​Dränering – Bra att veta 

Fuktproblem i källaren eller garage

 

 

Dränering källare

Källaren i huset är ofta utsatt för fukt och det kan skapa stora problem.

Vid fukt i källaren så är det förutom de uppenbara skadorna på byggnaden,  en uppenbar risk att det kan medföra allergier hos de boende. Dessutom kan det vara osunt att vistas i en källare med fuktproblem, även möbler och inventarier tar skada i en fuktig källare.

Dränering är en lösning för många fastigheter – Fuktproblem i olika grader är vanligt.

Det är vanligt med fuktproblem i källarna i våra fastigheter. Det kan märkas på lite olika vis, när det har gått väldigt långt och problemen inte har tagits på allvar över en tid så uppstår det mögel och doften brukar vara påträngande.

 

 

Dränering av garage

Fukt i parkeringsgarage som ligger under mark har ofta problem med fukt.

Många parkeringshus ligger under mark och får ofta problem med att fukten tränger in mer eller mindre. Betongen förstörs och armeringen korroderar och spränger betongen, sprickor uppstår när fuktvandringen tagit överhand. Det bör utföras åtgärder innan förloppet i betongen har gått för långt.
Anledningen kan vara många och bör snarast utredas för åtgärd

 

Dränering är en lösning

Att ha vatten eller fukt som ligger an mot betongen över tid skapar ofta problem. Befintliga membran föråldras och rörelser i mark skapar sprickor i beläggningen. Så någonstans skapas ett underhåll som behöver skötas för att inte kostnaderna för underhållet skall dra iväg allt för mycket.

 

 

Vi kan hjälpa er med att  lösa problemen med fukt i källaren

 

Vi har lång erfarenhet av dränering och grundisoleringar av husgrunder.

Det innebär att ni kan vara säker på att jobbet görs rätt av auktoriserade experter. En trygghet som kanske är extra viktigt vid den här typen av arbete där slutresultatet är dolt under material och jord och inte så enkelt kan granskas med ögat.

När dränering och värmeisolering är klar så märks resultatet snabbt på luften inomhus med både bättre och varmare luft – till lägre energiförbrukning. Vilket även leder till lägre värmekostnader, mindre miljöpåverkan och en värdeökning på huset.

 

Dränering är ofta en lösning

Fråga oss – Hur vi kan hjälpa er att lösa problemet

Vill du veta mer om hur AKTIVI kan hjälpa till med dränering och fuktutredning?

Det förekommer ofta fuktproblem i våra källare.

Dränering av källaren är ofta lösning men kan även finnas andra kringliggande faktorer som påverkar.

Många fastigheter med dålig dränering och ventilation i källarutrymmena får stora problem med påväxter på grundmuren, mögelsporer, putsen släpper och dålig lukt som sprider sig i delar av huset.

Detta gäller det att vara vaksam på och tidigt åtgärda.

Anledningen till problemen kan vara olika och det gäller att finna orsaken så att man kan sätta in rätt åtgärd.

Dränering behövs för alla typer av husgrunder. Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är.

Som så många andra gånger så finns det flera olika lösningar på problemen och det gäller att välja rätt lösning och rätt entreprenör för utförandet.

AKTIVI är vana vid dessa problemen och har erfarenheten utav att finna en bra lösning.

Vi har tillgång till experter inom fukt och dränerings problem. Så det hjälper alltid att kontakta oss, vi fixar det.

 

 

Vill du veta mer?

Skulle ni vara intresserade av att veta mer om hur AKTIVI kan hjälpa er med en förstudie för att lokalisera problemen eller med upphandling och projektledning och vad det skulle innebära för er fastighet eller bostadsrättsförening?

Ring oss så att vi kan föra en diskussion om ert projekt

Ni kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi er.

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.