Har ni problem med era avloppsledningar

– Börjar ledningarna bli till åren eller uppvisar de tecken på att åtgärder krävs.

Relining är en metod för att renovera era avloppsledningar. Ni gör bäst i att inte skjuta upp era beslut, det reparerar inte sig själv, så ni är nöd och tvungna att åtgärda detta på något vis. 

 

Vi tipsar om hur ni bäst genomför ett reliningsprojekt

 

Vi skall i denna artikel enkelt försöka hjälpa er att komma vidare och svara på vad ni bör tänka i ert kommande projekt med relining. Här finns faktainformation och tips som vi hoppas kunna ge er guidning på vägen mot en lyckad reliningsentreprenad.

Kort om relining Relining innebär att man renoverar de gamla slitna avloppsrören genom att de infodras med nytt material istället för att byta ut ledningarna. Det är enklare och snabbare än ett stambyte, man bor kvar under arbetet och störningarna är små i förhållande till ett stambyte. Fördel med relining som metod är att man kan utföra arbetet utan att behöva renovera badrum eller kök och tätskikten förblir intakta.

Just i det här inlägget så kommer vi att specifikt att skriva om relining som metod att renovera avloppsledningar, man kan naturligtvis som alternativ även utföra ett traditionellt stambyte, och många gånger så kan det vara relevant att välja, men det kommer vi inte att tala om i denna skrivelse.

 

Relining – Smart sätt att renovera rör – OM det utförs rätt. 

 

  Men hur ska man göra om man funderar på att relina avloppsledningarna?

Vi har satt ihop en checklista för er som har funderingar på att låta utföra en relining entreprenad.

 

Status på fastighet och avloppssystemet

Kontrollera er status på fastighet och avloppssystem Tänk igenom följande frågor

 • När är huset byggt
 • När åtgärdades avloppsrören senast
 • Förekommer det läckage, stopp eller avrinningsproblem
 • Finns det tecken på korrosion
 • Finns det tecken på fukt i väggar, tak eller golv
 • Tätskikten i badrummen – Hur gamla är de – Hur många är dåliga
 • Brunnar i våtutrymmen och källare – Hur ser de ut – Är de original eller utbytta på vägen
 • Hur ser golvet ut i källaren – Fuktgenomslag

 

Teoretisk livslängd på avloppsledningar

Idag är det svårt att säga när ett avloppssystem är förbrukat, där finns fastigheter från 80 och 90-talet som har stora problem likväl finns där fastigheter som är bra mycket äldre som har godtagbara avlopp. Men teoretiskt så är där en förväntad livslängd på 40-60 år på gjutjärnsrör

En regel är att inte vänta för länge innan ni tar upp frågan med avloppsledningarna, det kommer inte att bli lättare eller mindre kostbart för att ni skjuter fram frågan.  

 

När är det dags att Relina avloppsledningarna

 

Tillståndsbedömning och kontroll av verklig status på avloppsledningarna

Rekommendation är att göra en tillståndsbedömning av avloppsledningarna i god tid så att åtgärder kan planeras och beslutas.

Man kan få vissa svar genom att låta utföra en spolning och TV-inspektion av avloppen för att närmare granska statusen från insidan, det kan rekommenderas att ni tar hjälp av en oberoende besiktningsman som granskar filmerna för att uttala sig om statusen.
Det kan dock vara svårt att se mindre sprickor eller hål i ett oblästrat rör om man inte utför det för att hitta fel vid driftstörningar på specifika sträckor.

Man bör vara medveten om att där finns en viss risk med att spola ledningarna OM det inte gjorts regelbundet tidigare och om ledningarna är dåliga. När man spolar så tar man bort ett skikt med avlagringar och fett som kan ha skyddat en befintlig skada.

Man kan även låta göra godsmätning med ultraljudsutrustning på rörets utsida som kan ge en indikation, men är inte helt tillförlitligt

Bästa sättet är att ta ut ett fysiskt rörprov för analys (den bortkapade delen ersätts givetvis av en ny rördel). Avlagringar och grafiteringsskikt blästras bort och man analyserar det nu mer nakna röret på insidan. Under avlagringar kan det döljas djupa hål i godset och då finns där inte mycket kvar av röret, förrän det blir ett öppet hål.

