Tvättstugor

Rent rum

För små, slitna, för liten maskinpark, osäkerhet. Så börjar många projekt när fastighetsägare vänder sig till oss.

Vi har renoverat tvättstugor som servar ett fåtal lägenheter i mindre hus till hundratals lägenheter i flera huskroppar.
Gemensamt för alla är att idag bygger vi rum dit boende vill gå. Rum där man kan lämna sina kläder och rengöringsmedel och komma tillbaka utan att någon knyckt ens tillhörigheter.

Modern maskinpark

Självklart ser vi över maskinparken. Man tvättar mer kläder och oftare idag än för t.ex. 40 eller 50 år sedan. En del fastighetsägare önskar enbart stora moderna torkskåp som sväljer enorma mängder tvätt, andra vill behålla torkrummen. Hur många maskiner, typ av maskiner och kapacitet styrs av antalet användare.

Dagens teknik

Tiden är förbi när boende behöver bege sig till tvättstugan för att undersöka möjliga tvättider och boka dessa med en cylinder på en trätavla. Idag installeras elektroniska bokningstavlor där boende kan boka tider genom internet. Trots teknikens införande är de mycket lätthanterliga för personer som inte är vana vid tekniska funktioner.

Genom det elektroniska bokningssystemet styrs vilka maskiner man har tillgång till, hur långa tvättpassen får vara. Man kan t.ex. tillåtas boka bara en grovtvättmaskin i stor tvättstuga. Finns det flera tvättrum i tvättstugan bokar man det tvättrum man ska ha, sedan är det bara en användare åt gången som kan använda det rummet. Tryggt och säkert.