Brf Lyckoper 

Kund:          Brf Lyckoper
Läge:           Trelleborg
Utfört:         2018
Uppdrag:    Upphandling och projektledning
Projekt:       Byggnadsanpassning
                    Fullständigt hissutbyte

Plan för projekt:
Fastigheten hade sedan tidigare hiss, dock så hade hissen inget stopp på entréplanet, utan man fick gå upp en halv trappa för att gå in i hisskorgen. Detta medförde problem för många boende.
Befintlig hiss var uttjänt och skulle likväl bytas mot en helt ny installation.

Lösning:
Bygga om entrébyggnad och öppna upp i väggar så att hissen fick ett stopp på entréplanet
Byta hela hiss installationen mot en ny korg med linor, motor, styrenhet etc.

Mål:
Att alla boende på ett enkelt vis skulle kunna använda sig av hissen genom att gå i hisskorgen från entréplanet, utan att behöva riskera något genom att balansera i trappan.

AKTIVI’s del i projekt:
AKTIVI
projekterade arbetet, kontrakterade specialist konsulter inom olika område, skrev förfrågningsunderlaget för entreprenaden och tecknade entreprenad kontrakt mellan beställare och entreprenör och handlade upp en verifierat bra och god entreprenör som utförde uppdraget klanderfritt. AKTIVI var totalansvarig för projektet

Det här projektet blev betydligt mer omfattande än det var tänkt från starten, den enkla anledningen var att befintliga originalritningar ej stämde överens med verkligheten, men alla hinder övervanns efterhand som de uppkom och slutresultatet är vi alla mycket glada för, ett väl genomfört projekt, från början till slut.

Ett stort tack till alla inblandade företag och byggare / hantverkare och entreprenörer som skötte detta arbetet utomordentligt.

Ett speciellt stort beröm skall de boende i huset ha, då de under många veckor och långa tider stod ut med allt oljud och damm som yrde i trapphuset, och sen ska vi inte glömma alla de som fick gå i trappan upp och ner utan att klaga, huset var 8 våningar högt, så många skulle trampa många steg innan de var uppe på sitt plan.
Ingen klaga, de var bara så glada att arbetet skulle bli utfört och de boende var bara positiva hela vägen .

Information

Fakta om projekt och ursprunglig byggnad

  • Fastighet byggt 1963
  • Två huskroppar med 8 plan
  • Många service utryckningar med befintlig hiss utrustning
  • Svårt få tag på vissa reservdelar till service på hiss
  • Årskostnad för service för hiss var kostsam
  • Ingen ingång till hisskorg från entréplan

 

Utmaning
Arbetet med att riva gamla schakt, hela den befintliga skorstenen som sträckte sig 10 våningar. Befintligt hiss schakt i ena byggnaden låg bakom ett skorstensschakt som inte var i bruk. Det blev tvingande att vi var tvungna att riva det gamla skorstensschaktet från toppen av byggnaden, gå igenom diverse schakt på vägen samt bära av dessa. Projektet växte då dessa utmaningar inte hade visats i befintliga ritningar. Vissa delar som revs var tvunget att byggas upp på bytt.

Åtgärd
Hela byggnadsanpassningen rullade på, där uppkom en del utmaningar på vägen men alla parter skötte sin del i projektet fantastiskt bra. I projektet så blev nog alla kompetenser som finns inom byggnation prövade hela vägen. Där var konstruktörer, arkitekter, smide, brand och skyddsrums konsulter, speciellt utbildade rivnings arbetare, snickare, elektriker m.fl. 

Ny hiss upphandlades och fick anpassas efter nya förhållande i det nya schaktet.

Resultat
Idag så rullar hissarna i båda huskropparna hela vägen från källare till toppen av byggnaden och framför allt så stannar hissen på alla plan i huset, enkelt för de boende, precis som det ska vara.

 

 

Tillbaka till galleri för kundprojekt >>

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.