Varför AKTIVI - Fördelar

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med mycket erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister.

Våra konsulter vet ofta hur man löser uppkomna frågor på olika sätt. Vi har erfarenhet från andra liknande situationer och kan av den anledningen referera till olika lösningar. 

 

Våra kunder har stora fördelar som:

 • tillgång till vår erfarenhet - dryga 25 år i branchen
 • vi har god marknadskännedom gällande prisbilder, leverantörer och entreprenörer 
 • kompetenta förhandlingspartners 
 • nätverk utav specialister inom olika områden
 • arbetat med fastigheter och bostadsrättsföreningar på olika sätt under 25 år
 • vi lägger stor vikt vid att följa utvecklingen och fortbildar oss hela tiden för att följa med i ny teknik och juridik
 • våra kunder sparar pengar - vår erfarenhet, ger våra kunder unika fördelar i kontakt med leverantörer och entreprenörer - i regel bättre kontrakt och bättre priser   
 • vi kan verkligen fastigheter och vet hur de bäst bör underhållas med rätt byggmetoder och med rätt folk
 • vårt mål vid upphandlingar är att ni får den mest prisvärda tjänsten eller produkten.
  En definition av mest prisvärd produkt omfattar en bedömning av servicenivå, produktkvalitet, leveransvillkor och utförande