Radon

En osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

* Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

* Radon i bostäder kan komma från marken under och runt om huset, från byggnadsmaterialet i huset och från vatten som används i hushållet.

*Radon kan medföra lungcancer i och med att vi andas in det genom våra luftrör och ner i lungorna. Även om det tar minst 15 år för att radonpåverkan ska utveckla lungcancer så kan sjukdomsrisken accelerera genom rökning.

Källa: Boverket