Takrenovering

Kortfakta om tak och renovering av tak

Ett bra tak är en förutsättning för att ditt hus ska kunna fortsätta att skydda dig och ditt hus mot regn, snö och andra typer av nederbörd. Det har sagts förut och det tål att upprepas. Taket tillhör det yttersta skalet tillsammans med fasaden och är en av husets viktigaste delar. Se därför över ditt tak med jämna mellanrum. Olika tak har olika livslängd och det är därför svårt att säga hur länge ett tak håller. Generellt sett kan man säga att ett tak håller i mellan 15-40 år, beroende vilket typ av tak du har.

Följande information skall anses översiktlig

Yttertak av taktegel

Yttertak av taktegel har en livslängd på 40-50 år och ofta mycket längre. Det yttre skalskyddet i form av själva pannan är sällan det stora problemet utan det är det underliggande pappen och läkten som tar stryk med åren och är anledningen till att taken behöver renoveras betydligt tidigare.

Plåttak

Ett plåttak måste målas med vissa intervaller och även de s.k. underhållsfria plastbelagda plåttaken har visat sig kräva underhåll. Vid underhåll av plåt är det viktigt att underlaget görs rent och att den färg som används är av rätt kvalitet och målas rätt antal skikt. Plåttak är i regel underhållsfria de första 15-20 åren medan livslängden på plåttak beräknas normalt till runt  50-60 år, som alltid måste man sköta underhållet på vägen.

Papptak

Asfaltbaserade takpappsprodukter är ganska slitstarka tätskikt och det finns idag många olika kvalitéer på produkter. Takets livslängd beräknas normalt till 20-30 år, men beror på flera faktorer; kvalitet, hur utsatt läget är, om du bor vid kusten eller i inlandet, i skogen eller på slätten osv.

Taksäkerhet

Hänsyn måste tas till regler beträffande takskyddsanordningar för snöras, takstegar för tillträde till tak vid sotning.

 

Ombyggnad eller renovering av tak

Många fastigheter har i dag problem med att yttertaks konstruktionen inte motsvarar dagens förväntningar. De kan vara att takfoten slutar jämte fasaden vilket medför att både fönster och fasad får ett tätare underhållsbehov. Det kan även vara att lutningarna är för låga. En takombyggnad kan även avse höjning av nock så att utrymmen för lägenheter, förråd och installationer tillskapas på vinden.

AKTIVI har utfört flera takrenoveringar under årens lopp med goda resultat.

Alla fastigheter kommer att behöva en takrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur taket skall renoveras. Olika takmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om det från grunden?
Taket skall skydda mot väta men samtidigt tillåta huset att andas. En felaktigt utförd takrenovering kan på kort tid förorsaka omfattande och kostsamma skador.

Med tanke på att de flesta hus byggts och isolerats under en tid när energin var billig och miljöfrågorna inte så aktuella bör man alltid överväga vilka kompletterande åtgärder som är lämpliga. Tilläggsisolering och förbättring av taksäkerheten kan vara aktuellt.

Innan man beslutar sig för vad som skall utföras måste man kontakta byggnadsnämnden och ta reda på vilka villkor som gäller för att få bygglov för de tilltänkta åtgärderna. Nämnden har ofta synpunkter på materialval vid takrenovering.

Takrenovering kräver förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och takrenovering är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om kommande arbeten.

Rekommendation vid takrenovering

Vår rekommendation är i de flesta fall att kombinera takrenoveringen med tilläggsisolering som bidrar till minskad energiåtgång och samtidigt se över om taksäkerheten behöver förbättras. Erfarenheten pekar på att man oftast uppnår en god lönsamhet för åtgärderna. Efter avslutat arbete görs en oberoende besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas.

 

Kontrollera ditt tak, skorsten, vind och takavvattning

Yttertak, väggar och fönster är vårt skydd mot regn, rusk, vind, snö och hagel. Och precis som du själv inte går i samma överrock hela livet får du räkna med att ett hus behöver förnya sitt skal åtminstone en gång, kanske flera, under sin livstid. Därför är det viktigt att kontrollera sitt hus ordentligt varje år, förslagsvis under vår- och sommarhalvåret.

Taket är husets viktigaste och mest utsatta yta. Ett bra tak håller ofta i 30-40 år eller längre utan trista överraskningar. Men om oturen är framme kan en ganska liten skada snabbt ge stora problem även på ett nytt tak. Tänk också på att takpannor håller längre än underlagspapp och läkt.

 

Se till att ditt tak är tätt

Många tak kan faktiskt delvis besiktas från marken. Titta efter pannor som spruckit, hamnat snett i någon vinterstorm och annat som ser fel ut. Det är inte alla förunnat att våga klättra upp på taket, men om är du hågad så är det självklart det bästa sättet att se över taket.

Kontrollera takets känsliga punkter. Spräckta eller lösa pannor, nockpannor, ränndalar, plåtdetaljer och hängrännor är ställen att titta extra på. Om du lyfter eller rättar till en panna – passa på att titta på underlagspappen och känna efter om läkten verkar vara i gott skikt.

Ta bort löv och skräp som samlats på taket. Mossa på tegel- eller betongpannor är kanske inte så snyggt, men själva pannorna tar inte skada av mossan. Mycket mossa kan däremot leda fukt in under pannorna och därför bör man vara vaksam. 

 

Kontrollera skorsten och vind.

Passa också på att se över skorstenen. Fåglar bygger gärna bon där. Ett fågelskydd i form av ett galler hjälper långt. Fogarna i skorstenen tar mycket stryk och du slipper mycket bekymmer om du reparerar fogarna innan de blivit alltför åtgångna.

Gör ett besök på kallvinden också för att bedöma yttertakets insida. Titta efter fuktfläckar och mögelpåväxt. För att kontrollera vindens ventilation är ett bra knep att besöka vinden en riktigt kall vinterdag. Rimfrost på yttertakets insida är ett tecken på att fuktig luft från huset som tränger upp på vinden inte ventileras bort – riv ur och spar tipset till i vinter!

Vindskivorna hör till taket och bör kontrolleras regelbundet. Däremot kan vindskivorna gärna åtgärdas i samband med att fasaden bättras på. Är vindskiveplåtarna hela och sitter de fast? Behöver vindskivorna målas om eller bytas helt?

 

Granska och sköta om ditt tak:

  • Byt ut spruckna pannor.
  • Rätta till pannor som ligger snett.
  • Håll koll på underlagspappens skick.
  • Känn efter att läkten är frisk.
  • Kontrollera plåtdetaljer.
  • Se över vindskivorna.
 

Teknisk medellivslängd för takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner  20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner  30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel  30 år
(Takpannor av betong/tegel)  (30 år)
Korrugerad takplåt med underliggande papp  35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp  35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor  30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc)  35 år
Hängrännor/stuprör  25 år
Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler)  40 år
Nytt undertak – invändigt  40 år

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.