Råd och tips vid vid fönsterbyte eller fönsterrenovering

Att byta fönster är en förhållandevis snabb och i synnerhet energieffektiv åtgärd. Du får en minskad energiförbrukning och du får även tillbaks en del av kostnaden för fönsterbytet redan från dag ett.
Andra fördelar är att fastighetens utseende förbättras och att rengöring och fönsterputsning går smidigare. För såväl bostadsfastigheter som kontorsbyggnader kan nya fönster göra skillnad såväl direkt som över en längre tid.

Fönsterrenovering är ett alternativ till fönsterbyte.
Speciellt om fönstren är relativt nya eller om byggnaden har kulturhistoriskt värde kan en fönsterrenovering vara att föredra.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera fönsterbyten och renovering av era fastigheter.

 

Fönsterbyte eller fönsterrenovering

Ni som har funderingar på att byte fönster eller renovera era befintliga fönster.

Vi kan hjälpa Er.
Tala med oss i ett tidigt skede så hittar vi lösningar för ert projekt

 

Hur väljer man fönster?

 

Att välja rätt fönster

Innan man kommer till det läget att man skall begära in offerter på fönsterbyte eller fönsterrenovering, finns en rad frågor att behandla.
Valet av fönster handlar till viss del om estetiska preferenser, men har också att göra med fastighetsekonomi. Finns det äldre fönster med undermålig isoleringsförmåga, kan uppvärmningskostnaderna minska drastiskt till följd av nya fönster.

Vidare spelar omgivningen roll då vissa material lämpar sig bättre än andra vid olika klimat och väder. Ligger fastigheten vid havet utsätts kanske fönstren för saltstänk. Ibland kan det bli aktuellt att välja olika fönster för olika sidor av fastigheten i samband med fönsterbyte.

  • Träfönster är det klassiska valet. Furu hör till de vanligaste träfönstren. Träfönster är prisvärda, snygga och lätta att måla om. Dessutom är de miljövänliga. Dock kan träfönster vara känsliga för kraftig väderpåverkan och de måste som sagt underhållas. Att tänka på dock är att träfönster kräver ett visst underhåll. Underhållet av träfönster varierar beroende på väderstreck och andra omkringliggande faktorer som utsatthet vid kustnära platser etc.
  • PVC-fönster är ett annat prisvärt alternativ. Deras fördel är att de ger god isolering och är lätta att underhålla. Nackdelen är att det ofta är omöjligt att reparera ett PVC-fönster ifall det skulle skadas.
  • Aluminiumfönster har blivit ganska vanliga, särskilt i bostadsrättsföreningar och bostadshus. På senare tid har de även blivit allt mer populära även i villor. Utmärkt isolering, hög kvalitet och lång hållbarhet hör till aluminiumfönstrets fördelar. Deras främsta nackdel är att de är något dyrare än träfönster. Det finns idag mängder med olika profiler d.v.s. utseende på fönsterramen och man kan välja på åtskilliga färger eller bestämma sin egen färg.
    Där finns sedan olika aluminiumfönster, det vanligaste idag är vad man kallar trä / aluminiumfönster, då har man aluminiumram på utsidan av fönstret och en träram på insidan av fönstret. Med detta fönster så får man alltså varmare träkänsla i rummet med det på utsidan är en nästan underhållsfri yta.

 

Spara pengar med rätt fönster

 

Fönster med lågt u-värde

Vid ett fönsterbyte är det en god idé att skaffa fönster som innebär besparingar i form av lägre uppvärmningskostnad. Det gör du genom att köpa fönster med ett lågt u-värde. Bra fönster är de som har två eller tre glas med ädelgas mellan rutorna. Ädelgas isolerar bättre än vanlig luft. Det finns även energisparglas med en ytbehandling som reflekterar värme och solljus.

