Miljoner i skatteåterbäring

 

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att bostadsrättsföreningar inte behöver skatta för sina ränteintäkter. Det leder till att landets bostadsrättsföreningar nu kan få miljontals kronor i återbäring.

 

 

 

Bostadsrättsföreningar betalar flera miljoner i skatt på ränteinkomster under bara ett inkomstår, pengar som de nu har rätt att kräva tillbaka från Skatteverket. Domen säger att bostadsrättsföreningen inte ska beskattas för ränteintäkterna till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Dessutom gäller domen retroaktivt till inkomståret 2005, så det blir mycket pengar.

Som en följd se Skatteverket över sina regler för att anpassa sig efter domslutet säger Pontus Thulin som är rättslig expert på Skatteverket, hanuttalar sig vidare om situationen till hsb.se:

- Bostadsrättsföreningar som har betalt in för mycket i skatt lämnar in en skrivelse till Skatteverket och hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolens dom. Där ska man yrka att ränteinkomsterna är hänförliga till fastigheten, därmed skattefria och begära omprövning. Och beskriva vad det är för slags ränteinkomster,

 

Artikel ifrån BORÄTT 

Text: Henrik Hjelmberg Foto: Henrik Hjelmberg