Styrelsearbetet blir lättare när medlemmarna trivs

Hög trivselfaktor i en förening gör styrelsearbetet till en dans, men att komma dit kan vara svårt. Enligt flera läsare har man dock lyckats i brf Margretelund i Minneberg, västra Stockholm. Ordföranden där berättar varför. – Miljön. Det syns ju, här är som Bullerbyn. Bullerbyn-känsla, bilfritt, barnvänligt, skog och mark runt omkring, säger Pär Skogh.

 

När ordföranden Pär Skogh ska berätta om trivsel och engagemang i föreningen blir han först glad över att läsare talat sig varma om föreningen, sen försöker han sig på en mer utförlig förklaring till varför trivselfaktorn är så stor. Det handlar om tre enkla punkter:

Miljö, storlek och demokrati.

Först och främst miljö. Pär pekar på att det finns kolonilotter till uthyrning en bit bort, plus att den ursprungliga faunan är exotisk. Mycket är inplanterat under 1800-talet då området byggdes, vilket också ger föreningen en viss karaktär. I området som är Q-märkt blandas 1800-tal med 1980-tal i nio hus.

Pampigaste huset är "ingenjörsvillan" som uppfördes av den botaniskt intresserade Hjalmar Du Rietz som drev områdets limfabrik när det begav sig. Runtomkring ligger gamla arbetarbostäder plus några sent tillkomna radhus. Bland fastigheterna blandas därmed 80-tals träradhus i ljusa kulörer med gamla arbetarbostäder i rött och vitt. Därtill finns speciellt konstruerade hus byggda i en amerikainfluerad stil kallad "stick-style".

Parkmiljö

Runt alla fastigheterna finns det mycket yta, grönska och träd. Även om man kommer hit mitt i vintern så känns det hela ganska idylliskt.

- Det är en parkmiljö och den ska hållas så, med sin intressanta fauna och sina udda växter.

På grund av detta finns en "markgrupp" bestående av 5-6 personer som sköter planeringsarbetet för hur området ska skötas. De tar hjälp av biokonsulter och har haft naturvärdet i fokus i sitt arbete.

- Naturen innebär en stor trivselfaktor. Därför gäller det att bevaka den och eftersom intresset finns bland de boende finns ett naturligt engagemang för frågan. Men i övrigt så har vi inte så många arbetsgrupper, bara många individer som tar ansvar.

Storleken spelar roll

Utöver läget ser Pär ytterligare en faktor som är direkt avgörande för att föreningen fungerar som den gör idag. Totalt är ingår 28 lägenheter med storlek mellan 97-137 kvadratmeter i brf Margretelund.

- Jag tror att det är storleken som avgör. Det ger ett mycket närmare samarbete mellan medlemmarna, i en liten förening kan man bara inte ställa sig utanför. Själv flyttade jag hit från en förening som var tio gånger större, det var ju bra där men de hade inte samma engagemang.

Så de 28 hushållen håller ihop och enligt Pär genererar det trivsel i sig. Föreningen har till exempel vårfester som är väldigt välbesökta och uppskattade.

- Dessutom har vi rätt liten omsättning bland medlemmarna. Under de senaste åren är det bara tre familjer som har flyttat, sådant är också avgörande.

Webben ger interaktion

Men läge och storlek är svåra att påverka. Finns det då ingenting som går att påverka för alla? Jodå, demokrati.

Föreningen har en hemsida med forum och information som Pär pratar sig varm för. Dessutom skickar styrelsen ut ett informationsblad emellanåt. Och bland de boende finns lagom kameraglada medlemmar vilket har gett ett on-line fotogalleri.

- Vi lägger upp vad som är på gång och uppdaterar frekvent. Alla kanske inte läser allt hela tiden, men de flesta som bor här är vana nätanvändare.

Entusiasm

Sen finns det en bra sak till, den inneboende entusiasmen.

- Vi har några "hustomtar" som går här och håller koll. Inte bara våra konsulter utan också en del medlemmar som håller koll och upptäcker saker innan de hinner urarta. Det blir aldrig stora reparationer och därmed aldrig dyrt.

Sedan är det den där tråkiga biten med demokrati också förstås, tvister och oliktänkande som måste landa.

- Vi har en proaktiv styrelse som tar tag i saker innan de inträffar och tar långdragna frågor till sitt slut.

 

Artikel från BObättre

Text: Henrik Hjelmberg Foto: Henrik Hjelmberg