Utförda uppdrag och referenser från kunder

Vara kunder är våra bästa referenser.

Det är i hög grad våra gamla kunder och tidigare genomförda uppdrag som genererar nya kontakter och sedemera nya uppdrag.

Aktivi's kunder är ofta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare - såväl privata som allmännyttiga.

Vill du veta mer om våra uppdrag och våra referenser?

Ring OSS gärna eller kontakta oss via mail.