Fakta: De gjutjärnsrör som användes före 1980­-talet var betydligt kraftigare än dagens rör med en godstjocklek på 7,5 millimeter. Nyare gjutjärnsrör har en godstjocklek på 3,5 millimeter. De nyare rören är visserligen skyddade mot invändig korrosion med epoxi. Men skadas detta lager så kan det med andra ord vara lika lite gods kvar som ett rör med betydligt fler år på nacken.  

 

Valet står mellan Stambyte eller Relining  

 

Om statusen på rören visar sig vara i sämre skick  eller om korrosionen är grav och/eller om man har återkommande problem med läckage, eller om fastigheten har övervägande gamla badrum med inget eller dåligt tätskikt så kanske man skall överväga ett traditionellt stambyte, kontakta gärna en konsult som kan hjälpa er att utvärdera status och situation.
Mer än så här kommer vi inte att belysa de olika valen i denna artikeln, det kommer framförallt att handla om relining som metod och hur viktigt det är att känna till om hur ni bör agera i en reliningsentreprenad.

 

 

Planera i god tid om ni vill gå vidare med relining som metod

Fundera på vad som är viktigt för fastigheten, styrelsen och de boende i fastigheten. Påbörja samtalen med de boende och samla på er alla de frågor som kan förekomma från de boende. Kom ihåg, det tar tid från de första kontakterna till att arbetet med avloppsledningarna är utfört.

 

Tänk på att vid relining:
 • Kommer ni att kunna bo kvar under arbetet
 • Störningarna för en lägenhet är normalt inte mer än 2-3 dagar beroende på arbetets omfattning
 • Badrummens tätskikt förblir orört.
 • *Man kan kombinera stambyte med relining och renovera efter behov

*Man kan kombinera stambyte med relining och byta ut enstaka ledningar efter behov eller om man väljer att endast relina t.ex. köksstammarna och byta avloppen till badrummen.

 

Olika metoder vid relining 

 

Olika teknik och material för att relina avloppsledningar

Det finns olika tekniker för att relina. Vi brukar tala om att man använder sprayteknik och strumpinfodring eller en kombination av de båda, en så kallad hybridmetod.

Strumpinfodring vid relining Det nya röret installeras genom att en specialstrumpa blåses in med hjälp av högtrycksluft inuti det gamla avloppsröret. Materialet härdar mot rörväggarna även i våta förhållanden. Resultatet är ett helt nytt självbärande rör, som har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Rörsystemet är helt fritt från skarvar oavsett hur lång sträckan är. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek.

Sprayteknik vid relining Ett nytt avloppsrör sprayas och skapas inuti det gamla röret genom att en fodringsmassa sprutas upp och härdar på insidan av rörväggarna. Resultatet skapar ett nytt tätt, slätt och elastiskt rör.

Hybridmetod vid relining Med hybridmetoden så kombinerar man de båda teknikerna och man utför oftast en strumpinfodring i alla stående stammar och uppsamlings ledningar och då stick till lägenheter ofta är mindre i diameter så använder man spraytekniken i dessa rören.

 

Viktigt att förstå vid relining

Ingenting är starkare eller bättre än sin svagaste länk.

Även den bästa teknikern och största entreprenören gör misstag och felaktigheter. Vid relinings arbeten så är det påtagligt hur viktigt det är att just den teknikern som utför er relining vid just detta tillfälle har bra verktyg, är vaken och noggrann i sitt arbete.

Så man bör absolut göra vad man kan för att säkerställa kvalitén och därför se till att noggrant besiktiga anläggningen och beläggningen av materialet i det befintliga röret, var enda övergång, skarv eller blåsa kan, om de inte är täta, skapa problem i framtiden.

Det som är sagt här skiljer sig inte från någon typ av byggnation eller produkt som nyproduceras, det finns flera kontrollstationer som är delaktiga i en leverans av nyproducerat arbete, skillnaden är väl att ansvaret i högre grad ligger hos beställaren, vid renoveringar, att tillse att denne får den kvalitet och kvantitet som de har beställt.

Med det sagt så vill jag poängtera hur viktigt det är att vid relinings projekt att ta hjälp från sakkunnig och besiktiga anläggningen.

