Nu varnas åter för radon

[2010-02-17 / BORÄTT nr 1/10] Radon kan vara farligare än vad man tidigare trott. Världshälsoorganisationen, WHO, halverar gränsvärdena och rekommenderar Sverige att följa med. Socialstyrelsen överväger om värdena ska sänkas med hälften. Det kan betyda miljontals kronor för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Och det gäller att vara påläst om man väljer sanering.

Text: Magnus Bergström Foto: Magnus Bergström

 

I slutet av september kom WHO:s senaste rapport om radon. Utredningen resulterade i en rekommendation till alla länder att de ska införa gränsvärden på 100 becquerel per kubikmeter luft. Sedan 5 år tillbaks har Sverige ett dubbelt så högt riktvärde för bostäder och offentliga byggnader.

- Vårt riktvärde är satt framför allt utifrån radonets hälsoeffekter, men även utifrån vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Men det är känt sedan tidigare att radon är en hälsorisk även under 200 Becquerel per kubikmeter luft, säger Michael Ressner, utredare på Socialstyrelsen.

Internationella studier pekar på att radon är den näst största orsaken till lungcancer - efter rökning. Enligt WHO ökar risken för lungcancer med 16 procent för var 100:e becquerel. Bara I Sverige drabbas 500 personer av lungcancer varje år.

- WHO-studien visar att radon är hälsofarligare än vad vi tidigare har trott. Detta är allvarligt. Nu måste vi kanske omvärdera Sveriges riktvärden, menar Michael.

Sänkta riktvärden för radon kan betyda höga kostnader för både samhälle och privatpersoner. Socialstyrelsen räknar med att över 1 miljon fastigheter kommer att drabbas. Därför vägs hälsoaspekter mot ekonomisk realism.

Även om det inte finns någon lag som säger att värdena måste vara under 100 så börjar det redan märkas att WHO:s rekommendation fått genomslag. En av dem som har fullt upp med saneringar är Thomas Lindhe på Comnet AB.

- Folk är mycket medvetna och uppmärksamma. Det ena är hälsoaspekten, ingen vill ju riskera att bli sjuk. Men kanske framförallt är det välkänt att ingen vill köpa varken lägenhet eller villa med höga halter av radon. Värdet sjunker ordentligt.

Många tror att det är enkelt att ventilera bort radon, men det är långt ifrån sanningen. Radon finns naturligt i jorden och är i princip oändligt. Med rätt ventilerad och tätad grund går det att hindra större delen av gasen från att ta sig in i byggnaden. Men mot radon i blåbetong är den bästa medicinen att ventilera bort eländet.

- Teoretiskt skulle det kanske gå att täta bort markradonet, men eftersom det handlar om en gas så kan det vara mycket svårt då läckor kan finnas oåtkomliga inne i väggar och transporteras in i bostaden.