 

Hur går ett fönsterbyte till

 

Så går fönsterbyte till

 

Så här går ett fönsterbyte till:

1. Anlita entreprenör 

Det är viktigt att anlita en entreprenör som har bra fönstermontörer och som kan sitt jobb. Felmonterade fönster kan göra att de inte kan öppnas rätt, att de drar eller släpper in fukt och väta.
Det är händer allt för ofta att man anlitar icke professionella fönstermontörer som tar genvägar och som utför ej godkända montage. Priset bör inte vara det som avgör vilken entreprenör man väljer, utan man bör prioritera kvalitet i arbetet, det kommer man att tjäna på i det långa loppet.
Arbetet med fönstermontaget bör följas upp löpande under hela entreprenaden så att man kan säkerställa att arbetet utförs korrekt och enligt avtal och anvisningar.

2. Skriv avtal

Tydliga entreprenad avtal krävs för att kunna gå tillbaks och verifiera att allting utförts på rätt vis. Se noga över ev. Konsekvenser av dröjsmål. Boendemiljön i en hyresfastighet påverkas av fönsterbyten och hyresgäster bör tidigt informeras.

3. Förberedelser inför fönsterbytet

För att arbetet med fönsterbyte skall gå smidigt, bör alla möbler och gardinstänger avlägsnas från fönsterområdet. Hantverkare kan ofta åta sig att plasta och täcka i viss utsträckning. Från att man tar ut de gamla fönstren är det en förhållandevis snabb process att byta och finjustera de nya fönster som inköpts.

4. Nedmontering av gamla fönster

Ska de gamla fönstren bevaras tas de ut med hel karm. Annars är det ofta bättre för fasaden att såga sönder de gamla fönstren innan de plockas ur.

5. Montering av nytt fönster

Det nya fönstret monteras med en fästningsmetod som är lämplig för materialet i väggarna. Utförare ser till att fönstret är helt i våg. Därefter följer isolering kring fönstret med drevning eller fogskum. Slutligen sätts smygar och foder på plats.

6. Fönsterbleck

Det sista steget är att måttanpassa fönsterblecken. Detta görs efter att fönstren är på plats så att det garanterat blir helt rätt dimensioner. När allt är klart utförs kontroll av arbetet för att allt skall se bra ut, fönstren vara täta och att de fungerar som de ska.

 

Budget för fönsterbyte

 

Vad kostar ett fönsterbyte

Hur mycket ett fönsterbyte kostar beror dels på vilka fönster du väljer och hur ni utformar avtalet med utföraren. Det är viktigt att kontrollera är att materialkostnader och tidsgränser avhandlas, såväl som val av fönster, material och utförande.

Fönsterbyten i bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter föregås med fördel av en regelrätt upphandling av entreprenaden med ett väl underbyggt förfrågningsunderlag för hela arbetet. Det är av stor vikt att entreprenaden löper på ett riktigt sätt och att man hittar en bra entreprenör med rätt garantier och försäkringar. Det kan finns stora skillnader både i fråga om pris och arbete i de anbud man får in och det gäller att kunna urskilja vad som gäller för det enskilda arbetet.

Fönsterbyte eller fönsterrenovering?

Ibland är valet mellan fönsterbyte och fönsterrenovering lätt. Är fönstren gamla, slitna och har ett högt u-värde är det nästan alltid bäst att göra ett fönsterbyte. Ifall fönstren är relativt nya och bara är något slitna kan en fönsterrenovering vara mer ekonomiskt. På äldre byggnader och K-märkta hus kan en fönsterrenovering vara att föredra för att bevara husets ursprungliga utseende till 100 procent.

 


Begär offert för byggledning, upphandling av ert fönsterbyte

Kontakta AKTIVI Byggledning – Vi säkerställer ert fönsterbyte

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Fönsterbyte och Fönsterrenovering och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här

Läs mer om Fönsterbyte

Fokusområde fönsterbyte

Renovera fasaden

Fasadrenovering

Projektledning

Tjänster