 

Inga genvägar till bra resultat

Det är viktigt att när arbetet är slutfört reliningen att man har en tät konstruktion i hela systemet, alla misstag kan medföra att den nya konstruktionen har en sämre beständighet och livsvarighet än det var menat.
För att ett ändamålsenligt relinat avloppssystem skall ha chans att verkligen nå sin fulla potentiella livslängd krävs ett noggrant utfört arbete och då anser vi att den kortaste vägen för att uppnå detta är att ställa höga krav på entreprenören och utförandet och därefter noggrant följa upp resultatet löpande under entreprenaden.

 

Projektledare – Erfaren relining konsult

 

Skaffa en erfaren relining konsult och byggledare

Att låta utföra ett reliningsprojekt utan en erfaren konsult är ingen bra ide. Det är mycket som kan hända och ni kommer att behöva en rådgivare som kan guida er i alla frågor, inte minst för att tillse att ni får en korrekt entreprenad utförd.

En konsult / byggledare ser till att ställa rätt krav på entreprenaden, på material och utförare. Reliningkonsulten ser till att entreprenören har rätt garantier, försäkringar och granskar hela utförandet under hela löptiden av entreprenaden. En bra konsult har en plan för utförandet och ser vad som behöver utföras.

 

 

Krav vid upphandling vid relining – Förfrågningsunderlag

 

 

Tag fram ett förfrågningsunderlag för entreprenaden

Att ta fram ett förfrågningsunderlag är av absolut största vikt, där styrs hela entreprenaden i grunden och sätter standarden för hur arbetet skall styras, utföras, prisas och under vilka garantier och försäkringar som entreprenören lämnar har på arbetet. Det är även det bästa sättet att undvika oväntade kostnader. Ett förfrågningsunderlag skall för att göra skillnad vara specifik för objektet och utförd enligt detaljerade specifikationer som gäller vid relining av avloppsledningar.

En förfrågan bör bl.a. omfatta följande grund:

 • Ange antal våningar i fastigheten
 • Ange antal kök, bad, wc, tvättstuga och övriga våtutrymmen
 • Ange vilka ledningar som skall åtgärdas
 • Ange vilka ritningar ni skickar med
 • Sätt ett datum när ni önskar att arbetet ska starta
 • Om det behövs bekvämlighetsinstallation under arbetet; tex extra wc/dusch
 • Tillkommande ÄTA arbeten – prisas
 • Vilken metod och material som skall användas – godkända
 • Vilka garantier som entreprenören lämnar
 • Vilka försäkringar som entreprenören skall inneha
 • Se till att entreprenören har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
 • Andra krav på entreprenören
 • Villkor enligt ABT 06
 • Kräv att arbetet ska kontrolleras av en oberoende besiktningsman både under arbetet och inför slutbesiktning.
 • Att anläggningen skall besiktigas av Relining Kontroll & Besiktning
 • Krav att entreprenören SKALL filma hela anläggningen efter utfört arbete enligt T25:2012

 

 

Utvärdering av anbud

Bestäm er innan utvärderingen av anbuden vad som är viktigast för er, är det kvalitet på arbetet, priset i anbudet eller slutpriset. Prisbilden kan variera mycket och många gånger så finns där en anledning bakom.
Oftast så krävs en sakkunnig för att utvärdera och kunna utläsa skillnaderna i olika relining anbud

Andra saker att tänka på vid utvärdering är:

 • Referenser
 • Kontrollera F-skattsedel
 • Kreditupplysning
 • Fråga efter dokumentation på teknik och material.
 • Kontrollera att hela systemet blir renoverat
 • Fråga efter tidplan.

 

 

Entreprenadkontrakt vid relining ett krav

 

 

Upphandling och kontrakt

När ni har utvärderat anbuden rekommenderas ett möte med entreprenören där ni tillsammans går igenom anbudet och klargör eventuella frågetecken.

Ta er tid att läsa igenom anbudet. Tycker ni att det framgår tydligt vad som ingår eller inte ingår?

VIKTIGT !Ni (beställaren) skall upprätta ett skriftligt entreprenadkontrakt kopplat till förfrågningsunderlaget där alla ändringar och tillägg finns noterade. Vid framtagning av entreprenadkontrakt bör ni absolut ta hjälp av sakkunnig, det är beställaren som skall ta fram det, och det skall författas på beställarens villkor i överenskommelse med entreprenören.

I samband med kontraktsskrivningen bör också entreprenören upprätta en tid- och betalningsplan.

