kräver planering, de behöver ha framförhållning i sina arbeten. Är man ute i god tid så finns där även goda chanser för att göra en bättre affär med en bra entreprenör.

Några snabba tips inför projektstart

 • Börja planera i tid
  – Många är ute i sista stund och vill att entreprenörer och konsulter skall påbörja arbeten snarast. Det funkar inte så – Vi behöver alla en god plan för att entreprenaden skall bli bra genomförd
 • Det som skall hända till våren måste påbörjas i god tid
  -Som byggkonsult vill vi helst ha minst 6-9 månader på oss innan planerad byggstart. Det varierar naturligtvis beroende på typ av projekt, storlek och omfattning av projektet.
 • Bra FFU – Förfrågningsunderlag
  – Låt byggledaren från AKTIVI ta fram ett  bra underbyggt förfrågningsunderlag – Utan ett bra förfrågningsunderlag så går många moment i entreprenaden förlorade och blir mer kostsamma än vad de hade behövt att vara.
 • Var delaktig och närvarande
  – När entreprenaden väl sätter igång så är kommunikationen oerhört viktig . Vi på AKTIVI är väldigt duktiga på att kommunicera åt alla håll och det är SUPER VIKTIGT , och alla behöver hänga med. Det kan vara nya beslut som behöver fattas eller andra små men viktiga detaljer som kommer upp på agendan.

Ett byggprojekt får bara INTE gå fel

Att genomföra ett byggprojekt, som lekman, utan rätt erfarenhet, utan rätt juridisk kompetens och upphandling är en mycket riskabel väg att gå för en beställare.

Ett byggprojekt får bara INTE gå fel.
Det handlar ofta om stora ingrepp och kostnader i ett byggprojekt och det får också stora konsekvenser OM det blir fel, dels för de boende i huset, men naturligtvis så kan det få stora ekonomiska konsekvenser om något blir fel i entreprenaden.
I värsta fall så kan även byggnaden ta skada om ett projekt inte genomförs korrekt. I många fall så upptäcks kanske inte bristerna förrän långt senare och då kan det vara för sent att rätta misstagen utan att det får konsekvenser på något vis.

Vad kan gå fel i ett till synes litet okomplicerat renoveringsprojekt?

Det är inte helt lätt att förutse varenda detalj i ett större bygg-, renoverings- eller underhållsprojekt, speciellt inte för en lekman. När det i en entreprenad inte är genomfört en egentlig upphandling av en byggkonsult med korrekt dokumentation, så är det ofta vanligt med diskussioner gällande arbetets omfattning och kostnader, vad som ingår eller vad som inte ingår, det uppstår således en tvist mellan beställare och entreprenör under projektets gång.

Det uppstår en tvist mellan beställare och entreprenör 

Förhoppningsvis kommer parterna överens om en lösning, men ibland leder det till motsättningar och tvister som slutar i domstolen.

 

Om man har otur så stannar arbetet upp och fastighetsägaren blir stående mitt i byggdammet
tills parterna har nått en uppgörelse, och det kan ta tid innan man är överens.

Ok, vems fel är det?
Har beställaren anlitat en opålitlig och inkompetent entreprenör?
Nja, i enstaka fall kan det ju vara så förstås.

MEN väldigt ofta vill vi påstå att det handlar om dålig kommunikation och missförstånd mellan parterna och att den ena parten tar vissa saker för givet, man talar inte riktigt samma språk, och i många fall så är väldigt lite av överenskommelsen dokumenterad i skrift, där finns kanske inga eller dåliga avtal som är påskrivna mellan parterna. Beställaren har ofta förlitat sig på att entreprenören tar fram ett avtal som de skriver tillsammans.

Det är ofta båda parters fel 
I de flesta fall är det inte så enkelt som att säga att det är entreprenörens fel. Eller, för den delen, beställarens fel. Istället handlar det ofta om oklarheter och missuppfattningar när det gäller projektering, upphandling och avtal. Mycket ofta är det endast är överenskommelserna endast muntliga

Gör rätt från början – Anlita en byggkonsult
Med en byggledare kan beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris. Entreprenören å sin sida får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Det blir Win-Win för alla parter!

För att vara tydlig
För att en entreprenad skall kunna genomföras utan svårigheter så krävs erfarenhet, det krävs en bra specificerad upphandling av en erfaren byggprojektledare och man måste kunna de olika momenten och genomförandet sedan måste man kommunicera samma språk.

Byggledaren håller ordning och reda

Med kompetent byggprojektledning hade scenariot ovan med missförstånd och konflikter kunnat undvikas.

Byggprojektledaren planerar projektet redan från start.
Först ombesörjer denne att en besiktning eller att en förstudie genomförs, för att mer detaljerat förstå vad som behöver utföras och även kanske hur man skall gå till väga och vilka material som kan vara bäst att använda. Sedan specificerar byggprojektledaren på ett tydligt och fackmannamässigt sätt exakt vad som ska ingå i arbetet, vilka villkor som gäller, och vilka försäkringar, garantier etc som entreprenören skall leva upp till i entreprenaden.

Beskrivningar och krav presenteras i en utförlig sammanställning, ett så kallat förfrågningsunderlag, som skickas ut till olika entreprenörer.

Entreprenören kan då basera sina beräkningar på tydliga fakta. Offerten från entreprenören blir mer tydlig och missförstånd undviks till stor del (vissa ÄTA-kostnader bör man dock alltid räkna med, det går aldrig helt att undvika) och beställaren får ett bättre underlag som visar vad som faktiskt är beställt.

Slutligen ser byggprojektledaren till att avtalet är korrekt och tydligt så att båda parter är införstådda med vad som gäller.

Lyckat byggprojekt – Byggkonsulten är nyckeln

För båda parter så är byggledaren viktig i en entreprenad. Har man en kunnig och duktig entreprenör så föredrar de även att arbeta genom en byggkonsult, allting blir enklare och man undviker missförstånden på samma sätt. Bra planering och god kommunikation är en av nycklarna 

Beställaren kan känns sig trygg med att arbetet blir kontrollerat och rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris.

Entreprenören får bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete och få nöjda kunder.

Funderar ni på ett ByggProjekt som snart skall i gång ?

Kontakta AKTIVI byggledning så skall vi hjälpa er att komma igång 

 

Tala med vår expert om ert nästa ByggProjekt

9

Erfarenhet

Vi har erfarenhet av byggledning och projektledning. Vi arbetar efter säkerhetsställda rutiner som skapar snabba och smidiga byggprojekt för både beställare och boende. AKTIVI är byggkonsulter och vi behärskar flera olika expertområde.

9

Trygghet

Tydlig kommunikation skapar trygghet. AKTIVI har väl inarbetade rutiner för hela processen genom projektering, upphandling och byggfas – Inte minst kommunikationen med de boende är av största vikt vid ett byggprojekt

9

Ansvar

Ansvaret är tryggad för Er – Genom att utse AKTIVI som ert ombud och projektledare – Så finns vi på plats under hela byggprojektet.
Vi säkrar upp flödet med aktiviteter, dokument, entreprenörer,byggmöten och säkerställer utförandet med hela projektet för ett bra slutresultat.

Erfarenhet

Arbetat med Projekt & Byggledning sedan