Fönsterbyte

Med vanliga tvåglasförnster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren. Energieffektiva fönster har två eller tre glas ihopsatt i en isolerruta. Mellanrummet är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut.

Fönsterrenovering

Färgen på ett träfönster har en livslängd på 7-12 år om den målats på rätt sätt med rätt färg. Vid renovering är det viktigt att trävirket är torrt och att den yta som ska målas görs rent före målning. Målning ska göras med rätt färg i rätt antal ytskikt. Om det finns ruttna partier måste dessa bytas ut före målning. Om kittet lossnat måste omkittning ske.

Detta ska göras med kitt som har lång livslängd. Vid fönsterrenovering ska man ta ställning till om fönstret bör renoveras genom utbyte av glasruta till energi- eller ljudisolerande ruta. Detta kostar mycket pengar men är alltid billigare än byte till nya fönster.

Energieffektiva fönster - minskat uppvärmningsbehov

Eftersom fastighetens värmebehov minskar med energieffektiva fönster är det möjligt att installera mindre energikrävande uppvärmningsutrustning. Energieffektiva fönster sparar pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Ett fönsterbyte är inte nödvändigt för att göra dem energieffektiva. Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets utformning och estetik.

Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan vara en bättre lösning.

Fönsterbyte

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva fönster som enda åtgärd är sällan ekonomiskt rikigt. Men om du till exempel ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstren dåliga och behöver bytas ut, välj då energieffektiva.