underhållsplan, underhållsplaner, underhallsplan

Underhållsplan

AKTIVI's unika modell för underhållsplaner är nog marknadens bästa!

Vi har en har en lång och unik erfarenhet och har under åren utvecklat vår egen modell för underhållsplaner. 

Vi lägger en stor omsorg på att beskriva fastigheten för dig så att du förstår fastigheten på ett tydligt pedagogiskt sätt utan att behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom.

Underhållsplanen är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet i de fastigheter som tillhör er förening. En underhållsplan underlättar BRF styrelsens budgetering och planering av underhållsåtgärder.

Aktivi besiktigar fastigheten okulärt, både utvändigt och invändigt, samt även tekniska installationer.

Varenda beståndsdel i en fastighet har en livslängd och därmed ett regelbundet underhåll. Tiden mellan varje tillfälle som reparation eller ytbyte krävs varierar för varje enskild beståndsdel.

I en underhållsplan tar man hänsyn till allt detta och tar upp sådana åtgärder som händer mer sällan och som kan innebära stora kostnader som i sin tur kan äventyra föreningens och medlemmarnas ekonomi.

Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god finansiering av framtida kostnader. En underhållsplan är ett viktigt dokument för styrelsen, då den talar om vad som skall ske de kommande åren.

En underhållsplan har många syften och bör finnas för alla fastigheter.


Besiktningen

Vi besiktar gärna tillsammans med någon från styrelsen för att kunna diskutera underhållsfrågorna på plats. Vi går igenom hela fastigheten och för in åtgärderna under valda rubriker:

  • Mark
  • Fasader
  • Balkonger
  • Fönster och dörrar
  • Yttertak
  • Trapphus och entréer
  • Hissar
  • Lägenheter
  • Gemensamheter
  • Installationer

 


Underhållsplanen

Underhållsåtgärderna kalkyleras och planeras och kompletteras därefter med kommentarer och bilder.

Uppdateringar och revideringar 

Underhållsplanen bör sedan regelbundet uppdateras av styrelsen eller annan som är väl insatt i bostadssrättsföreningens fastigheter.

Om ni önksar så återkommer vi gärna ungefär vart annat år till er för att revidera underhållsplanen. På två år kommer mycket att hända och underhållsplanen bör återigen uppdateras. 

 


 

Hur går jag vidare?

Skulle ni vara intresserade av att se vad en underhållsplan skulle innebära för er bostadsrättsförening?

Ring oss på 040-644 48 88 eller maila på info@aktivi.se 

 

Ni kan också fylla i vår interesseanmälan så kontaktar vi er. Klicka på länken här  Interesseanmälan