Ett kontrakt är en viktig handling och kommer att vara den handling som följer hela entreprenaden, varje ord eller utlämnade ord och beskrivningar kan göra stor skillnad, och oftast så är det bara den sakkunniga relining konsulten som kan utläsa detta i dokumentationen.

 

 

Projektledning och start av relinings entreprenad

Nu kan entreprenaden starta och den bör löpande följas av en relining konsult som vet vilka krav som bör ställas på arbetet och att arbetet följer de avtalade villkoren i kontrakten.
Byggmöten bör hållas löpande och dokumenteras.

 

 

Besiktning ett krav för säkerställande av entreprenad

 

 
Slutbesiktning av utförda relinade avloppsledningar

Det kanske viktigaste av allt, att tillse att den relinade anläggningen blir besiktigad.

Vid besiktning av de relinade avloppsledningarna så skall entreprenören överlämna den tv-inspektion som utförts enligt T25:2012 till den godkända BRIF utsedda besiktningsmannen.

Den BRIF godkända relinings besiktningsmannen kommer därefter att granska varenda meter, gren och anslutning i hela anläggningen. Alla observationer på filmerna kommer att protokollföras, egenkontroller från entreprenören att kontrolleras.

Detta är den slutgiltiga kontrollen av anläggningen och att den har relinats och utförts på ett godkänt vis. Det är här som man upptäcker eventuella brister i den utförda reliningen, det är många gånger, kanske små fel eller misstag, MEN också helt avgörande för anläggningens beständighet på lång sikt.

Dessa påtalade brister och observationer från besiktningen skall entreprenören åtgärda och rätta till innan arbetet avslutas.

När bristerna är åtgärdade och anläggningen är besiktigad och godkänd, så har vi gjort vad vi kan för att kontrollera leveransen, och den relinade anläggningen kommer troligt att vara i bruk under många långa år därefter.

Är det ett större objekt så brukar vi rekommendera att besiktningen utförs löpande. Det bästa med det, är att man då, i ett tidigt skede, kan upptäcka eventuella brister och kan åtgärda och förhoppningsvis förhindra att samma fel återkommer. Beställaren skall erhålla en granskningsrapport från besiktningen med alla avvikelser och observationer

 

 

Garantibesiktning vid relining – Glöm inte – Följ upp

 

 

Glöm inte GARANTIBESIKTNINGEN på de relinade avloppsledningarna
 • Två års besiktning – glöm inte den – den skall genomföras två år efter entreprenadens godkännande
 • Efter att två-års besiktningen verkställts så bör där även ske ytterligare en besiktning före utgången av den längsta garantitiden

 

 

Nu äntligen – Nu är allt klart med reliningsentreprenaden

Så där ja, om ni nu följt våra råd så bör ni ha en fullgod och bra relinad avloppsinstallation i er fastighet.

Det är egentligen inga konstigheter alls, så här utför man alla entreprenader, d.v.s. noggrant och med sakkunnig expertis för att säkerställa en leverans.

Skillnaden är nog, för många lekmän, att man kanske inte tar in den expertis som egentligen är kvalificerad för arbetet, utan många lekmän tycker att man kan klara det arbetet själva, vilket istället kanske visar brist på den självinsikt som krävs för att ta hjälp av professionella krafter.

Istället så chansar många när man skall utföra entreprenader i tron att man sparar pengar, när man i själva verket, kanske, får en dålig produkt, kommer i konflikt med entreprenören eller gör en mycket sämre affär på lång sikt, än vad man kunde ha gjort, OM man gjort rätt från början.

Insikten borde istället vara att man bör se till fastighetens bästa på lång sikt, kanske 50 år, och att det av den anledningen är viktigt att installationen blir korrekt utförd och att vi har gjort allt i vår makt för att det bästa resultatet skall uppnås.

 

Relining är ett bra val och ett smart sätt att renovera avloppsledningar NÄR det utförs på rätt sätt, med bra tekniker och material, och med bra entreprenörer som tar ansvar för sitt arbete hela vägen in i mål.

Vi på AKTIVI Konsult har i våra relinings entreprenader bara bra rekommendationer att ge till de entreprenörer som vi arbetet med genom åren, de har tagit ansvar och levererat ett bra system, men det är klart, det görs inte av sig själv och det krävs ibland en styrande hand.

Lycka till med er reliningsentreprenad

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Relining och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här