Vi hade en mycket lyckad utställning hos Styrelsemässan – Det var rekord vad gäller besökare.

Engagemanget och intresset för hjälp av våra konsulter var även det rekordstort.

Av detta så kan man utläsa att det är mycket som händer i vår region , många bostadsrättsföreningar är i tankar med att utföra åtgärder. Det är ju extra kul om vi på AKTIVI får möjlighet att vara med i diskussionerna. 

Mest frågor fanns det nog kring stambyten och relining , det är stora projekt för de allra flesta och av naturliga själ så finns där då även en viss betänklighet för hur man skall gå igenom en sådan process på enklaste sätt. Här finns ju en del att diskutera och förbereda.

Naturligtvis så erbjuder vi på AKTIVI våra tjänster – så vi kommer att träffa ett antal BRF styrelser nu under hösten