Ett byggprojekt får bara INTE gå fel

Att genomföra ett byggprojekt, som lekman, utan rätt erfarenhet, utan rätt juridisk kompetens och upphandling är en mycket riskabel väg att gå för en beställare.

Ett byggprojekt får bara INTE gå fel.
Det handlar ofta om stora ingrepp och kostnader i ett byggprojekt och det får också stora konsekvenser OM det blir byggfel, dels för de boende i huset, men naturligtvis så kan det få stora ekonomiska konsekvenser om något blir byggfel i entreprenaden.
I värsta fall så kan även byggnaden ta skada om ett projekt inte genomförs korrekt. I många fall så upptäcks kanske inte byggfelen eller bristerna förrän långt senare och då kan det vara för sent att rätta misstagen utan att det får konsekvenser på något vis.

Vad kan gå fel i ett till synes litet okomplicerat renoveringsprojekt?

Ok, vems fel är det?

Har beställaren anlitat en opålitlig och inkompetent entreprenör?
Nja, i enstaka fall kan det ju vara så förstås.

Problemen kan även bero på dålig kunskap eller slarv och många gånger hänger det ihop med en tidspress för entreprenören

Men många problem kan man lösa innan de har uppkommit!

Bristfällig dokumentation och kommunikation ligger till grund för många tvister

Väldigt ofta vill vi påstå att det handlar om dålig kommunikation och missförstånd mellan parterna och att den ena parten tar vissa saker för givet, man talar inte riktigt samma språk, och i många fall så är väldigt lite av överenskommelsen dokumenterad i skrift, där finns kanske inga eller dåliga avtal som är påskrivna mellan parterna.
Beställaren har ofta förlitat sig på att entreprenören tar fram ett avtal som de skriver tillsammans.

 

Det är ofta båda parters fel 

I de många fall är det inte så enkelt som att säga att det är entreprenörens fel. Eller, för den delen, beställarens fel.
Istället handlar det ofta om oklarheter och missuppfattningar när det gäller projektering, upphandling och avtal. Mycket ofta är det endast är överenskommelserna endast muntliga.

 

Gör rätt från början – Anlita en byggkonsult

Med en byggledare kan beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris.
Entreprenören å sin sida får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Det blir Win-Win för alla parter!

 

För att vara tydlig

För att en entreprenad skall kunna genomföras utan svårigheter så krävs erfarenhet, det krävs en bra specificerad upphandling av en erfaren byggprojektledare och man måste kunna de olika momenten och genomförandet sedan måste man kommunicera samma språk.

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

  • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
  • Få hjälp ända från planeringsstadiet
  • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
  • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
  • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
  • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
  • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
  • Minska styrelsens arbetsbörda.
  • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Underhållsplan på gång - Vi fixar

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med underhållsplanen.
Följ denna länk

Fasad & Balkong Renovering

Läs mer om projektet med fasadrenovering och balkongrenoveringen. Följ denna länk

Genomföra en fasadrenovering?

Följ länken så kan ni läsa mer om hur man går till väga vid en entreprenad vid en fasadrenovering