Takrenovering

Yttertak av taktegel

Yttertak av taktegel har en livslängd på 30-50 år och vid renovering måste hänsyn tas till regler beträffande takskyddsanordningar för snöras, takstegar för tillträde till tak vid sotning samt takets utförande med för många år utan reparationsarbeten.

Plåttak

Ett plåttak måste målas med vissa intervaller och även de s.k. underhållsfria plastbelagda plåttaken har visat sig kräva underhåll. Vid underhåll av plåt är det viktigt att underlaget görs rent och att den färg som används är av rätt kvalitet och målas rätt antal skikt.

Hos oss får du sakkunnig hjälp med hela processen från idé till färdigt arbete.

Ombyggnad av tak

Många fastigheter har i dag problem med att yttertakskonstruktionen inte motsvarar dagens förväntningar. De kan vara att takfoten slutar jämte fasaden vilket medför att både fönster och fasad får ett tätare underhållsbehov. Det kan även vara att lutningarna är för låga. En takombyggnad kan även avse höjning av nock så att utrymmen för lägenheter, förråd och installationer tillskapas på vinden.