Stambyte

Stambyte - frågorna är ofta många och svaren är inte alltid lätta att förstå. Ett stambyte är en omfattande åtgärd som utan ordentlig styrning och ledning orsakar stora problem och mycket lidande för såväl styrelse som de boende.

Med Aktivi som projektledare i samband med ert stambyte sparar ni tid, besvär och framför allt pengar.

 

 

Olika stammar

Med stammar avser man alla huvudledningarna för installationerna i fastigheten. Gemensamt är att de alla måste underhållas med en viss regelbundenhet. Alla och envar är naturligtvis viktiga för att fastigheten skall vara funktionell och säker att leva i.

Man bör vara vaksam när det gäller stammarna, det kan ställa till med en hel del problem och kan bli kostsamt om man inte upptäcker brister i god tid. 

De olika stammarna som finns i en fastighet är

 • Avloppsledningar
 • Vattenledningar
 • Värmesystem
 • Ventilation
 • El & Tele -system

 

Olika metoder 

Det finns idag en del olika metoder och tillvägagångssätt för hur ett stambyte kan gå till.

En fråga som man brukar ställa är vilka faktorer som avgör om det är dags att stambyta och hur tar man reda på det?

Ordet stambyte ger inte riktigt rättvisa till vad hela ingreppet innebär eftersom någon form av renovering oftast genomförs, det är ett omfattande ingrepp.

Frågor som man bör tänka på:

 • Hur komplicerat är det att genomföra stambytet och hur lång tid tar det
 • Hur ska man göra för att ett stambyte med till exempel våtrumsrenovering ska bli ett så bra projekt som möjligt
 • Vad har man som lägenhetsinnehavare för möjligheter att påverka slutresultatet
 • Vilka försäkringsregler gäller
 • Vilket ansvar tar entreprenören
 • Vad kan man räkna med för hinder under tiden som arbetet fortgår

 

En välmående fastighet tryggar inte bara boendemiljön det innebär även bättre förutsättningar att beräkna kommande underhållsåtgärder utifrån periodiskt underhåll.

Akuta skador är det sista en bostadsrättsförening vill vara med om. Välj rätt metoder och material så minskar risken för akuta skador och kostsamma åtgärder.

Vi reder ut begreppen, sätter ord och bild på sådant som förekommer i ett stambyte.

 

 


 

 

Hur går jag vidare?

Skulle ni vara intresserade av att veta mer om hur Aktivi kan hjälpa er med projektledning och vad det skulle innebära för er bostadsrättsförening?

Ring oss på 040-644 48 88 eller maila på info@aktivi.se  

 

Ni kan också fylla i vår interesseanmälan så kontaktar vi er. Klicka på länken här  Interesseanmälan